۳۰ روز تا نمره 7+ رایتینگ – روز ۱

متن زیر را در ارتباط با "اثرات رسانه برروی کودکان" بخوانید و سعی کنید با استفاده از لغات، کالوکیشن ها و ساختارهای آن، کل متن را در یک پاراگراف خلاصه کنید. توجه کنید پاراگراف تان باید شامل جملات ساده و پیچیده باشد. پاراگراف هاتون رو برام به صورت کامنت بگذارید تا تصحیح بشه.

  30days-to-ielts-writing7.jpg

 

The Effects of the Media to Children

The media have been a significant part of our daily life; a vehicle for communicating to the public as well as a source of entertainment. Magazines, TV programs, radio, billboards, news, internet, cell phones are the forms of mass media which are considered to be part of our everyday routine. Traditionally, parents serve as primary social models for children, whereas other models may include siblings, teachers, relatives and other people who are significant in children’s lives. Over time, however, parents’ influence as models to their children is on the decline as a direct or indirect result of technological advancement and alterations in household economics. Aside from their busy schedules, which is common in dual-career and single-parent households, families of today seem to gather around rarely because each member has easy access to their own television, telephone, computer, and music player. This set-up would imply that children are more inclined to interact less with their parents and spend more time on their own. Thus, children could turn their attention from their parents to more accessible diversions, such as television watching. In view of the fact that our society is media saturated, parents should be aware of the positive and negative effects of the media to children.

Positive Effects:

The first positive effect of the media is its academic learning opportunities. These educational programs help children to visualize places and animals as well as further explain theories that are learned in the classroom.
The second positive effect of the media is pro-social behavior learning. Pro-social behavior refers to any action that benefits another person; comforting, sharing, and helping are all examples of pro-social actions.

Negative Effects:

Despite the positive effects presented, the media have negative effects as well. Children’s familiarity with these media models could lead them to pick up new behaviors that are not modeled by their own parents. Apparently, models are not limited to real people; super heroes, cartoon or video game characters, even television or movie idols, can also serve as symbolic or media models in this case.

The second negative effect of the media is the introduction to drug use. Commercials give enthusiasm to young viewers because they are entertaining, but the harm it brings to the young minds of children is often overlooked. The youth being exposed in a world surrounded with the media, are therefore exposed to adult aimed advertisements like commercials of cigarettes and alcohol.

To sum up, the discussion revealed that aside from parents and significant people who come in contact with the child, symbolic characters can also be potent models. Taking into consideration the presence of factors that have a pervasive influence on the child’s imitative behavior, the television can be a powerful agent of socialization. Despite its negative effects, however, TV viewing can also have constructive effects on children. Under proper supervision and if viewing is done in moderation, families, particularly parents can harness, and even maximize this medium’s potential as a good source of information and helpful avenue for learning.

 

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (79)

This comment was minimized by the moderator on the site

The media is a significant part of our daily life that changed the primary social models for children.
This vehicle of communicating has its own positive effects like diverse opportunities that help children to visualize places and animals and...

The media is a significant part of our daily life that changed the primary social models for children.
This vehicle of communicating has its own positive effects like diverse opportunities that help children to visualize places and animals and also pro- social behavior learning .In the other side ,the introduction to drug use and leading the children to pick up new behaviors that are not modeled by their parents, are the negative effects of this source of entertainment

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

The media as a vehicle to communicate to the public as well as a source of entertainment is considered a significant part of our daily life.
As a result of Easy access to different forms of mass media devices such as Magazines, TV programs,...

The media as a vehicle to communicate to the public as well as a source of entertainment is considered a significant part of our daily life.
As a result of Easy access to different forms of mass media devices such as Magazines, TV programs, radio, billboards, news, internet, cell phones, parents’ influence is on the decline. So children are more inclined to spend more time on their own than their families that contribute to rarely gathering of families.
In this media-saturated society, parents should be aware of both the positive and negative effects of the media on children. Positively, Academic learning opportunities made by media devices help children to visualize places and animals as well as further explain theories. Furthermore, children through media programs can learn how to benefit another person; comforting, sharing, and helping.
On the other hand, to pick up new behaviors that are not modeled by their own parents and the introduction to drug use on Commercials are the negative effects of mediums.
To sum up, under proper supervision, parents can harness, and even maximize this medium’s potential as a good source of information and a helpful avenue for learning.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

nowadays,there are advantage and disadvantage about social media and impacts on children.most of parents have Worry for make use of internet or TV program but, the social media is a vehicle for communication to the public .however, parents would...

nowadays,there are advantage and disadvantage about social media and impacts on children.most of parents have Worry for make use of internet or TV program but, the social media is a vehicle for communication to the public .however, parents would rather children did not exposed negative effects. Should parents happen to provide proper supervision, children will gain a good information from social media and even maximizing this medium’s potential.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

The media have always had a considerable impress in human's life in those ways as entertainment like, TV programs and Radio or public communicating such as magazines ,cell phones and billboards.Parents used to be the core and role model of family...

The media have always had a considerable impress in human's life in those ways as entertainment like, TV programs and Radio or public communicating such as magazines ,cell phones and billboards.Parents used to be the core and role model of family ,but it seems that is going to be reduced in recent decades due to the media effects. Therefore, parents should be aware of both positive and negative impacts of media on their children, or instance educational programs versus adult aimed advertisements. So that is must to know all the family members and other relevances who are in contact with child and even medias which children have access on, can be useful or harmful.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Without a shadow of a doubt, the media have become an integral part of our daily life and they occupy an axial role in our everyday routine. Admittedly, the burgeoning proliferation in the use of such technological devices has pervasive...

