فقط ظرفیت‌دار
پکیج جنرال سطح 1 (آنلاین)
- -
کد دوره : Rayzan1
-
اساتید منتخب / روز برگزاری: ۲ روز در هفته با برنامه‌ریزی شخصی
نیاز به تعیین سطح ندارد
48 ساعت
باقی مانده : 16
جزئیات
باقی مانده : 16
جزئیات
9,600,000 تومان
پکیج جنرال سطح 2 (آنلاین)
- -
کد دوره : Rayzan2
-
اساتید منتخب / روز برگزاری: ۲ روز در هفته با برنامه‌ریزی شخصی
نیاز به تعیین سطح دارد
32 ساعت
باقی مانده : 17
جزئیات
باقی مانده : 17
جزئیات
6,400,000 تومان
پکیج تکنیک آیلتس
- -
کد دوره : RayzanIELT
-
اساتید منتخب / روز برگزاری: ۲ روز در هفته با برنامه‌ریزی شخصی
نیاز به تعیین سطح دارد
15 جلسه
باقی مانده : 8
جزئیات
باقی مانده : 8
جزئیات
6,912,000 تومان
Listening Workshop حضوری
دوشنبه 17:00 - 20:00
کد دوره : L05
1401/06/14
استاد مریم گنجی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
542,000 تومان
Reading UALL Workshop آنلاین
پنج شنبه 10:00 - 13:00
کد دوره : OUR04
1401/06/17
استاد نیلوفر فعلی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
720,000 تومان
Speaking UALL Workshop آنلاین
پنج شنبه 10:00 - 13:00
کد دوره : OUS04
1401/06/17
استاد نسترن رسولی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
850,000 تومان
WritingTask2 UALL Workshop آنلاین
پنج شنبه 10:00 - 13:00
کد دوره : OUW9967
1401/06/24
استاد زهرا حسنی بصیر
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
850,000 تومان
WritingTask2 UALL Workshop آنلاین
جمعه 10:00 - 13:00
کد دوره : OUW9968
1401/06/18
استاد المیرا ایزدیار
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
850,000 تومان
Reading Workshop حضوری
دوشنبه 17:00 - 20:00
کد دوره : R37
1401/06/14
استاد مهشید عمادی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
720,000 تومان
Speaking Workshop حضوری
پنج شنبه 10:00 - 13:00
کد دوره : S45
1401/06/17
استاد زهرا رفیعی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
850,000 تومان
تربیت مدرس TTC حضوری
پنج شنبه 09:00 - 12:00
کد دوره : TTC06
1401/01/25
استاد حامد / میلاد محمدحسینی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
3,500,000 تومان
تربیت مدرس TTC حضوری
پنج شنبه 10:00 - 13:00
کد دوره : TTC07
1401/04/09
استاد حامد / میلاد محمدحسینی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
3,500,000 تومان
Writing Task2 حضوری
دوشنبه 17:00 - 20:00
کد دوره : W51
1401/06/14
استاد ساغر بقالیان
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
850,000 تومان
Speaking حضوری
شنبه
کد دوره :
1401/09/16
استاد
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
0 تومان
Intro A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC0A343
1401/08/04
استاد آیدا مهدی زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC0A344
1401/08/03
استاد فاطمه خدمتگزار
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro A آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC0A345
1401/08/04
استاد شیوا قندالی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC0A346
1401/08/03
استاد سحرناز مطیع
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC0A347
1401/08/04
استاد سوگند جواهریان
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC0A348
1401/08/03
استاد صدف آقامجیدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro A آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC0A349
1401/08/04
استاد فریبا خدابخشی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC0A350
1401/08/03
استاد فرانک زمانی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro A آنلاین
پنج شنبه 10:00 - 14:00
کد دوره : OC0A351
1401/08/05
استاد مهسا اوحدی کیا
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC0A352
1401/08/03
استاد صدف آقامجیدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro A آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC0A353
1401/08/04
استاد نگین دانشخواه
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC0A354
1401/08/04
استاد ستاره جعفریه
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC0A355
1401/08/03
استاد عرفان حیدری
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC0A356
1401/09/05
استاد مریم پور قیومی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC0A357
1401/09/06
استاد ریحانه قشقایی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC0A358
1401/09/05
استاد تینا مهاجری
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC0A359
1401/09/06
استاد هانیه جهانی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC0A360
1401/09/06
استاد سوگند جواهریان
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro A آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC0A361
1401/09/05
استاد آیدا مهدی زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC0A362
1401/09/06
استاد آیدا جلیلی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro A آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC0A363
1401/09/05
استاد مینا شعاعی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC0A364
1401/09/05
استاد عارفه کاشتی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC0A365
1401/09/06
استاد عسل نظری
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC0A366
1401/10/10
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 11
جزئیات
باقی مانده : 11
جزئیات
672,000 تومان
Intro A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC0A367
1401/10/11
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC0A368
1401/10/11
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 16
جزئیات
باقی مانده : 16
جزئیات
672,000 تومان
Intro A آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC0A369
1401/10/10
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 18
جزئیات
باقی مانده : 18
جزئیات
672,000 تومان
Intro A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 09:00 - 11:00
کد دوره : OC0A370
1401/10/11
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 11
جزئیات
باقی مانده : 11
جزئیات
672,000 تومان
Intro A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC0A371
1401/10/10
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 19
