Image

انجمن رایتینگ همه جا همراهتان خواهد بود

با بیش از ۳۰۰ ساعت فیلم آموزشی در ۳۰ جلسه، دیگر نیازی به پرداخت هزینه برای دوره های رایتینگ حضوری نخواهید داشت. چه دانشجوی شرکت کننده در آزمون آیلتس هستید و چه استاد زبان که دوست دارید آموزش رایتینگ آیلتس را بیاموزید، تمام آنچه برای کسب نمره 7+ رایتینگ آیلتس نیاز است، در این دوره به شما گفته خواهد شد

دوره جمله نویسی رایتینگ با منتور همراه رایتینگ

در صورتیکه از بسته Plus همراه رایتینگ استفاده میکنید، می توانید تمرینات جمله سازی انتهای هر درس را انجام داده و اشکالات خود را از استاد خود بپرسید.

اشکالات خود را در رایتینگ بیابید

در انتهای هردرس تمریناتی ارائه شده است. در صورت انتخاب بسته Plus، میتوانید آنها را برای استاد ارسال کنید تا براساس معیارهای جدید، ارزیابی و تصحیح شوند.

دروس رایتینگ را ببینید

بیش از 300 ساعت فیلم آموزشی ارائه شده را مشاهده کنید و سعی کنید در هر بخش به درک کاملی از مطلب ارائه شده برسید.

دوره رایتینگ آیلتس Task2 انجمن رایتینگ

ویژگی های آموزشیدوره رایگاندوره Plus
دسترسی به ۷ ویدیوی آموزشی بخش General Overview
دسترسی به ۵ ویدیوی آموزشی بخش Coherence and Cohesion
دسترسی به ۵ ویدیوی آموزشی بخش Task Response
دسترسی به ۴ ویدیوی آموزشی بخش Lexical Resource
دسترسی به ۵ ویدیوی آموزشی بخش Grammar Range
دسترسی به ۴ ویدیوی آموزشی بخشی Wrap Up
دسترسی به تمرینات در انتهای دروس
ارسال تمرینات برای استاد و دریافت فیدبک تا حداکثر ۱۰ روز
امکان رفع اشکال با استاد در مورد تمرینات جمله سازی در انتهای دروس
امکان ارسال تمرینات و رفع اشکال به مدت ۳ ماه از زمان ثبت نام
انجمن رایگان رایتینگ ثبت نام دوره plus

دوره رایتینگ آیلتس Task2 انجمن رایتینگ

ویژگی های آموزشیدوره رایگاندوره Plus
دسترسی به ۷ ویدیوی آموزشی بخش General Overview
دسترسی به ۵ ویدیوی آموزشی بخش Coherence and Cohesion
دسترسی به ۵ ویدیوی آموزشی بخش Task Response
دسترسی به ۴ ویدیوی آموزشی بخش Lexical Resource
دسترسی به ۵ ویدیوی آموزشی بخش Grammar Range
دسترسی به ۴ ویدیوی آموزشی بخشی Wrap Up
دسترسی به تمرینات در انتهای دروس
ارسال تمرینات برای استاد و دریافت فیدبک تا حداکثر ۱۰ روز
امکان رفع اشکال با استاد در مورد تمرینات جمله سازی در انتهای دروس
امکان ارسال تمرینات و رفع اشکال به مدت ۳ ماه از زمان ثبت نام
انجمن رایگان رایتینگ ثبت نام دوره plus

ثبت نام دوه Plus

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

لطفا بدون @ وارد نمایید

Invalid Input
242,000 (تومان)
0 (تومان)

با توجه به پرشدن ظرفیت دوره و برای حفظ کیفیت تصحیح و فیدبک ها، در حال حاضر امکان شرکت در دوره Plus وجود ندارد.