Without a shadow of a doubt, the media have become an integral part of our daily life and they occupy an axial role in our everyday routine. Admittedly, the burgeoning proliferation in the use of such technological devices has pervasive influences on both parents and their offspring. Take declining the parents’ influences on children and gathering around family members rarely as the most patently obvious examples, are some of its repercussions.
On the plus side, it is a conspicuous fact that the media are of undeniable countless positive aspects for children. One of the most imperative effects is academic learning, helping them to visualize places and animals. Likewise, enhancing pro-social behavior can be added to its positive aspects.
In stark contrast; however, needless to say, the media exert some deleterious effects on children. They make a contribution to learning uncommon behavior from movie idols or even to be tempted to use drugs owing to commercial temptations; especially for youth spectators, by virtue of the fact that our society is media-saturated.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Nowadays, media has significant effects on children's behavior that must be restricted under parents' considerations. The accessibility and attractiveness of media have attracted all children ranging from newborns to elementary school students....

Nowadays, media has significant effects on children's behavior that must be restricted under parents' considerations. The accessibility and attractiveness of media have attracted all children ranging from newborns to elementary school students. Although some of the media effects are constructive, the devastating effects over weight. The positive effects such as, improvements in learning by using educational programs and social interaction development are some of these positive effects. In the other hand, deviation in choosing social models and endangering the physical and mental health of children are destructive effects of .media that even can harm a society

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Recently, technological advancement has had pervasive influence on our everyday routine. A significant part of this influence has caused by mass media. Today, the effects that media has on children developments in households cannot be overlooked....

Recently, technological advancement has had pervasive influence on our everyday routine. A significant part of this influence has caused by mass media. Today, the effects that media has on children developments in households cannot be overlooked. Although mass media can be a helpful avenue for children’s learning, but it may decline parents’ influence as role models. Aside from turning children’s attention from their parents to accessible diversions like movie idols, mass media is the introduction to drugs through commercials in many cases. However, media seems to bring harm to children development, but it should be taken to the consideration that under proper supervision children may benefit from media as an agent of socialization.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Todays , the media plays a pivotal rule in the modern life. It can influence in children s health, behavior and family life in negative and positive ways. The exposure of manifold mas-medias from TV, magazines to different type of audio or visual...

Todays , the media plays a pivotal rule in the modern life. It can influence in children s health, behavior and family life in negative and positive ways. The exposure of manifold mas-medias from TV, magazines to different type of audio or visual applications leading to incline to other accessible diversions rather than gathering around with family members.However some other positive aspects of the media saturated society can not be denied .The media enables kids to gain profound insight of their surrounding environment such as helping to visualize places and animals.The media, moreover, help children to further develop their skills together with acquiring pro-social behavior.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

The media as a vehicle for communicating to the public is considered as a source of entertainment as well as a part of our everyday routine. The primary social models for children are people who surround them including their parents, siblings,...

The media as a vehicle for communicating to the public is considered as a source of entertainment as well as a part of our everyday routine. The primary social models for children are people who surround them including their parents, siblings, teachers and other significant people who influence them in their lives. By technological advancement, parents’ influences have experienced a decline as a model for their children which is caused by various reasons such as dual-career and single-parent households as well as rarely family gathering. This set-up would imply that children are tended to spend more time on their own which could lead to positive and negative effects to children. The first positive aspect is its academic learning opportunity helping children visualize animals and places which is followed by the second positive effect of the media refers to any action that benefits another person known as pro-social behavior. The negative effect associated with the media could be exposing behaviors that are not modeled by their parents originated from movies’ characters. Another destructive effect of the media is spreading the usage of drug which is given by commercials. In conclusion, aside from parents and people who contact with children there are several factors can also be potent models such as symbolic characters that have pervasive influence on the child’s imitative behaviors and other elements which are come from television as a powerful agent of socialization. Despite the negative effect, however, the constructive effects of the media could be possible under proper supervision and parents could also harness and maximize the medium’s potential as a good source of learning new knowledge.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Mass media as a significant part of our everyday routine have various positive and negative effects on children. The first positive impact of the media is its academic learning opportunity by visualizing places and animals as well as further...

Mass media as a significant part of our everyday routine have various positive and negative effects on children. The first positive impact of the media is its academic learning opportunity by visualizing places and animals as well as further explanation of theories to students. The second positive effect would be pro-social behavior learning. Looking at the negative effects of the media on the youth, it is apparent that familiarity with the media models could lead children to pick up new behaviors that are not modeled by their parents on account of the fact that less gathering around of today families and having busier schedules than before lead children to have less interaction with their parents and spend more time on their own. Thus, it has declined parent’s influence as primary social models for children. Moreover, exposing to adult aimed advertisements like commercials of cigarettes and alcohol is the second negative impact of the media on children.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

As you know ,the media have positive or negative point for children so, their parents should check childrens cell phone and they should install another ways for children
for example, go to the park or read the magazine or the book.

This comment was minimized by the moderator on the site

THESE DAYS MEDIA CAN PLAY IMPORTANT ROLL,THUS WE SHOULD PAY ATTENTION TO ITS AFFECTS.
BECAUSE MEDIA LIKE EACH SUBGECTS IT HAS TWO DIFFRENTS SIDES.IF I WANT COUNT SOME OF THE ADVANTAGES OF MEDIA FOR THE CHILDREN .I CAN EXPRESS THAT CHILDREN CAN BE...