جزئیات
باقی مانده : 19
جزئیات
672,000 تومان
Intro A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC0A372
1401/10/11
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 14
جزئیات
باقی مانده : 14
جزئیات
672,000 تومان
Intro A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC0A373
1401/10/11
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 18
جزئیات
باقی مانده : 18
جزئیات
672,000 تومان
Intro B آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC0B312
1401/08/04
استاد مهدیه ستاری
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro B آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC0B313
1401/08/04
استاد پریسا اسفندیاری
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC0B316
1401/08/03
استاد فریبا خدابخشی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC0B317
1401/08/03
استاد فرانک زمانی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC0B318
1401/08/03
استاد فریبا خدابخشی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro B آنلاین
پنج شنبه 10:00 - 14:00
کد دوره : OC0B319
1401/08/05
استاد محمدحسین جعفرزاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro B آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC0B320
1401/08/04
استاد محیا زارع
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro B آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC0B321
1401/08/04
استاد آیدا مهدی زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC0B322
1401/08/03
استاد مینا محمدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro B آنلاین
پنج شنبه 10:00 - 14:00
کد دوره : OC0B323
1401/08/05
استاد نادیا همتی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro B آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC0B325
1401/08/04
استاد نگین دانشخواه
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC0B326
1401/08/03
استاد هاله اسدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC0B327
1401/08/03
استاد سحرناز مطیع
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
Intro B آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC0B328
1401/09/05
استاد آیدا مهدی زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC0B329
1401/09/06
استاد سحرناز مطیع
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro B آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC0B330
1401/09/05
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro B آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC0B331
1401/09/05
استاد پریسا اسفندیاری
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro B آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC0B332
1401/09/05
استاد غزل رضایی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC0B333
1401/09/06
استاد صدف آقامجیدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC0B334
1401/09/06
استاد صدف آقامجیدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC0B335
1401/09/06
استاد عرفان حیدری
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC0B336
1401/09/06
استاد فاطمه خدمتگزار
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC0B337
1401/09/06
استاد ستایش موتضوی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro B آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC0B338
1401/09/05
استاد عرفان حیدری
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro B آنلاین
پنج شنبه 10:00 - 14:00
کد دوره : OC0B339
1401/09/10
استاد مهسا اوحدی کیا
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
Intro B آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC0B340
1401/09/05
استاد نگین دانشخواه
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC1A380
1401/08/04
استاد مهسا کلهری نژاد
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1A381
1401/08/03
استاد نگین دانشخواه
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC1A382
1401/08/03
استاد مارال اورش زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1A383
1401/08/04
استاد یگانه قاسمی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC1A384
1401/08/03
استاد مارال بیگلری
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1A آنلاین
شنبه چهارشنبه 09:00 - 11:00
کد دوره : OC1A385
1401/08/04
استاد مارال اورش زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC1A386
1401/08/03
استاد صدف آقامجیدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1A آنلاین
جمعه 10:00 - 14:00
کد دوره : OC1A387
1401/08/06
استاد مینا محمدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC1A388
1401/08/03
استاد سالار گشانی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC1A389
1401/08/03
استاد آیدا مهدی زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1A آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC1A390
1401/08/04
استاد رومینا فارسی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC1A391
1401/08/04
استاد حدیثه طالع
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1A آنلاین
پنج شنبه 10:00 - 14:00
کد دوره : OC1A392
1401/08/05
استاد مینا محمدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1A393
1401/08/03
استاد آیدا عنایتی نجات
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1A394
1401/08/04
استاد مینا شعاعی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1A395
1401/08/04
استاد فریبا خدابخشی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC1A396
1401/08/03
استاد آیدا جلیلی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC1A397
1401/09/05
استاد مینا محمدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC1A398
1401/09/06
استاد آیدا جلیلی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1A399
1401/09/05
استاد نگین دانشخواه
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC1A400
1401/09/06
استاد نگین دانشخواه
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC1A401
1401/09/05
استاد ریحانه قشقایی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1A402
1401/09/05