THESE DAYS MEDIA CAN PLAY IMPORTANT ROLL,THUS WE SHOULD PAY ATTENTION TO ITS AFFECTS.
BECAUSE MEDIA LIKE EACH SUBGECTS IT HAS TWO DIFFRENTS SIDES.IF I WANT COUNT SOME OF THE ADVANTAGES OF MEDIA FOR THE CHILDREN .I CAN EXPRESS THAT CHILDREN CAN BE ENTERTRAINED .IT IS A
VEHICLE FOR LEARNING ANOTHER LANGUAGE . DESPIT I BELIVE THAT CHILDREN SHOULD FACE PROBLEMS AND PROBLEMS SHOULD BE SOLVED WITH THEM . THIS WAY HELP THEM TO COMMUNICATE WITH OTHER ONE HEREUPON MEDIA DO NOT HELP THEM TO SUM UP ,WE CAN NOT OVERLOOKED BENEFITS OF MEDIA. WE CAN DEDICTE SPECIFIC TIME FOR WATCHING TV BECAUSE CHILDREN NEED MORE PAY ATTENTION TO THEM INSTEAD OF WATCHING TV.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Nowadays, Media has been a major factor which has influenced children mainly, being accessible and user friendly caused most of the children use various kind of media. Using media by Children has some benefits and drawbacks like sedentary...

Nowadays, Media has been a major factor which has influenced children mainly, being accessible and user friendly caused most of the children use various kind of media. Using media by Children has some benefits and drawbacks like sedentary lifestyle and elaborating academic skills.
Due to the fact that media has changed children lifestyle, it has decreased children physical activity . and it could be leading to obesity, however, children have a chance to master sophisticate their academic skills.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

When is comes to technology, is carved in our mind autonomous and solo life style. Children are separated from their siblings by mass media hence parents addressing with many challenges that are generated by social medias. Well, to tell you the...

When is comes to technology, is carved in our mind autonomous and solo life style. Children are separated from their siblings by mass media hence parents addressing with many challenges that are generated by social medias. Well, to tell you the truth beside the huge of concerns of families, mass media cause to academic learning opportunities and pro-social behavior. Aside from these advantages we addressing many drawbacks such as abnormal behavior that makes subsequently drug misuse. All in all social media are conventional vehicles so we must consider brightness and darkness of this modern lifestyle as a whole

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

These days we are surrounded by media in all aspects of our life. Children are not exception in this case and parents must be careful about it although the media does not have only negative effects and it can be useful as well. Due to some...

These days we are surrounded by media in all aspects of our life. Children are not exception in this case and parents must be careful about it although the media does not have only negative effects and it can be useful as well. Due to some changes in our societies like single-parent or duel-work , children have more time for using media and it may affect their behavior when they are selecting their hero or role model from
media. Another major concern is about the advertisements which are increasing their enthusiasm about harmful things like alcohol and cigarettes. In other hands, media has some benefits like help to socialism. Parents should have proper supervision on their children and avoid from media misusing..

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

there is no doubt that our society have become sutured by the media accompanied with its positive and negative, direct and indirect effects on our lives particularly on the younger generation. To take full advantages and mitigate harmful...

there is no doubt that our society have become sutured by the media accompanied with its positive and negative, direct and indirect effects on our lives particularly on the younger generation. To take full advantages and mitigate harmful influences of this prevalent issue given the susceptibility of children, it is essential to enhance our knowledge and boost our awareness about the pros and cons of the media.
On the positive side, the media can act as a helpful avenue to learn academic subjects to childern.Which is particularly true on the subjects full of images and pictures like animals life.Children, furthermore, can pick up many invaluable behaviors referred as pro-social behavior such as helping, sharing and comforting.
On the dark side, the media, owing to the consequences of children familiarity with the media models, likely leads to some strong imitative behaviors in children. Also, the media may introduce drug use to the next generation by means of commercials basically adult aimed ones, giving enthusiasm to young viewers.
To sum up, not only it is of importance to get inform of merits and demerits of the media, but also providing proper supervision to be sure if viewing is done in moderation in children.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

I suppose it should be "The Effects of the Media on Children" not "The Effects of the Media to Children".

This comment was minimized by the moderator on the site

It is undeniable fact that technology advancement and mass media has affected all aspect of our daily life especially children life. Not all effects are negative but there are some constructive influences. For example it opens up new avenues in...

It is undeniable fact that technology advancement and mass media has affected all aspect of our daily life especially children life. Not all effects are negative but there are some constructive influences. For example it opens up new avenues in education and make every day routine life easier. On the other hand it causes children pick up wrong behavior models or some dangerous commercials attract them. All in all, by parents’ supervision, the benefits are greater than the drawbacks.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

nowadays, media especially mass media has been considered as a vehicle for communication and as a part of our daily routine. Aside from parents busy schedules, technological advancement influenced children's decision of their role models. there...

nowadays, media especially mass media has been considered as a vehicle for communication and as a part of our daily routine. Aside from parents busy schedules, technological advancement influenced children's decision of their role models. there has been a modal shift from parents towards more accessible diversions such as television watching. this new set up may help children to visualize places and animals or lead them to taking into consideration. movie idols or overlooked commercials may lead them to use drugs or other harmful behaviors.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

The mass media have been a significant part of our everyday routine. Over time, technological advancement cause family gathering around is on the decline. As well as parents serve as potent models for children, it would imply why could turn their...

The mass media have been a significant part of our everyday routine. Over time, technological advancement cause family gathering around is on the decline. As well as parents serve as potent models for children, it would imply why could turn their attention from their parents to more accessible diversions. The media saturated under proper supervision have pervasive influence on pro-social behavior and lead children to visualize place and animals as well. Aside from constructive effects, the youth is exposed of some negative aspects such as imitative behavior from movie idol and the introduction to drug use.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

hi
what's your idea about the preposition of effect?
I think , we had better say 'the effects of media on children

I'll be satisfied, if u answer me
thnx a million

This comment was minimized by the moderator on the site

No question about that Mass Media such as TV,Radio,Internet etc has very crucial impact on todays lives and serve as kind of vehicle for communicating to social and entertainment as well. One of the direct or indirect of state of the art of...

No question about that Mass Media such as TV,Radio,Internet etc has very crucial impact on todays lives and serve as kind of vehicle for communicating to social and entertainment as well. One of the direct or indirect of state of the art of Media in nowadays lifestyle is waning the role of parents and the people who care about children in rising the new generation . todays all children have their own access to media and contrast the past they gather around less and want to have more private time.
some of the merit features of this condition is boosting the academic learning opportunities through some programs the young students are able to visualize the plants and animals or other science which help their learning
On the other hand , some drawbacks of media is breeding some idols who are not adopted to families model and children are going to imitate them regardless their family culture.
To sum up above discussion , I think the children are able to use to the media in optimal approach under parents supervison.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

nowadays social mass media has prominent role in anybody's daily life particularly
children. also, because of changing family's condition and relationships children have more tension to swamp with social media. beside the significant positive...

nowadays social mass media has prominent role in anybody's daily life particularly
children. also, because of changing family's condition and relationships children have more tension to swamp with social media. beside the significant positive effects that have assigned to social media for children but in the absence of proper supervision it
could have considerable negative effects on them

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

The media, which has significant role in every body's life , can effect on children's upbringing. The effects include combination of negative and positive effects. As a positive effect of the media, it can helps expanding academic knowledge by ...

The media, which has significant role in every body's life , can effect on children's upbringing. The effects include combination of negative and positive effects. As a positive effect of the media, it can helps expanding academic knowledge by using virtual facilities. As well as, pro-social behavior learning can improve social learning. On the other hand, the media can cause negative effects on adolescents behavior such as introducing drug use. Consequently, despite the educational aspect of the media, the negative aspects could not be condoned.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

As the media's influence on our daily routine is on the rise thus the parents impact on their own children in on decline maybe we should take the whole affect of the mass media on the maleable minds of our young into consideration and workout...

As the media's influence on our daily routine is on the rise thus the parents impact on their own children in on decline maybe we should take the whole affect of the mass media on the maleable minds of our young into consideration and workout some kind of moderate solution that wont hurt both sides ,as the gap between both generations is getting wider.
So not to go on a synical rampage on this topic as alot of people have the tendency to do so ,the development in thechnologies have made myriad lives much more comfortable,For instance the internet have had an undeniable effect on our daily routines and chores and how we usually do things with an unlimited access to information wich ofcourse has its downsides specificlly visiable when under-aged kids watching content which are aimed for adults like pornography,drugs and alchohol which seem inconvinient for families with dula-career or a single-parent household with no patriarchy invovled which could possibly lead into troubled kids and teenagers.
Now to put all this into prespective idont really know where im going with this please help and im begging of you to give me some sort of advice before i shoot my brains out

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Nowadays childeren are affected by mass media that involve a considerable volume of social communication such as Magazines, TVprogramm and of course cellphones. Although children exposed to a technological world surrounded them and on top of that...

Nowadays childeren are affected by mass media that involve a considerable volume of social communication such as Magazines, TVprogramm and of course cellphones. Although children exposed to a technological world surrounded them and on top of that it cause both positive and negative section on them. By means that face to dense of data and knowledge lead them to promote their aims .simoultaniousely have had the potential to appeal misbehave of them.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Nowadays, the mass media plays a significant role in our daily life. Parents conventionally tend to use primary social models for children but with the amazing pace of change in technology, it has been avoidable to ignore the effects of...

Nowadays, the mass media plays a significant role in our daily life. Parents conventionally tend to use primary social models for children but with the amazing pace of change in technology, it has been avoidable to ignore the effects of technological devices. It should be considered that our society is media saturated and it is essential that parents be aware of the pros and cons of mass media to children. The media has both positive and negative effects. It gives opportunities of academic learning and causes children get to know the practical aspects of whatever they learn theoretically in the classroom. Besides, pro-social behavior learning such as sharing, comforting and helping could be another positive impact of the media. In terms of negative effects, children might to pick up new behavior which are not accepted by their parents. moreover, commercials specially introduction drug use could have harmful effects on youth and adults. Young viewers are exposed to the media with various advertisements of alcohol and cigarettes. Ultimately, it is inevitable that the media particularly television have pervasive influence on the children and despite its negative effects, can be a powerful agent of socialization. Parents can turn the media into a good source of information and helping avenue for learning under proper supervision.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

With the advent of new technological advancement in mass media, parents' role as the first social models for their children is being challenged. These new trends, however, can either be beneficial or harmful to the way children learn. By adopting...

With the advent of new technological advancement in mass media, parents' role as the first social models for their children is being challenged. These new trends, however, can either be beneficial or harmful to the way children learn. By adopting special provisions, parents can harness and maximize the positive sides of mediums and convert them to a helpful avenue for learning.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Families of today are surrounded by mass media. Apparently, technology advancement lead family to come in contact with a media saturated world, got the significant part of their everyday routines. On the other hand, some parents are pushed to...