استاد عرفان حیدری
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC1A403
1401/09/06
استاد حامد عبدالهی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1A404
1401/09/06
استاد هانیه جهانی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1A405
1401/09/06
استاد محیا زارع
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC1A406
1401/09/06
استاد مروارید امجدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
پنج شنبه 10:00 - 14:00
کد دوره : OC1A407
1401/09/10
استاد پریسا اسفندیاری
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC1A408
1401/09/05
استاد مهسا کلهری نژاد
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC1A409
1401/09/05
استاد هدیه انتظامی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC1A410
1401/09/06
استاد فریبا خدابخشی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
پنج شنبه 10:00 - 14:00
کد دوره : OC1A411
1401/09/10
استاد حامد عبدالهی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1A412
1401/09/05
استاد غزل رضایی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC1A414
1401/10/10
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 6
جزئیات
باقی مانده : 6
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1A415
1401/10/11
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 18
جزئیات
باقی مانده : 18
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC1A416
1401/10/10
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 19
جزئیات
باقی مانده : 19
جزئیات
672,000 تومان
C1A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC1A417
1401/10/11
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 20
جزئیات
باقی مانده : 20
جزئیات
672,000 تومان
C1B آنلاین
پنج شنبه 10:00 - 14:00
کد دوره : OC1B339
1401/08/05
استاد آیدا سعادتی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 09:00 - 11:00
کد دوره : OC1B341
1401/08/03
استاد فاطمه خدمتگزار
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 09:00 - 11:00
کد دوره : OC1B344
1401/08/03
استاد سمانه صدیقی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1B آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1B345
1401/08/04
استاد کیمیا اسدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1B346
1401/08/03
استاد آیدا جلیلی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC1B347
1401/08/03
استاد مروارید امجدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC1B348
1401/08/03
استاد متینه نجفی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC1B349
1401/08/03
استاد مهرنوش عزیزی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1B آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC1B350
1401/08/04
استاد مینا شعاعی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1B آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC1B351
1401/08/04
استاد مینا محمدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC1B352
1401/08/03
استاد فاطمه خدمتگزار
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC1B353
1401/08/03
استاد نگین دانشخواه
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1B آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC1B354
1401/08/04
استاد هاله اسدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1B آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1B355
1401/08/04
استاد هاله اسدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1B آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC1B356
1401/08/04
استاد هدیه انتظامی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC1B357
1401/08/03
استاد آیسان عابدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1B358
1401/08/03
استاد سالار گشانی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC1B359
1401/08/03
استاد سحرناز مطیع
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C1B آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC1B360
1401/09/05
استاد حدیثه طالع
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC1B361
1401/09/06
استاد آیدا جلیلی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1B362
1401/09/06
استاد آیدا عنایتی نجات
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC1B363
1401/09/06
استاد سحرناز مطیع
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1B آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC1B364
1401/09/05
استاد رومینا فارسی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC1B365
1401/09/06
استاد سحرناز مطیع
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC1B366
1401/09/06
استاد صدف آقامجیدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1B آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1B367
1401/09/05
استاد آیدا مهدی زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1B آنلاین
شنبه چهارشنبه 09:00 - 11:00
کد دوره : OC1B368
1401/09/05
استاد آیدا مهدی زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC1B369
1401/09/06
استاد مارال اورش زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC1B370
1401/09/06
استاد مارال بیگلری
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1B آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC1B371
1401/09/05
استاد مهسا کلهری نژاد
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1B آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1B372
1401/09/05
استاد مینا شعاعی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1B آنلاین
پنج شنبه 10:00 - 14:00
کد دوره : OC1B373
1401/09/10
استاد مینا محمدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1B آنلاین
جمعه 10:00 - 14:00
کد دوره : OC1B374
1401/09/11
استاد حامد عبدالهی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1B375
1401/09/06
استاد نگین دانشخواه
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C1B آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC1B376
1401/09/05
استاد یگانه قاسمی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2A446
1401/08/03