Families of today are surrounded by mass media. Apparently, technology advancement lead family to come in contact with a media saturated world, got the significant part of their everyday routines. On the other hand, some parents are pushed to duel-career, because of alternation in household economies. So such a these reasons is the introduction to engage children with media, intailed pervasive positive and negative influence on them. Aside from media can be used as a vehicle for educating and as well as a potent model for pro-social behavior on the decline of parents, children could turn their attention from their parents to media, may exist unsuitable programs, harmed them by imitative behavior. Taking into consideration, media under proper supervision is a helpful avenue for socializeing children. However, this might be reversed, if they neglected.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

The media have been a significant part of our daily life that has positive and negative effects on children.it causes to get academic learning opportunities and learn them some pro-social behavior that is positive but it leads to children getting...

The media have been a significant part of our daily life that has positive and negative effects on children.it causes to get academic learning opportunities and learn them some pro-social behavior that is positive but it leads to children getting new imitative behaviors from not real models such as super heroes and movie idols that results constructive effect on them and of course their parents can supervise TV viewing and harness it's affects as a good source of learning.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

The media have been a significant part of our daily life. Traditionally, the parent serves as a primary social model for children. While the children are more inclined to turn their attention from their parents to more accessible diversions, such...

The media have been a significant part of our daily life. Traditionally, the parent serves as a primary social model for children. While the children are more inclined to turn their attention from their parents to more accessible diversions, such as television watching. Given the fact, the parents have to be more aware of the negative effects that one of these is introducing the children to drug use and another one is picking new behavior that is not in their family. On the other hand, there are some positive effects such as the first one is improving visualize places and animals, as well as further, explain theories and the second one is pro-social behavior which refers to any action that benefits another. As a result, TV can be a constructor for children if they are under proper supervision.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

The media, a vehicle for communicating as well as source of entertainment, are considered to be part of our daily routine. As a matter of fact, this media saturated society directly influences every individual's life. Consequently, parents have...

The media, a vehicle for communicating as well as source of entertainment, are considered to be part of our daily routine. As a matter of fact, this media saturated society directly influences every individual's life. Consequently, parents have not been served as primary social models for their children anymore; additionally, children are less inclined to interact with their parents due to technological advancement so they could not turn their attention from accessible diversions to their parents. In fact, this trend has both negative and positive aspects that parents should be aware of these pervasive influences; subsequently, let their children acquire advantages of the media under proper and moderate supervision to find beneficial avenue for learning.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

The media, a vehicle for communicating as well as source of entertainment, are considered to be part of our daily routine. As a matter of fact, this media saturated society directly influences every individual's life. Consequently, parents have...

The media, a vehicle for communicating as well as source of entertainment, are considered to be part of our daily routine. As a matter of fact, this media saturated society directly influences every individual's life. Consequently, parents have not been served as primary social models for their children anymore; additionally, children are less inclined to interact with their parents due to technological advancement so they could not turn their attention from accessible diversions to their parents. In fact, this trend has both negative and positive aspects that parents should be aware of these pervasive influences; subsequently, let their children acquire advantages of the media under proper and moderate supervision to find beneficial avenue for learning.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Without a doubt advent of any new technology is likely to affect all aspects of people's life ,the mass media are not exceptional. Even though they have a wide range of advantages and facilitate the exchange of data and information between people...

Without a doubt advent of any new technology is likely to affect all aspects of people's life ,the mass media are not exceptional. Even though they have a wide range of advantages and facilitate the exchange of data and information between people throughout the world , they have some serious repercussions. In particular, children who have a strong tendency to copy what they see on TV or Internet are at considerable risk . Therefore, under adequate supervision and taking security measures families can decline the negative effects of the mass media .

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Technological advancement has brought about significant transformation on children's social models. Parents and other influential people of children's life are now delegating their roles to new forms of mass media. While this alteration is...

Technological advancement has brought about significant transformation on children's social models. Parents and other influential people of children's life are now delegating their roles to new forms of mass media. While this alteration is concomitant with educational superiority and more refined pro-social behavior, it could guide the youngsters toward unscrupulous social conducts and drug usage.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Nowadays, the media have become a significant part of our everyday. like any other technological phenomenon, the media has both positive and negative effects. the first positive effect is academic learning opportunities the media provides to...

Nowadays, the media have become a significant part of our everyday. like any other technological phenomenon, the media has both positive and negative effects. the first positive effect is academic learning opportunities the media provides to children to visualize places and animals, as well as further, explain theories that are learned in the classroom. Also, the media is pro-social behavior learning which refers to any action like comforting, sharing and helping that benefits another person. Despite the positive effects, the media have negative effects as well. The media could lead children to pick up new behavior models that are not presented by their own parents not only, models such as real people; superheroes, cartoon or video game characters, but also television or movie idols, can also serve as symbolic or media models in this case. additionally, advertising such as commercials of cigarettes and alcohol could be a means of introducing drug use to young people. In fact, the youth being exposed in a world surrounded by the media, are therefore exposed to adult aimed advertisements. overall, despite its negative effects, the media can also have constructive effects on individuals. Under proper supervision and if viewing is done in moderation, families, particularly parents can harness, and even maximize this medium’s potential as a good source of information and a helpful avenue for learning.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site
  • The media have become an important part of our life. We are surrounded by mass media like tv , radio , social media day-in day-out. Today they have considered as a source of entertainment. Families of today seem to gather early because of having...
  • The media have become an important part of our life. We are surrounded by mass media like tv , radio , social media day-in day-out. Today they have considered as a source of entertainment. Families of today seem to gather early because of having easy access to these media. children are more inclined to spend their time with the media more than interacting with their parents. Besides it is undeniable the media have positive effects , like academic learning opportunities and pre-social behavior learning.To wrap up, the negative points can be reduced as much as possible if the media are used under proper supervision of families.
  • - [ ][/list]
[/list]
[/list]

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

this days , the media take a lot of time of human life . it has its effect on people particularly on children . it can help us to connect to other people and amusing us . but sad to day it has been replace of parents caring and training...

this days , the media take a lot of time of human life . it has its effect on people particularly on children . it can help us to connect to other people and amusing us . but sad to day it has been replace of parents caring and training especially when parents do not have enough time or attention to their children because of they are so busy for
economic problems . the media can help children to learn their studies better and have more humanitarian behavior in society. but unfortunately it can lead them to select unrealistic models and worse than it , the media can encourage children to be addiction . thus parents have to see that their children do not ensnare in this issue .

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Mass media which has become an an integral part of our routine life , could have pervasive influence on people particularly children. apparently, children who live in dual career or single parent households, will automatically, turn away from...

Mass media which has become an an integral part of our routine life , could have pervasive influence on people particularly children. apparently, children who live in dual career or single parent households, will automatically, turn away from their parents, as their traditional role models, toward TV potent models. although media could have positive effects due to its entertaining nature, and as it is able to visualize places and animals for kids which are going to be explained in their classrooms and promoting pro-social behavior, the destructive effects of it are undeniable. young people might present the imitative behavior of the characters they have seen on TV , and pick up new behaviors which are not approved in their family. unfortunately, the enthusiasm of giving commercials and the harm it brings to the young minds of its audience have been overlooked. by the way of conclusion, under proper supervision , watching TV could be both amusing and instructive.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

The media including Tv, Magazine, radio as a vehicle for communicating have been integral parts of our everyday routine. That parents served as primary social models for children has changed over time by direct or indirect results of...

The media including Tv, Magazine, radio as a vehicle for communicating have been integral parts of our everyday routine. That parents served as primary social models for children has changed over time by direct or indirect results of technological advancement and alteration in household economics. While academic learning opportunities and pro-social behaviour learning ,as positive effects, lead to visualising places and animals and taking some actions like sharing and helping respectively, there are negative effects involved. Such as introducing drug use by commercials and making unreal models like movie idols.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

The media, a vehicle for communicating to the public as well as a source of entertainment, have been a significant part of our everyday routine. The more easily accessible the various forms of mass media have become, take magazines, TV programs,...

The media, a vehicle for communicating to the public as well as a source of entertainment, have been a significant part of our everyday routine. The more easily accessible the various forms of mass media have become, take magazines, TV programs, billboards, news and cell phones as an illustrations, the less family members are inclined to gather around. Thus, being surrounded with media saturated society, children are lead to turn their attention from their parents having busy schedules to far available diversions, such as television watching. Apparently, using to serve as primary social role models for children, parents are in jeopardy of losing their influence as models. Taking into consideration the fact that the youth are susceptible to constructive and adverse effects of media, parents should be given information to have their children under proper supervision. Apart from positive impacts of the media such as providing a helpful avenue for learning throughout educational programs and encouraging pro-social behaviors, destructive and pervasive influences of the media on child’s imitative behaviors as well as being an introduction to drug use are bound to minimized if parents are empowered enough.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Impacts of the medium on children have been the subject of a global debate for several years. In this paragraph both pros and cons of impressions of media on children will be briefly considered. On the one hand, media can have several positive...

Impacts of the medium on children have been the subject of a global debate for several years. In this paragraph both pros and cons of impressions of media on children will be briefly considered. On the one hand, media can have several positive impressions on children. Take watching documentary programs about animals on TV as the most patently obvious example; which can be a helpful avenue for learning about fauna. ‏As well as this, there are a variety of TV programs, magazines and online cartoons on the internet that teach prosocial behaviors to children, which not only prepare them for their future life as mature persons but also play a significant role as agents of socialization for children. On the other hand, media have several adverse consequences for children. There are several TV series which include action scenes that promote aggressive behavior. Children are inclined to watching these series, thereby causing violent behavior for them like super heroes. Moreover, there are several commercials, which are adults aimed, advertising cigarettes, for instance. This means that if children watch these kinds of advertisement, it is more likely that they will turn to smoking as adults in coming years because TV commercials have pervasive influences on children. By way of conclusion after hashing out both advantages and disadvantages of effects of media on children, it seems advisable that there are far more drawbacks rather than benefits to influences of media on children.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

You seem to have a memorised cliche for your introduction and conclusion. I am sure you can have a more creative way to start and finish your writings with this level of English.

Always use THE with MEDIA

check the punctuation here: obvious...

You seem to have a memorised cliche for your introduction and conclusion. I am sure you can have a more creative way to start and finish your writings with this level of English.

Always use THE with MEDIA

check the punctuation here: obvious example; which can b

try not to have consecutive simple structures.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

The media play a pivotal role in our daily life for diverse goal such as : entertainment – as a main purpose , education , awareness and so on. Magazins, TV program, radio and internet are common forms of mass media contributing significant part...