استاد مروارید امجدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2A447
1401/08/03
استاد مارال صادقی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
پنج شنبه 10:00 - 14:00
کد دوره : OC2A448
1401/08/05
استاد آیدا مهدی زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 09:00 - 11:00
کد دوره : OC2A449
1401/08/04
استاد مهرنوش روحانی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2A450
1401/08/04
استاد نسترن رسولی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2A451
1401/08/03
استاد شیوا قندالی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2A452
1401/08/04
استاد مریم پور قیومی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2A453
1401/08/03
استاد نیلوفر حدادی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2A454
1401/08/03
استاد فهیمه الوندی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2A455
1401/08/03
استاد مانا حسن زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2A456
1401/08/04
استاد یگانه قاسمی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC2A457
1401/08/04
استاد کیمیا اسدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2A458
1401/08/03
استاد مارال صادقی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC2A459
1401/08/03
استاد مهدی اعلامی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2A460
1401/08/04
استاد مارال اورش زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2A461
1401/08/04
استاد ریحانه صالح زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC2A462
1401/08/04
استاد عاطفه وکیلی نور
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2A463
1401/08/03
استاد فاطمه مرادی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2A464
1401/08/04
استاد شیرین رحیمی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2A465
1401/08/03
استاد مارال اورش زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2A466
1401/08/04
استاد مریم پور قیومی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2A467
1401/08/03
استاد سپیده کبودانیان
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2A468
1401/09/06
استاد شیوا مجلسی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2A469
1401/09/05
استاد سوگند جواهریان
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2A470
1401/09/06
استاد مینا محمدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2A471
1401/09/06
استاد سحرناز مطیع
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
پنج شنبه 10:00 - 14:00
کد دوره : OC2A472
1401/09/10
استاد فاطمه خدمتگزار
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2A473
1401/09/06
استاد مهرنوش عزیزی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2A474
1401/09/06
استاد صابر کریمی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2A475
1401/09/06
استاد سمانه صدیقی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 09:00 - 11:00
کد دوره : OC2A477
1401/09/06
استاد شادی پاک پور
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC2A478
1401/09/06
استاد صدف عدالت
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2A479
1401/09/05
استاد ریحانه قشقایی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2A480
1401/09/06
استاد فاطمه مرادی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC2A481
1401/09/06
استاد زهرا بیات
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2A482
1401/09/06
استاد شیرین رحیمی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC2A483
1401/09/05
استاد تینا مهاجری
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2A484
1401/09/05
استاد سوگند جواهریان
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2A485
1401/09/06
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2A486
1401/09/05
استاد نگین دانشخواه
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2A487
1401/09/05
استاد کیمیا اسدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2A488
1401/09/05
استاد لنا مهرنامی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2A489
1401/10/10
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 14
جزئیات
باقی مانده : 14
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2A490
1401/10/11
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 15
جزئیات
باقی مانده : 15
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2A491
1401/10/10
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 19
جزئیات
باقی مانده : 19
جزئیات
672,000 تومان
C2A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2A492
1401/10/11
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 16
جزئیات
باقی مانده : 16
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
پنج شنبه 10:00 - 14:00
کد دوره : OC2B447
1401/08/05
استاد حامد عبدالهی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2B448
1401/08/04
استاد سارا اسماعیلی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2B449
1401/08/04
استاد سپیده یادگار
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2B450
1401/08/03
استاد سحرناز مطیع
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC2B451
1401/08/04
استاد مینا محمدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC2B452
1401/08/03
استاد علیرضا غرت الحمید
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2B453
1401/08/03
استاد فاطمه مرادی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2B454
1401/08/03
استاد فاطمه مرادی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2B455
1401/08/04
استاد سپیده یادگار
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2B456
1401/08/03
استاد فرنوش غیبی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
شنبه چهارشنبه 09:00 - 11:00
کد دوره : OC2B457
1401/08/04
استاد فهیمه الوندی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2B458
1401/08/04
استاد لنا مهرنامی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2B459
1401/08/03
استاد لیلا احمدیان
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC2B460
1401/08/04
استاد مارال اورش زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2B461