The media play a pivotal role in our daily life for diverse goal such as : entertainment – as a main purpose , education , awareness and so on. Magazins, TV program, radio and internet are common forms of mass media contributing significant part of our every day routin life. According to this deniable fact about our media-minded society, parents have to aware of the positive and negative impacts on children.
The first valuable influence of media is educational curriculum . children aquire knowledge by some documentary programs broadcasting in TV or radio and some easy access via internet about world wild , space exploration and sport. Morover , another worth mentioning point , is prosocial behavior – any action that is the common good.
Despite those advantages of media as I said above , there are some precise drawbacks as well. First of all , I have to indicate to institute parents role as a model for children with some heroes in science-fiction movies or music stars who are not reasonable model for them. In the past decades , admittedly , parent possess a considerable role as a model for their children while this is discolored these days. This adverse effect stem partly from modern style-life either directly or indirectly. Today family gathering has disappeared more and more due to working parents spending less time with their children. Thus, they are with their own without any effective communication with their father or mother. Take virtual world which one can access to an array of information and entertainments ranging from social groups to games , an example to distinct family members. The most important, though, harmful commercial about drug abuse appeales to young people that do not know anything about potential devastated power of them.
In conclusion, although parent and significant people who are in contact with children function a key role for their attitude , symbolic character also have a potential impact for childs imitative behaviour . The mass media particularly TV can be a strong factor for socialization aside from undesirable influence of it, if this medium harness by parent- how much time spending with it is sensible – it would be a valid source of information for educational goals.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

You were supposed to write only one paragraph 8)

diverse goalS

do not use SO ON or ETC in IELTS Writing

deniable or UNdeniable fact?

try to use less personal pronouns in your formal writings.

I like the format of your writing. If you work...

You were supposed to write only one paragraph 8)

diverse goalS

do not use SO ON or ETC in IELTS Writing

deniable or UNdeniable fact?

try to use less personal pronouns in your formal writings.

I like the format of your writing. If you work on grammar and try to use a wider range of grammar, I am sure you can achieve a 7+ soon

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

The media, a vehicle for communicating to the public as well as a source of entertainment, is considered a significant part of our daily life. Having individual access to mass media ranging from magazines, TV programs, radio, internet to cell...

The media, a vehicle for communicating to the public as well as a source of entertainment, is considered a significant part of our daily life. Having individual access to mass media ranging from magazines, TV programs, radio, internet to cell phones, families of today seem to gather around rarely. Such set-up would imply that children are more inclined to expend their time with media than interacting with their parents. This, in turn, could turn children’s attention from their parents to more accessible diversions, such as television watching. Thus, parents’ influence on their children is on the decline, and their traditional role as primary social models to children is fading over time owning to technological advancement. Given the fact that our society has proved media saturated, parents should be aware of the productive and destructive effect of media on children. The negative aspects, however, can be minimized if media is used in moderation and under proper supervision of families.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Your writing is a WOW!!! I really love all the aspects of your writing
You can achieve a 7.5+ with this style
Keep going Bahar

This comment was minimized by the moderator on the site

the mass media have been a significant part of our everyday life.parents serve as primary social role models for their children, however,this influence is on the decline as a direct or indirect result of technological advancement and alternations...

the mass media have been a significant part of our everyday life.parents serve as primary social role models for their children, however,this influence is on the decline as a direct or indirect result of technological advancement and alternations in households economics.this trend has both positive and negatives effects.The positive effects of media are its academic learning programs and prosocial behaviors.Also,the negative effects of media are introducing role models with behaviors that are not molded by parents and encouraging the young to use drug.In conclusion, although the mentioned factors have a pervasive influence on the child’s imitative behavior, the television can be a powerful agent of socialization.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

check the punctuation for HOWEVER as a conj

always use THE for the word MEDIA

do not use THE with television is a medium

I really like the format of your writing Mina, though you need a wider range of grammar to achieve a 7+

This comment was minimized by the moderator on the site

No body can deny that the progress we have made, has significantly altered our lifestyle in order that mass media has turned to our main companion in every day routine. Meanwhile, owing to the increasing number of dual-income and single- mom ...

No body can deny that the progress we have made, has significantly altered our lifestyle in order that mass media has turned to our main companion in every day routine. Meanwhile, owing to the increasing number of dual-income and single- mom households, saturated media including makerspace, cell and TV have attracted children, thus playing as children's social role rather than relatives. In the light of that, the negative and pisitive concequences of this trend should not be overlooked. On the one hand, the media prove an educational role not only visualizing ecology and archeology but also motivating pro-social treats. On the one hand, even though possessing remarkabe rewardings, it brings obout a deluge of repercaussions. misbehaviour and antisocial inclinations are fuel by watching super heros and submerging in virtual games, while substance abuse is bound to be sparked by commercial promotions picturing a wealthy young role model who is puffing an cigarrete. Conceqyently, whereas being potentially potent learning appliance, TV might be determental سینا مجیدیان:
No body can deny that the progress we have made, has significantly altered our lifestyle in order that mass media has turned to our main companion in every day routine. Meanwhile, owing to the increasing number of dual-income and single- mom households, saturated media including makerspace, cell and TV have attracted children, thus playing as children's social role rather than relatives. In the light of that, the negative and pisitive concequences of this trend should not be overlooked. On the one hand, the media prove an educational role not only visualizing ecology and archeology but also motivating pro-social treats. On the one hand, even though possessing remarkabe rewardings, it brings obout a deluge of repercaussions. misbehaviour and antisocial inclinations are fuel by watching super heros and submerging in virtual games, while substance abuse is bound to be sparked by commercial promotions picturing a wealthy young role mode who is puffing an cigarrete. Conceqyently, whereas being potentially potent learning appliance, TV might be determental thanks to above-mentioned reasons. What is therefore of importance, if we wanted to bring up a brilliant generation, would be the duty of gaurdians to engineer the use of TV for their children to boost its benefits and moderate its drawbacks. to above-mentioned reasons. What is therefore of importance, if we wanted to bring up a brilliant generation, would be the duty of gaurdians to engineer the use of TV for their children to boost its benefits and moderate its drawbacks.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

You were supposed to write ONLY one paragraph bro ;)

the structure for the first sentence is awkward. Check it again

what does THAT refer to in the statement "with the light of THAT"

Good use of lexical resource, though awkward and unnatural...