1401/08/03
استاد مهرنوش عزیزی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC2B462
1401/08/03
استاد مهرنوش عزیزی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 09:00 - 11:00
کد دوره : OC2B465
1401/08/03
استاد نگار موحدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2B466
1401/08/04
استاد نیکتا زمردیان
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2B467
1401/08/03
استاد هاله اسدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C2B آنلاین
پنج شنبه 10:00 - 14:00
کد دوره : OC2B468
1401/09/10
استاد آیدا مهدی زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2B469
1401/09/05
استاد ریحانه صالح زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2B470
1401/09/06
استاد سپیده کبودانیان
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2B471
1401/09/05
استاد شیرین رحیمی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2B472
1401/09/06
استاد شادی پاک پور
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC2B473
1401/09/05
استاد نیکتا عاصی شاد
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2B474
1401/09/06
استاد فاطمه مرادی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2B475
1401/09/06
استاد فهیمه الوندی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC2B476
1401/09/05
استاد کیمیا اسدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2B477
1401/09/05
استاد مارال اورش زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2B478
1401/09/06
استاد مارال اورش زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2B479
1401/09/06
استاد مریم سلیمانی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2B480
1401/09/06
استاد مارال صادقی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2B481
1401/09/06
استاد مانا حسن زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2B482
1401/09/06
استاد مروارید امجدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2B484
1401/09/05
استاد مریم پور قیومی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC2B485
1401/09/06
استاد مهدی اعلامی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
شنبه چهارشنبه 09:00 - 11:00
کد دوره : OC2B486
1401/09/05
استاد فهیمه الوندی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC2B487
1401/09/05
استاد نسترن رسولی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC2B488
1401/09/06
استاد نیلوفر حدادی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C2B آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC2B489
1401/09/05
استاد یگانه قاسمی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC33A1181
1401/09/06
استاد فاروق سلطانی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 09:00 - 11:00
کد دوره : OC3A1154
1401/08/03
استاد متینه نجفی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC3A1155
1401/08/03
استاد مهسا شایسته
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC3A1156
1401/08/04
استاد شادی نوروزی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC3A1157
1401/08/04
استاد شیوا قندالی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC3A1158
1401/08/04
استاد مهشید تجریشی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC3A1159
1401/08/04
استاد محمدرضا فرجی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC3A1160
1401/08/04
استاد مانا حسن زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC3A1161
1401/08/03
استاد ریحانه صالح زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC3A1162
1401/08/03
استاد نیلوفر حدادی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC3A1163
1401/08/03
استاد فاطمه خدمتگزار
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC3A1164
1401/08/04
استاد حمیده عباسی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC3A1165
1401/08/04
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 09:00 - 11:00
کد دوره : OC3A1166
1401/08/03
استاد شیوا قندالی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC3A1167
1401/08/04
استاد مهسا کلهری نژاد
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC3A1168
1401/08/04
استاد سوگند جواهریان
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC3A1169
1401/08/03
استاد نسترن رسولی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC3A1170
1401/08/04
استاد ریحانه صالح زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC3A1171
1401/09/06
استاد علی اسفندیاری
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC3A1172
1401/09/05
استاد هاله اسدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
پنج شنبه 10:00 - 14:00
کد دوره : OC3A1173
1401/09/10
استاد صدف آقامجیدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC3A1174
1401/09/05
استاد رها توفیق پیروز
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC3A1175
1401/09/05
استاد فهیمه الوندی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC3A1176
1401/09/05
استاد شیرین رحیمی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC3A1177
1401/09/06
استاد مهرنوش عزیزی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC3A1178
1401/09/06
استاد فاطمه خدمتگزار
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC3A1179
1401/09/06
استاد دریا شریفی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC3A1180
1401/09/06
استاد فرنوش غیبی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 09:00 - 11:00
کد دوره : OC3A1182
1401/09/05
استاد هاله اسدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC3A1186
1401/09/06
استاد نگار موحدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC3A1187
1401/09/06
استاد صابر کریمی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC3A1188
1401/09/06
استاد شادی نوروزی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC3A1189
1401/09/05
استاد مریم پور قیومی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 09:00 - 11:00
کد دوره : OC3A1190
1401/09/06
استاد سمانه صدیقی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC3A1191
1401/09/05
استاد حمیده عباسی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC3A1192
1401/09/06
استاد محمد حسین حسینی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 09:00 - 11:00
کد دوره : OC3A1193
1401/10/10
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 17
جزئیات
باقی مانده : 17
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC3A1194
1401/10/11
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 17
جزئیات
باقی مانده : 17
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC3A1195
1401/10/10
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 17
جزئیات
باقی مانده : 17
جزئیات
672,000 تومان
C3A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:00 - 20:30
کد دوره : OC3A1196
1401/10/11
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 16
جزئیات
باقی مانده : 16
جزئیات
672,000 تومان
C3B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC3B375
1401/08/03
استاد آیسان عابدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC3B377
1401/08/03
استاد مارال صادقی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC3B380
1401/08/03
استاد سمانه صدیقی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3B آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC3B383
1401/08/04
استاد عاطفه وکیلی نور
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC3B385
1401/08/03
استاد هاله اسدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC3B386
1401/08/03
استاد مانا حسن زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3B آنلاین
جمعه 10:00 - 14:00
کد دوره : OC3B387
1401/08/06
استاد محمدحسین جعفرزاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC3B388
1401/08/03
استاد مهرنوش عزیزی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3B آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC3B389
1401/08/04
استاد شهروز کریمیان
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3B آنلاین
شنبه چهارشنبه 09:00 - 11:00
کد دوره : OC3B390
1401/08/04
استاد هاله اسدی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3B آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC3B391
1401/08/04
استاد حمیده عباسی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3B آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC3B392
1401/08/04
استاد سپیده یادگار
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC3B393
1401/08/03
استاد شیوا قندالی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3B آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC3B395
1401/09/05
استاد حمیده عباسی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3B آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC3B396
1401/09/05
استاد ریحانه صالح زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC3B397
1401/09/06
استاد ریحانه صالح زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3B آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC3B398
1401/09/05
استاد سارینا روحانی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3B آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC3B399
1401/09/05
استاد شادی نوروزی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3B آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC3B400
1401/08/04
استاد سپیده یادگار
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C3B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 09:00 - 11:00
کد دوره : OC3B402
1401/09/06
استاد شیوا قندالی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC3B403
1401/09/06
استاد فاطمه خدمتگزار
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3B آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC3B404
1401/09/05
استاد مانا حسن زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 09:00 - 11:00
کد دوره : OC3B405
1401/09/06
استاد فاروق سلطانی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC3B406
1401/09/06
استاد مهسا شایسته
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3B آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC3B407
1401/09/05
استاد مهسا کلهری نژاد
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3B آنلاین
شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC3B408
1401/09/05
استاد مهشید تجریشی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC3B409
1401/09/06
استاد نسترن رسولی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3B آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC3B410
1401/09/06
استاد نیلوفر حدادی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C3B آنلاین
شنبه چهارشنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC3B411
1401/09/05
استاد در مرحله هماهنگی نهایی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
672,000 تومان
C4A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC4A290
1401/08/03
استاد متینه نجفی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C4A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC4A291
1401/08/03
استاد ریحانه صالح زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C4A آنلاین
شنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00
کد دوره : OC4A292
1401/08/04
استاد آزاده صدر
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C4A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC4A294
1401/08/03
استاد مانا حسن زاده
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C4A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30
کد دوره : OC4A295
1401/08/03
استاد علی اسفندیاری
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C4A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC4A296
1401/08/03
استاد زیبا فرجوند
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C4A آنلاین
یکشنبه سه شنبه 16:30 - 18:30
کد دوره : OC4A297
1401/08/03
استاد شیوا مجلسی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان
C4A آنلاین
شنبه چهارشنبه 14:00 - 16:00
کد دوره : OC4A298
1401/08/04
استاد حمیده عباسی
باقی مانده : 0
جزئیات
باقی مانده : 0
جزئیات
534,000 تومان