You were supposed to write ONLY one paragraph bro ;)

the structure for the first sentence is awkward. Check it again

what does THAT refer to in the statement "with the light of THAT"

Good use of lexical resource, though awkward and unnatural in some parts. I think you are directly translating your thoughts into English and that is the reason why they seem to be unnatural sometimes. Use simpler words and structures but check them up in a collocation dictionary.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Mass media as a vehicle for communication and entertainment have become a significant part of our everyday routine .traditionally ,parents serve as primer social models for children ,while their influence is on the decline ,thus enhancing of...

Mass media as a vehicle for communication and entertainment have become a significant part of our everyday routine .traditionally ,parents serve as primer social models for children ,while their influence is on the decline ,thus enhancing of technological advancement .take media models as an example ,could lead them to pick up new behaviors such as violence and aggressive which have negative impact on children’s treat.despite of negative effects media has positive impacts as well ,for example academic programs could be beneficial for children to learn about wildlife and be familiar with biosphere.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

which could

aggression

negative impactS

children's behaviour (check the difference between TREATMENT and BEHAVIOUR)

despite does not need OF

check for the punctuation. Also you need to start your sentences with a CAPITAL Letter

This comment was minimized by the moderator on the site

The pervasive influence of television on daily life is undeniable, however, what makes this issue more controversial are the positive and negative aspects of useing media. To plus side, television has two significant positive effects. One if...

The pervasive influence of television on daily life is undeniable, however, what makes this issue more controversial are the positive and negative aspects of useing media. To plus side, television has two significant positive effects. One if them is its academic learning opportunities that helps children to visualize places and animals. Other benefit of television is pro-social behavior that refers to any beneficial actions. Despite the positive effects, the media have drawbacks as well. Take the media models as an example; apparently these models are not limited to real people and it leads to children pick up new behaviors. Moreover some advertisments could be a part of negative sides, since young mind if children influenced directly by what they see and they could not distinguish the commercial aspect of them,so by watching them they are more inclined to do sone immoral behaviors. Proper supervision by parents could tackle the problem and parents could harness of possitive points.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

check the punctuation for HOWEVER as a Conj.

Controversial refers to something more serious

to plus side should be ON THE PLUS SIDE

Great use of grammar Neda, though there are still some minor errors which I do believe you can find them with...

check the punctuation for HOWEVER as a Conj.

Controversial refers to something more serious

to plus side should be ON THE PLUS SIDE

Great use of grammar Neda, though there are still some minor errors which I do believe you can find them with a short proo-f-reading

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Children's mind are these days bombarded through the vulnerable exposure to the media, whose impacts vary, ranging from those of positives, including socializing-related behaviours and educational matters, to those of negatives, such as being...

Children's mind are these days bombarded through the vulnerable exposure to the media, whose impacts vary, ranging from those of positives, including socializing-related behaviours and educational matters, to those of negatives, such as being imposed to negative role models and commercials, some of which encouraging alcoholism and smoking. These effects would even become more influential in the absence of parental supervision in, for instance, dual-career families or single-parent households. Nevertheless, parents could exercise their right to harness the drawbacks of the media on children, while maximizing their constructive impacts if taking their children-media interactions under proper supervision.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

some of which encourage ...

Great paragraph Roza...
the only suggestion for your writing is to use a RANGE of grammar instead of sticking only to complex and compound structures. As an example, I myself, always use a very short simple sentence...

some of which encourage ...

Great paragraph Roza...
the only suggestion for your writing is to use a RANGE of grammar instead of sticking only to complex and compound structures. As an example, I myself, always use a very short simple sentence for my topic sentence.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

As a result of technological advancement,media have been a significat part of human's life. Take magezine,TV and internet,which are the most leading forms of mass media as examples;they are the main source of communication to the public and means...

As a result of technological advancement,media have been a significat part of human's life. Take magezine,TV and internet,which are the most leading forms of mass media as examples;they are the main source of communication to the public and means of entertainment,leadin to overshadow falmily's role in nurturing their child.In other words,as childeren are obsessed by plethora kinds of media,parrents' effect as a model to their childeren is getting on the decline. Howevere, despite the fact that media can be used as source of pro-social learning as well as providing student with academic programs,it has some downsides as well. For instance,the more young individials are exposed to adult aimed advertisements like cigarette commercials,the more they are at risk of using them.Moreover,they might gradually pick up some negetive behavioral models which are not in alignement with their family principles. To conclude,although merits of mass media is manifold,it can also have constructive effects.Thus,people ought to expose themselves to this media saturated lifestyle in moderation.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

always use THE with MEDIA

I love the paragraph, though if it is a body paragraph, you need a topic sentence to cover the content.

You can achieve a 7+ in the IELTS with this style... Keep going Sara

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
بارگذاری بیشتر ...

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید