×

پیام

بیان برتری عزیز، شما در سامانه هوشمند ثبت نام مرکز بیان برتر هستید
امکان ثبت نام کمتر از 50%، ظرفیت درحال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

نمای کلی دوره های آموزشی مجموعه بیان برتر

نام دوره مدت دوره  تعداد ساعات کل دوره محل برگزاری شرح دوره اساتید ظرفیت‌کل شهریه (تومان)  جدول دوره
IELTS Summit 1 ماه و نیم 45 ساعت تمامی شعب بیان برتر تک دوره آیلتس چهار مهارت - اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر  10 نفر 1260000  برو به جدول دوره
PTE BootCamp 1 ماه 32 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید بیان برتر 15 نفر 986000 برو به جدول دوره
Writing Production Workshop 1 ماه و 1 هفته 18 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی رایتینگ، متمرکز بر تمرین IELTSbros 20 نفر 486000 برو به جدول دوره
Speaking Production Workshop 1 ماه و 1 هفته 16 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی اسپیکینگ، متمرکز بر تمرین IELTSbros 20 نفر 486000 برو به جدول دوره
Reading Practice Workshop 1 ماه و 1 هفته 15 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی ریدینگ، متمرکز بر تمرین اساتید آیلتس بیان برتر  20 نفر 396000 برو به جدول دوره
Structure Workshop 1 ماه 12 ساعت تمامی شعب بیان برتر افزایش نمره گرامر و استراکچر رایتینگ و اسپیکینگ اساتید آیلتس بیان برتر  15 نفر 396000 برو به جدول دوره
Vocabulary Workshop 1 ماه و 1 هفته 15 ساعت تمامی شعب بیان برتر افزایش نمره لغات و کالوکیشن اسپیکینگ و رایتینگ اساتید آیلتس بیان برتر  15 نفر 396000 برو به جدول دوره
Pre IELTS - WiKi (3 روزه) 1 ماه و 1 هفته 50 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیش آمادگی آیلتس / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  12 نفر 611000  برو به جدول دوره
Pre IELTS - WiKi (دو روز درهفته) 1 ماه و 1 هفته 27 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیش آمادگی آیلتس / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  5 تا 15 نفر 341000  برو به جدول دوره
Pre IELTS - WiKi (یک روز درهفته) 1 ماه و 1 هفته 25 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیش آمادگی آیلتس / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  5 تا 15 نفر 341000  برو به جدول دوره
Post IELTS - MAX 1 ماه و 1 هفته 27 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیشرفته / زبان عمومی  تیم اساتید متود MAX  5 تا 15 نفر 391000 برو به جدول دوره
Post IELTS - MAX (یک روز درهفته) 1 ماه و 1 هفته 25 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیشرفته / زبان عمومی  تیم اساتید متود MAX  5 تا 15 نفر 391000 برو به جدول دوره
Online Workshops 1 ماه و نیم 12 جلسه تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تک مهارتی آنلاین آیلتس IELTSbros 100 نفر 310000  برو به جدول دوره
IELTS Summit (ویژه نوروز) 8 روز 36 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر 10 نفر 986000 برو به جدول دوره
PTE (ویژه نوروز) 8 روز 28 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر 10 نفر 986000 برو به جدول دوره
منتور(استاد همراه) آیلتس ماهانه 9:00 الی 21:00 آنلاین ماهیانه، ۸ تماس استاد، تصحیح ۴ رایتینگ و ۴ اسپیکینگ اساتید آیلتس بیان برتر 50 نفر 350000 برو به جدول دوره

IELTS Summit - PTE (ویژه نوروز) / دوره نوروزی فوق فشرده آیلتس سامیت و پی تی ای

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
ویژه نوروز IN116 هر روز 09:00 - 13:30 1399/01/03 1399/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
ویژه نوروز IN117 هر روز 09:00 - 13:30 1399/01/03 1399/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
ویژه نوروز IN118 هر روز 09:00 - 13:30 1399/01/03 1399/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
ویژه نوروز IN119 هر روز 09:00 - 13:30 1399/01/03 1399/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
ویژه نوروز IN120 هر روز 09:00 - 13:30 1399/01/03 1399/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
ویژه نوروز IN121 هر روز 09:00 - 13:30 1399/01/03 1399/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
ویژه نوروز IN122 هر روز 09:00 - 13:30 1399/01/03 1399/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 5
986000
ثبت نام

کلاس های زنده و آنلاین بیان برتر (غیر حضوری از طریق ویدیوکنفرانس)

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Intro A OCA001 شنبه چهارشنبه 18:00 - 20:00 1398/07/06 1398/08/08 آنلاین مرجان موسوی 17 مهر 10 0
296000
Intro A OCA002 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1398/09/10 1398/10/03 آنلاین نسترن کمالی -- 10 0
296000
Intro A OCA003 شنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1398/11/15 1398/12/14 آنلاین نرگس اردلان -- 10 0
341000
C1A OCA101 یکشنبه سه شنبه 18:00 - 20:00 1398/07/07 1398/08/12 آنلاین امیر حسین کریمی 21 مهر 10 0
296000
C1A OCA102 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1398/10/11 1398/11/12 آنلاین نسترن کمالی -- 10 0
341000
C2A OCA201 شنبه چهارشنبه 18:00 - 20:00 1398/07/06 1398/08/08 آنلاین شهروز کریمیان 20 مهر 10 0
296000
C2A OCA202 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1398/10/10 1398/11/08 آنلاین محمد پناهی -- 10 0
341000
C2A OCA203 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1399/01/20 1399/02/17 آنلاین در حال بررسی -- 10 3
341000
در حال پر شدن
C3A OCA301 یکشنبه سه شنبه 18:00 - 20:00 1398/07/07 1398/08/12 آنلاین در حال بررسی 23 مهر 10 0
296000
C3A OCA302 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1398/10/10 1398/11/08 آنلاین الناز حریرپوش -- 10 0
341000
C3A OCA303 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1399/01/19 1399/02/16 آنلاین در حال بررسی -- 10 8
341000
ثبت نام
C4A OCA401 شنبه چهارشنبه 18:00 - 20:00 1398/07/06 1398/08/08 آنلاین هاله عسکرزاده 24مهر 10 0
296000
C4A OCA402 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1399/01/19 1399/02/16 آنلاین در حال بررسی -- 10 7
341000
ثبت نام
Intro B OCB001 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1398/09/09 1398/10/04 آنلاین مرجان محمدی -- 10 0
296000
Intro B OCB002 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1398/10/10 1398/11/08 آنلاین در حال بررسی -- 10 0
341000
Intro B OCB003 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1399/01/20 1399/02/17 آنلاین در حال بررسی -- 10 10
341000
ثبت نام
C1B OCB101 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1398/09/10 1398/10/03 آنلاین الناز گلچین -- 10 0
296000
C1B OCB102 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1398/11/16 1398/12/14 آنلاین نسترن کمالی -- 10 0
341000
C2B OCB201 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1398/09/09 1398/10/04 آنلاین نسترن کمالی -- 10 0
296000
C2B OCB202 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1398/11/13 1398/12/13 آنلاین محمد پناهی -- 10 0
341000
C3B OCB302 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1398/11/13 1398/12/13 آنلاین الناز حریرپوش -- 10 0
341000
C4B OCB401 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1398/09/09 1398/10/04 آنلاین محمد پناهی -- 10 0
296000
Max1 OM001 یکشنبه سه شنبه 18:00 - 20:00 1398/07/07 1398/08/12 آنلاین در حال بررسی 30مهر 10 0
326000
Max1 OM002 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1398/10/11 1398/11/12 آنلاین محمد پناهی -- 10 0
391000
Max2 OM201 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1398/11/16 1398/12/14 آنلاین محمد پناهی -- 10 0
391000
Max3 OM301 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1399/01/20 1399/02/17 آنلاین در حال بررسی -- 10 10
391000
ثبت نام
IELTS OS001 شنبه چهارشنبه 18:00 - 20:00 1398/07/06 1398/09/09 آنلاین چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS OS002 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1398/09/10 1398/11/06 آنلاین چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS OS003 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1398/11/26 1399/02/13 آنلاین چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS OS004 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1399/01/26 1399/03/25 آنلاین چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 10
1260000
ثبت نام

IELTS-Summit / دوره تکنیک چهار استاد همزمان IELTS

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
IELTS IS0244 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
09:00 - 14:00 1398/03/18 1398/04/02 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0245 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1398/03/20 1398/05/14 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0246 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/03/26 1398/05/20 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0247 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/03/27 1398/04/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0248 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/03/28 1398/05/22 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1136000
IELTS IS0249 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/04/01 1398/04/15 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0250 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/05 1398/06/02 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0251 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/04/09 1398/06/05 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0252 جمعه 09:00 - 14:00 1398/04/14 1398/06/15 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0253 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/04/16 1398/06/12 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0254 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/15 1398/06/09 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1136000
IELTS IS0255 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/04/16 1398/04/29 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0256 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/04/25 1398/06/26 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0257 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/02 1398/06/27 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0258 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/05/05 1398/06/30 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0259 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/05/01 1398/05/14 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0260 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/05 1398/06/30 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0261 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/05/19 1398/07/13 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0262 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/16 1398/07/10 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1136000
IELTS IS0263 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/05/19 1398/06/03 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0264 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/27 1398/07/28 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0265 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/06/10 1398/08/14 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0266 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/06/04 1398/06/17 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0267 جمعه 09:00 - 14:00 1398/06/22 1398/08/24 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0268 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/06/09 1398/08/08 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0269 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/06/23 1398/07/03 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0270 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/06/16 1398/06/31 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0271 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/26 1398/08/28 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0272 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/06/31 1398/09/03 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0273 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/07/07 1398/07/20 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0274 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/10 1398/09/13 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0275 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/07/20 1398/09/23 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0276 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/14 1398/09/17 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0277 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/07/17 1398/08/01 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0278 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/24 1398/09/27 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0279 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/07/28 1398/10/01 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0280 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/08/11 1398/08/25 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0281 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/08/11 1398/09/20 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 7 0
1260000
IELTS IS0282 جمعه 09:00 - 14:00 1398/09/01 1398/11/04 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0283 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/08/29 1398/10/25 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0284 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/09/09 1398/09/20 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0285 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/12 1398/11/08 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1260000
IELTS IS0286 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/09/16 1398/11/16 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0287 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/19 1398/11/15 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0288 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/09/26 1398/11/27 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0289 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/09/30 1398/10/11 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0290 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/11 1398/12/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0291 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/14 1398/12/14 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1260000
IELTS IS0292 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/10/18 1398/12/17 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0293 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/10/17 1398/10/30 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0294 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/21 1398/12/21 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0295 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/22 1398/12/25 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1260000
IELTS IS0296 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/11/02 1398/12/12 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0297 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/11/05 1398/11/19 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0298 شنبه تا چهارشنبه 16:00 - 21:00 1398/11/14 1398/11/28 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1260000
IELTS IS0299 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/11/27 1398/12/10 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0300 شنبه تا چهارشنبه 16:00 - 21:00 1398/12/03 1398/12/14 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1260000
IELTS IS0301 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/11/26 1398/12/24 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1260000
IELTS IS0302 شنبه تا چهارشنبه 16:00 - 21:00 1398/12/11 1398/12/25 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1260000
IELTS IS0303 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/12/10 1399/02/27 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0294 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/18 1398/05/16 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0295 جمعه 09:00 - 14:00 1398/03/24 1398/05/25 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0296 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/11 1398/06/10 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0297 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/26 1398/06/20 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0298 جمعه 09:00 - 14:00 1398/04/28 1398/06/29 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0299 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/30 1398/06/31 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0300 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1398/05/07 1398/07/08 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0301 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/06 1398/07/07 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0302 جمعه 09:00 - 14:00 1398/05/25 1398/07/26 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0303 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/26 1398/07/20 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0304 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1398/06/25 1398/08/20 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0305 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/02 1398/08/01 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1136000
IELTS IV0306 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/08/21 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0307 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/02 1398/09/05 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0308 جمعه 09:00 - 14:00 1398/07/12 1398/09/15 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0309 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1398/07/22 1398/09/18 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0310 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/08/01 1398/09/30 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0311 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/08/12 1398/10/08 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0312 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/08/22 1398/10/18 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0313 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/08/26 1398/10/22 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0314 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/09/13 1398/11/12 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 6 0
1260000
IELTS IV0315 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1398/09/28 1398/11/24 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0316 جمعه 09:00 - 14:00 1398/09/22 1398/11/25 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0317 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/15 1398/12/13 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0318 جمعه 09:00 - 14:00 1398/10/13 1398/12/16 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0319 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/28 1398/12/07 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0320 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/29 1398/12/25 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0321 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1398/11/28 1399/02/18 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0322 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/24 1399/03/20 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 7
1260000
ثبت نام

دوره تکنیک و ورک شاپ چهار استاد همزمان PTE

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
PTE BootCamp P136 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/03/30 1398/04/21 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P137 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/03/29 1398/04/24 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P138 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/04/27 1398/05/18 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P139 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/04/26 1398/05/23 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P140 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/04/13 1398/05/04 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P141 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/04/10 1398/05/02 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P142 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/05/07 1398/06/04 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P143 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/05/24 1398/06/15 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P144 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/05/28 1398/06/25 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P145 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/05/17 1398/06/08 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P146 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/06/14 1398/07/05 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P147 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/06/13 1398/07/10 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P148 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/07/11 1398/08/03 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P149 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/07/15 1398/08/08 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P150 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/07/24 1398/08/22 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P151 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/08/16 1398/09/08 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P152 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/09/04 1398/09/28 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P153 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/09/21 1398/10/13 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P154 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/10/02 1398/10/25 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P155 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/10/19 1398/11/11 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P156 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/10/30 1398/11/28 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P157 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/11/17 1398/12/09 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P158 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/11/30 1398/12/26 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P159 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1399/01/25 1399/02/17 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 8
986000
ثبت نام
PTE BootCamp P160 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1399/01/28 1399/02/19 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 10
986000
ثبت نام
PTE تمرین S/L PSL01 شنبه 19:00 - 20:30 1398/09/09 1398/09/30 سعادت آباد نازلی منجم زاده -- 10 0
340000
PTE تمرین S/L PSL02 شنبه 19:00 - 20:30 1398/10/14 1398/11/05 سعادت آباد نازلی منجم زاده -- 10 0
340000
PTE تمرین S/L PSL03 شنبه 19:00 - 20:30 1398/11/19 1398/12/10 سعادت آباد نازلی منجم زاده -- 10 0
340000
PTE تمرین W/R PWR01 شنبه 17:30 - 19:00 1398/09/09 1398/09/30 سعادت آباد نازلی منجم زاده -- 10 0
290000
PTE تمرین W/R PWR02 شنبه 17:30 - 19:00 1398/10/14 1398/11/05 سعادت آباد نازلی منجم زاده -- 10 0
340000
PTE تمرین W/R PWR03 شنبه 17:30 - 19:00 1398/11/19 1398/12/10 سعادت آباد نازلی منجم زاده -- 10 0
340000

WORKSHOPS / کارگاه های تک مهارتی IELTS

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
FreeDiscussion F101 سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/07/23 1398/08/21 سعادت آباد 2 Michael -- 14 0
190000
FreeDiscussion F102 یکشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/19 سعادت آباد 2 Michael -- 14 0
190000
FreeDiscussion F103 چهار شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/24 1398/08/22 سعادت آباد 2 Michael -- 14 0
190000
FreeDiscussion F104 پنج شنبه 10:00 - 13:00 1398/07/25 1398/08/16 سعادت آباد 2 Michael -- 10 0
190000
FreeDiscussion F105 یکشنبه 14:00 - 17:00 1398/07/21 1398/08/19 سعادت آباد 2 Michael -- 10 0
190000
FreeDiscussion F106 شنبه 14:00 - 17:00 1398/07/20 1398/08/18 سعادت آباد Michael -- 10 0
190000
FreeDiscussion F107 یکشنبه 17:30 - 20:30 1398/09/03 1398/09/24 سعادت آباد 2 Michael -- 14 0
190000
FreeDiscussion F108 چهار شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/06 1398/09/27 سعادت آباد 2 Michael -- 14 0
190000
FreeDiscussion F109 شنبه 14:00 - 17:00 1398/09/02 1398/09/23 سعادت آباد Michael -- 12 0
190000
FreeDiscussion F110 سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/09/05 1398/09/26 سعادت آباد 2 Michael -- 14 0
190000
FreeDiscussion F111 پنج شنبه 10:00 - 13:00 1398/08/23 1398/09/14 سعادت آباد 2 Michael -- 10 0
190000
FreeDiscussion F112 یکشنبه 14:00 - 17:00 1398/08/26 1398/09/17 سعادت آباد 2 Michael -- 14 0
190000
FreeDiscussion F113 یکشنبه 14:00 - 17:00 1398/10/08 1398/10/29 سعادت آباد 2 Michael -- 12 0
190000
FreeDiscussion F114 چهار شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/11 1398/11/02 سعادت آباد 2 Michael -- 12 0
190000
FreeDiscussion F115 پنج شنبه 10:00 - 13:00 1398/10/12 1398/11/03 سعادت آباد 2 Michael -- 12 0
190000
FreeDiscussion F116 یکشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/08 1398/10/29 سعادت آباد 2 Michael -- 12 0
190000
FreeDiscussion F117 یکشنبه 14:00 - 17:00 1398/11/06 1398/11/27 سعادت آباد 2 Michael -- 12 0
190000
FreeDiscussion F118 چهار شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/16 1398/12/07 سعادت آباد 2 Michael -- 12 0
190000
FreeDiscussion F119 پنج شنبه 10:00 - 13:00 1398/11/17 1398/12/08 سعادت آباد 2 Michael -- 12 0
190000
Structure Workshop G13 یکشنبه 17:30 - 20:30 1398/02/08 1398/02/29 سعادت آباد عماد مرشدی -- 15 0
286000
Structure Workshop G14 یکشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/12 1398/04/02 سعادت آباد 2 عماد مرشدی -- 15 0
356000
Structure Workshop G15 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/17 1398/05/07 سعادت آباد 2 عماد مرشدی -- 15 0
356000
Structure Workshop G16 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/08/06 1398/08/27 سعادت آباد 2 علی میکائیلی -- 20 0
396000
Structure Workshop G17 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/09/11 1398/10/02 سعادت آباد 2 علی میکائیلی -- 20 0
396000
Structure Workshop G18 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/23 1398/11/14 سعادت آباد 2 علی میکائیلی -- 20 0
396000
Structure Workshop G19 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/11/21 1398/12/12 سعادت آباد 2 علی میکائیلی -- 20 0
396000
Structure Workshop G20 دوشنبه 17:30 - 20:30 1399/01/18 1399/02/08 سعادت آباد 2 علی میکائیلی -- 20 19
396000
ثبت نام
Reading Workshop R28 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/26 1398/02/23 سعادت آباد مهدی شهبازی -- 15 0
310000
Reading Workshop R29 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/02/30 1398/03/27 سعادت آباد مهشید عمادی -- 15 0
356000
Reading Workshop R30 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/14 1398/06/25 سعادت آباد مهشید عمادی -- 15 0
356000
Reading Workshop R31 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/08 1398/08/06 سعادت آباد مهشید عمادی -- 15 0
356000
Reading Workshop R32 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/08/20 1398/09/18 سعادت آباد مهشید عمادی -- 15 0
396000
Reading Workshop R33 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/02 1398/10/30 سعادت آباد مهشید عمادی -- 15 0
396000
Reading Workshop R34 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/11/14 1398/12/12 سعادت آباد مهشید عمادی -- 15 0
396000
Reading Workshop R35 دوشنبه 17:30 - 20:30 1399/01/25 1399/02/22 سعادت آباد مهشید عمادی -- 15 13
396000
ثبت نام
Reading Workshop R36 سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/19 1399/02/16 سعادت آباد 2 مهشید عمادی -- 20 20
ثبت نام
Resume Writing RES01 جمعه 11:00 - 12:30 1398/07/26 1398/08/03 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
242000
Resume Writing RES02 جمعه 10:30 - 12:00 1398/08/10 1398/08/17 سعادت آباد مریم سالاری -- 12 0
242000
Resume Writing RES03 جمعه 09:00 - 10:30 1398/08/24 1398/09/01 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
242000
Resume Writing RES04 جمعه 09:00 - 10:30 1398/10/06 1398/10/13 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
242000
Resume Writing RES05 جمعه 09:00 - 10:30 1398/11/25 1398/12/02 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
242000
Speaking Workshop S28 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/01/26 1398/02/16 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
348000
Speaking Workshop S29 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/03/13 1398/04/03 سعادت آباد 2 میلاد محمد حسینی -- 20 0
348000
Speaking Workshop S30 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/04/24 1398/05/14 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
416000
Speaking Workshop S31 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/06/04 1398/07/01 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
416000
Speaking Workshop S32 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/07/22 1398/08/13 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
416000
Speaking Workshop S33 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/09/04 1398/09/25 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
416000
Speaking Workshop S34 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/10/23 1398/11/14 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
486000
Speaking Workshop S35 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/11/28 1398/12/19 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
486000
Speaking Workshop S36 دوشنبه 17:00 - 21:00 1399/01/18 1399/02/08 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 12
486000
ثبت نام
SOP Workshop SOP01 جمعه 09:00 - 10:30 1398/07/26 1398/07/26 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
186000
SOP Workshop SOP02 جمعه 09:00 - 10:30 1398/08/03 1398/08/03 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
186000
SOP Workshop SOP03 جمعه 11:00 - 12:30 1398/08/24 1398/09/01 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
242000
SOP Workshop SOP04 جمعه 11:00 - 12:30 1398/10/06 1398/10/13 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
242000
SOP Workshop SOP05 جمعه 11:00 - 12:30 1398/11/25 1398/12/02 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
242000
Vocabulary Workshop V13 سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/03 1398/02/31 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 0
310000
Vocabulary Workshop V14 سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/03/07 1398/04/11 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 0
356000
Vocabulary Workshop V15 پنج شنبه 13:00 - 16:00 1398/05/17 1398/06/14 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 0
356000
Vocabulary Workshop V16 پنج شنبه 13:00 - 16:00 1398/06/21 1398/07/18 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 0
356000
Vocabulary Workshop V17 پنج شنبه 13:00 - 16:00 1398/07/25 1398/08/23 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 0
356000
Vocabulary Workshop V18 پنج شنبه 13:00 - 16:00 1398/09/28 1398/10/26 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 0
396000
Vocabulary Workshop V19 پنج شنبه 13:00 - 16:00 1398/11/10 1398/12/08 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 0
396000
Vocabulary Workshop V20 پنج شنبه 13:00 - 16:00 1398/12/08 1399/01/28 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 0
396000
Vocabulary Workshop V21 پنج شنبه 13:00 - 16:00 1399/01/28 1399/02/25 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 20 15
396000
ثبت نام
Writing Workshop W36 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/01/22 1398/02/26 سعادت آباد حامد محمدحسینی -- 20 0
348000
Writing Workshop W37 شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/24 1398/02/28 سعادت آباد حامد محمدحسینی -- 20 0
348000
Writing Workshop W38 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/03/02 1398/04/13 سعادت آباد حامد محمدحسینی -- 20 0
416000
Writing Workshop W39 شنبه 17:30 - 20:30 1398/03/18 1398/04/29 سعادت آباد حامد محمدحسینی -- 20 0
416000
Writing Workshop W40 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/04/27 1398/05/31 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 20 0
416000
Writing Workshop W41 شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/12 1398/06/16 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 20 0
416000
Writing Workshop W42 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/06/28 1398/08/02 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 20 0
416000
Writing Workshop W43 شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/13 1398/08/25 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 25 0
416000
Writing Workshop W44 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/08/23 1398/09/28 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 25 0
416000
Writing Workshop W45 شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/09 1398/10/14 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 25 0
486000
Writing Workshop W46 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/10/12 1398/11/17 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 25 0
486000
Writing Workshop W47 شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/05 1398/12/10 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 25 0
486000
Writing Task2 W48 پنج شنبه 09:00 - 13:00 1398/11/24 1398/12/15 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 25 0
486000
Writing Task2 W49 شنبه 17:00 - 21:00 1399/01/23 1399/02/13 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 25 22
486000
ثبت نام
Writing Task2 W50 پنج شنبه 09:00 - 13:00 1399/01/28 1399/02/18 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 25 19
486000
ثبت نام
Task1 Academic WA2 جمعه 09:00 - 14:00 1398/08/03 1398/08/03 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 30 0
210000
Task1 General WG1 چهار شنبه 17:30 - 20:30 1398/12/07 1398/12/21 سعادت آباد 2 عماد مرشدی -- 15 10
242000
ثبت نام

New PreIELTS (WiKi)/دوره های ۴ روز در هفته پیش آمادگی آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
C3-EX C3-EX10 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد 2 زهره مقدم 18 آذر 11 0
506000
C3-EX C3-EX11 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد 2 زهره مقدم 18 آذر 11 0
506000
C3-EX C3-EX12 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد 2 زهره مقدم 23 دی 11 0
611000
C3-EX C3-EX13 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد زهره مقدم 23 دی 12 0
611000
C3-EX C3-EX14 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد زهره مقدم 28 بهمن 12 0
611000
C3-EX C3-EX15 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد 2 زهره مقدم 28 بهمن 11 0
611000
C3-EX C3-EX16 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد زهره مقدم 15 اردیبهشت 12 0
611000
C3-EX C3-EX17 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد 2 زهره مقدم 15 اردیبهشت 12 0
611000
C3-EX C3-EX2 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/03/11 1398/04/12 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 1 تیر 12 0
506000
C3-EX C3-EX3 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
10:00 - 13:00 1398/03/11 1398/04/12 سعادت آباد 2 زهره مقدم 29 خرداد 12 0
506000
C3-EX C3-EX4 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/04/15 1398/05/12 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 1 مرداد 8 0
506000
C3-EX C3-EX5 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
10:00 - 13:00 1398/04/15 1398/05/12 سعادت آباد 2 زهره مقدم 26 تیر 10 0
506000
C3-EX C3-EX6 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/05/13 1398/06/12 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 2 شهریور 10 0
506000
C3-EX C3-EX7 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/06/16 1398/07/15 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 3 مهر 10 0
506000
C3-EX C3-EX8 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/07/20 1398/08/22 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 11 آبان 10 0
506000
C3-EX C3-EX9 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/07/20 1398/08/22 سعادت آباد زهره مقدم 11 آبان 10 0
506000
C4-EX C4-EX10 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد 2 پارمیدا صباغ 25 آذر 11 0
506000
C4-EX C4-EX11 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد امین بهمنی 25 آذر 11 0
506000
C4-EX C4-EX12 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد 2 پارمیدا صباغ 30 دی 11 0
611000
C4-EX C4-EX13 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد امین بهمنی 23 دی 12 0
611000
C4-EX C4-EX14 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد مهشید عمادی 5 اسفند 12 0
611000
C4-EX C4-EX15 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد 2 پارمیدا صباغ 5 اسفند 10 0
611000
C4-EX C4-EX16 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد امین بهمنی 8 اردیبهشت 14 0
611000
C4-EX C4-EX17 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد 2 پارمیدا صباغ 8 اردیبهشت 11 1
611000
در حال پر شدن
C4-EX C4-EX2 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
10:00 - 13:00 1398/03/11 1398/04/12 سعادت آباد 2 امین بهمنی 1 تیر 12 0
506000
C4-EX C4-EX3 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/04/15 1398/05/12 سعادت آباد 2 زهره مقدم 30 تیر 12 0
506000
C4-EX C4-EX4 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
10:00 - 13:00 1398/05/13 1398/06/12 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 30 مرداد 12 0
506000
C4-EX C4-EX5 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/05/13 1398/06/12 سعادت آباد 2 مهشید عمادی 27 مرداد 11 0
506000
C4-EX C4-EX6 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/06/16 1398/07/15 سعادت آباد 2 امین بهمنی 6 مهر 11 0
506000
C4-EX C4-EX7 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/06/16 1398/07/15 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 6 مهر 10 0
506000
C4-EX C4-EX8 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/07/20 1398/08/22 سعادت آباد 2 زهره مقدم 13 آبان 10 0
506000
C4-EX C4-EX9 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/07/20 1398/08/22 سعادت آباد 2 امین بهمنی 13 آبان 10 0
506000

PreIELTS (WiKi)/دوره های ۲ روز در هفته پیش آمادگی آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Intro A CA059 شنبه دو شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/15 سعادت آباد صادقی زاده 1 مهر 10 0
296000
Intro A CA060 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد الناز گلچین 11آبان 10 0
296000
Intro A CA061 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد غزاله قندیل 12 آبان 10 0
296000
Intro A CA062 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد مرجان موسوی 20 آذر 12 0
296000
Intro A CA063 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد الناز حریرپوش 21 دی 12 0
341000
Intro A CA064 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد مرجان موسوی 24 دی 10 0
341000
Intro A CA065 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد آتنا اجتهادی 26 بهمن 11 0
341000
Intro A CA066 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد مونا عسگری 29 بهمن 10 0
341000
Intro A CA067 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد سبا شمس الدین 7 اردیبهشت 12 0
341000
Intro A CA068 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد 2 شهریار حفیظی 16 اردیبهشت 10 1
341000
در حال پر شدن
C1A CA160 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد مرجان محمدی 2 مهر 10 0
296000
C1A CA161 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد 2 بهاره سلیمی 2 مهر 8 0
296000
C1A CA163 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد الناز حریرپوش 4 آبان 13 0
296000
C1A CA164 شنبه دو شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد الناز حریرپوش 11 آذر 11 0
296000
C1A CA165 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد هاله عسکرزاده 12 آذر 10 0
296000
C1A CA166 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد نارملا زمانی 22 دی 10 0
341000
C1A CA167 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد مرجان موسوی 25 دی 15 0
341000
C1A CA168 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد نسترن رسولی 17دی 13 0
341000
C1A CA169 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد 2 مرجان محمدی 26 بهمن 10 0
341000
C1A CA170 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/11/17 1399/02/04 سعادت آباد الناز گلچین 1 اسفند 12 0
341000
C1A CA171 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد الناز حریرپوش 30 بهمن 14 0
341000
C1A CA172 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد 2 سعید صالحی 27 بهمن 10 0
341000
C1A CA173 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد مرجان موسوی 7 اردیبهشت 12 6
341000
ثبت نام
C1A CA174 جمعه 09:00 - 14:00 1399/02/05 1399/03/09 سعادت آباد 2 مهسا فروتن 2 خرداد 10 2
341000
در حال پر شدن
C1A CA175 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد ترگل ظهوریان 15 اردیبهشت 10 0
341000
C1A CA176 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد نسترن کمالی 10 اردیبهشت 10 4
341000
در حال پر شدن
C1A CA177 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد الناز حریرپوش 9 اردیبهشت 15 3
341000
در حال پر شدن
C2A CA201 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد بهاره سلیمی 7 اردیبهشت 13 0
341000
C2A CA257 جمعه 09:00 - 14:00 1398/08/03 1398/09/01 سعادت آباد 2 الناز گلچین 17 آبان 10 0
296000
C2A CA258 جمعه 09:00 - 14:00 1398/08/10 1398/09/01 سعادت آباد بهناز کاشیان 17 آبان 12 0
296000
C2A CA260 جمعه 09:00 - 14:00 1398/08/03 1398/09/01 سعادت آباد نسترن کمالی 24 آبان 12 0
296000
C2A CA264 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد نسترن رسولی 17آذر 12 0
296000
C2A CA265 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد نسترن کمالی 25 دی 15 0
341000
C2A CA266 شنبه دو شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/12 1399/01/18 سعادت آباد شهروز کریمیان 28 بهمن 12 0
341000
C2A CA267 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد عسل معصومی 13 اردیبهشت 12 5
341000
در حال پر شدن
C2A CA268 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد نسترن رسولی 7 اردیبهشت 11 5
341000
در حال پر شدن
C2A CA269 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد شهره حسن زاده 10 اردیبهشت 10 1
341000
در حال پر شدن
C2A CA270 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد نسترن رسولی 2 مهر 12 0
296000
C2A CA272 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد الناز حریرپوش 30 شهریور 10 0
296000
C2A CA274 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد نسترن رسولی 30مهر 10 0
296000
C2A CA275 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد 2 مرجان محمدی 19 آذر 10 0
296000
C2A CA276 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد ثنا بایقره 12 آذر 10 0
296000
C2A CA277 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد الناز حریرپوش 21 دی 12 0
341000
C2A CA278 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد مانا رستگار مقدم 21 دی 10 0
341000
C2A CA279 جمعه 09:00 - 14:00 1398/10/13 1398/11/11 سعادت آباد مانلی جلالی 20 دی 10 0
341000
C2A CA280 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد هاله عسکرزاده 27 بهمن 10 0
341000
C2A CA281 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد ثنا بایقره 27 بهمن 10 0
341000
C2A CA282 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد نارملا زمانی 20 بهمن 12 0
341000
C2A CA283 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد 2 مهسا فروتن 10 اردیبهشت 11 0
341000
C2A CA285 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد شهروز کریمیان 6 اردیبهشت 12 6
341000
ثبت نام
C3A CA302 جمعه 09:00 - 14:00 1399/02/05 1399/03/09 سعادت آباد سبا شمس الدین 2 خرداد 15 0
341000
C3A CA304 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد نسترن کمالی 10 اردیبهشت 13 0
341000
C3A CA364 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد غزاله قندیل 30مهر 12 0
296000
C3A CA365 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد عسل معصومی 30 شهریور 12 0
296000
C3A CA367 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد الناز حریرپوش 20 بهمن 10 0
341000
C3A CA368 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد عسل معصومی 27 بهمن 10 0
341000
C3A CA369 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد ثنا بایقره 20 بهمن 11 0
341000
C3A CA371 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد نسترن رسولی 30 آبان 14 0
296000
C3A CA374 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد ثنا بایقره 2 مهر 12 0
296000
C3A CA375 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/06/21 1398/07/18 سعادت آباد 2 بهناز کاشیان 11 مهر 11 0
296000
C3A CA377 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد 2 الناز حریرپوش 30 مهر 8 0
296000
C3A CA378 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد عسل معصومی 16 آذر 11 0
296000
C3A CA379 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد بهاره سلیمی 19 آذر 12 0
296000
C3A CA380 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد نسترن رسولی 22 دی 12 0
341000
C3A CA381 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد الناز حریرپوش 6 اردیبهشت 12 0
341000
C3A CA382 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد الناز حریرپوش 13 اردیبهشت 14 0
341000
C3A CA383 جمعه 09:00 - 14:00 1398/10/13 1398/11/11 سعادت آباد مرجان موسوی 27 دی 11 0
341000
C3A CA385 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد غزاله قندیل 17دی 13 0
341000
C3A CA386 جمعه 09:00 - 14:00 1398/10/13 1398/11/11 سعادت آباد بهناز کاشیان 4 بهمن 14 0
341000
C3A CA389 جمعه 09:00 - 14:00 1398/10/13 1398/11/11 سعادت آباد 2 بهاره سلیمی 4 بهمن 11 0
341000
C3A CA390 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد 2 غزاله قندیل 20 بهمن 11 0
341000
C4A CA400 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد بهاره سلیمی 29 بهمن 12 0
341000
C4A CA402 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد نسترن رسولی 9 اردیبهشت 13 7
341000
ثبت نام
C4A CA403 جمعه 09:00 - 14:00 1399/02/05 1399/03/09 سعادت آباد نسترن کمالی 19 اردیبهشت 12 0
341000
C4A CA404 جمعه 09:00 - 14:00 1399/02/05 1399/03/09 سعادت آباد الناز گلچین 12 اردیبهشت 15 9
341000
ثبت نام
C4A CA405 جمعه 09:00 - 14:00 1399/02/05 1399/03/09 سعادت آباد 2 خشایار محمدی 19 اردیبهشت 11 0
341000
C4A CA433 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 9 بهمن 15 0
256000
C4A CA450 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد خشایار محمدی 7 اردیبهشت 12 0
341000
C4A CA468 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد 2 الناز حریرپوش 30 شهریور 11 0
296000
C4A CA469 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد بهناز کاشیان 30 شهریور 12 0
296000
C4A CA471 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 7 مهر 12 0
296000
C4A CA472 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد هاله عسکرزاده 4 آبان 12 0
296000
C4A CA473 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد عسل معصومی 19 آبان 11 0
296000
C4A CA474 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد ثنا بایقره 12 آبان 10 0
296000
C4A CA475 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد سپیده رئیسی 12 آبان 12 0
296000
C4A CA477 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد شهروز کریمیان 14 آبان 12 0
296000
C4A CA478 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 17 آذر 14 0
296000
C4A CA479 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد هاله عسکرزاده 27 آذر 12 0
296000
C4A CA480 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/09/07 1398/10/05 سعادت آباد 2 بهناز کاشیان 21 آذر 11 0
296000
C4A CA481 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/09/07 1398/10/05 سعادت آباد محمد پناهی 21 آذر 12 0
296000
C4A CA482 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 22 دی 12 0
341000
C4A CA483 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد هاله عسکرزاده 26 بهمن 14 0
341000
C4A CA489 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد سپیده رئیسی 29 دی 12 0
341000
C4A CA490 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد 2 ریحانه عمویی 24 دی 8 0
341000
Intro B CB058 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد مرجان موسوی 3 مهر 12 0
296000
Intro B CB059 شنبه دو شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/20 1398/08/20 سعادت آباد نسترن کمالی 13 آبان 10 0
296000
Intro B CB060 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد الناز گلچین 27 آذر 13 0
296000
Intro B CB061 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد مرجان موسوی 17 آذر 12 0
296000
Intro B CB063 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد مرجان موسوی 21 دی 12 0
341000
Intro B CB064 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد مرجان موسوی 27 بهمن 13 0
341000
Intro B CB065 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد الناز حریرپوش 3 اسفند 10 0
341000
Intro B CB066 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد آتنا اجتهادی 13 اردیبهشت 12 0
341000
Intro B CB067 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد مونا عسگری 14 اردیبهشت 10 0
341000
C1B CB156 جمعه 09:00 - 14:00 1398/06/29 1398/07/26 سعادت آباد غزاله قندیل 19 مهر 11 0
296000
C1B CB157 جمعه 09:00 - 14:00 1398/06/29 1398/07/26 سعادت آباد صادقی زاده 12 مهر 12 0
296000
C1B CB158 جمعه 09:00 - 14:00 1398/06/29 1398/07/26 سعادت آباد 2 مرجان موسوی 12 مهر 10 0
296000
C1B CB160 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد مرجان محمدی 14 آبان 10 0
296000
C1B CB161 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد 2 بهاره سلیمی 12 آبان 10 0
296000
C1B CB163 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد الناز حریرپوش 20 آذر 14 0
296000
C1B CB164 شنبه دو شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد الناز حریرپوش 23 دی 12 0
341000
C1B CB165 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد هاله عسکرزاده 17 دی 12 0
341000
C1B CB166 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد نارملا زمانی 6 اسفند 12 0
341000
C1B CB167 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد الناز گلچین 3 اسفند 14 0
341000
C1B CB168 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد نسترن رسولی 4 اسفند 15 0
341000
C1B CB169 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد مرجان موسوی 30 بهمن 10 0
341000
C1B CB170 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد 2 مرجان محمدی 6 اردیبهشت 11 4
341000
در حال پر شدن
C1B CB171 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد الناز حریرپوش 13 اردیبهشت 14 2
341000
در حال پر شدن
C1B CB172 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد 2 سعید صالحی 7 اردیبهشت 11 0
341000
C1B CB173 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1399/02/11 1399/03/08 سعادت آباد الناز گلچین 25 اردیبهشت 12 2
341000
در حال پر شدن
C2B CB258 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد غزاله قندیل 9 مهر 12 0
296000
C2B CB260 جمعه 09:00 - 14:00 1398/09/08 1398/10/06 سعادت آباد نسترن کمالی 22 آذر 12 0
296000
C2B CB264 جمعه 09:00 - 14:00 1398/09/08 1398/10/06 سعادت آباد 2 الناز گلچین 22 آذر 11 0
296000
C2B CB265 جمعه 09:00 - 14:00 1398/09/08 1398/10/06 سعادت آباد بهناز کاشیان 29 آذر 12 0
296000
C2B CB266 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد نسترن رسولی 24 دی 15 0
341000
C2B CB267 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد الناز حریرپوش 24 دی 8 0
341000
C2B CB268 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد نسترن کمالی 7 اسفند 15 0
341000
C2B CB269 شنبه دو شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/25 1399/02/22 سعادت آباد شهروز کریمیان 8 اردیبهشت 12 0
341000
C2B CB270 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد نسترن رسولی 14 آبان 12 0
296000
C2B CB271 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد الناز حریرپوش 9 مهر 11 0
296000
C2B CB272 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد الناز حریرپوش 18 آبان 10 0
296000
C2B CB274 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد نسترن رسولی 19 آذر 11 0
296000
C2B CB275 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد 2 مرجان محمدی 29 دی 11 0
341000
C2B CB276 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد نارملا زمانی 1 بهمن 11 0
341000
C2B CB277 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد الناز حریرپوش 30 بهمن 12 0
341000
C2B CB278 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد مانا رستگار مقدم 3 اسفند 11 0
341000
C2B CB279 جمعه 09:00 - 14:00 1398/11/18 1399/01/29 سعادت آباد مانلی جلالی 9 اسفند 10 0
341000
C2B CB281 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد ثنا بایقره 21 اردیبهشت 14 0
341000
C2B CB282 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد نارملا زمانی 7 اردیبهشت 12 0
341000
C2B CB283 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد هاله عسکرزاده 9 اردیبهشت 10 0
341000
C2B CB298 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/12/14 1399/01/30 سعادت آباد ریحانه عمویی 23 فروردین 10 5
341000
ثبت نام
C3B CB300 جمعه 09:00 - 14:00 1398/11/18 1399/01/29 سعادت آباد بهناز کاشیان 25 بهمن 14 0
341000
C3B CB301 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد نسترن رسولی 16 اردیبهشت 12 0
341000
C3B CB303 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد ثنا بایقره 14 اردیبهشت 12 0
341000
C3B CB352 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد ثنا بایقره 2 شهریور 13 0
296000
C3B CB364 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد هاله عسکرزاده 3 مهر 12 0
296000
C3B CB365 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد هاله عسکرزاده 7 مهر 12 0
296000
C3B CB368 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد عسل معصومی 11 آبان 12 0
296000
C3B CB369 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد نارملا زمانی 9 اردیبهشت 10 2
341000
در حال پر شدن
C3B CB370 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد نسترن رسولی 7 مهر 12 0
296000
C3B CB371 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد نسترن رسولی 19 آذر 13 0
296000
C3B CB372 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد الناز حریرپوش 9 مهر 10 0
296000
C3B CB373 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد نسترن رسولی 2 مهر 12 0
296000
C3B CB374 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد ثنا بایقره 21 آبان 13 0
296000
C3B CB375 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/07/25 1398/08/23 سعادت آباد بهناز کاشیان 9 آبان 11 0
296000
C3B CB377 شنبه چهارشنبه 14:00 - 15:30 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد هاله عسکرزاده 18 آبان 4 0
296000
C3B CB378 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد 2 الناز حریرپوش 17آذر 8 0
296000
C3B CB379 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد غزاله قندیل 26 آذر 12 0
296000
C3B CB380 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد عسل معصومی 2 بهمن 12 0
341000
C3B CB381 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد بهاره سلیمی 22 دی 12 0
341000
C3B CB382 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد عسل معصومی 9 اردیبهشت 10 2
341000
در حال پر شدن
C3B CB383 جمعه 09:00 - 14:00 1398/11/18 1399/01/29 سعادت آباد شهرزاد کریمیان 9 اسفند 11 0
341000
C3B CB385 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد نسترن رسولی 4 اسفند 11 0
341000
C3B CB386 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد غزاله قندیل 27 بهمن 13 0
341000
C3B CB389 جمعه 09:00 - 14:00 1398/11/18 1399/01/29 سعادت آباد 2 الناز گلچین 9 اسفند 12 0
341000
C4B CB400 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد بهاره سلیمی 14 اردیبهشت 14 4
341000
در حال پر شدن
C4B CB401 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد 2 ریحانه عمویی 29 بهمن 10 0
341000
C4B CB445 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد سپیده رئیسی 9 مهر 12 0
296000
C4B CB449 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد هاله عسکرزاده 7 مهر 12 0
296000
C4B CB464 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد آتنا اجتهادی 6 مهر 12 0
296000
C4B CB465 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد 2 ثنا بایقره 9 مهر 10 0
296000
C4B CB468 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد 2 الناز حریرپوش 8 آبان 11 0
296000
C4B CB469 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد آتنا اجتهادی 8 آبان 12 0
296000
C4B CB470 جمعه 09:00 - 14:00 1398/06/29 1398/07/26 سعادت آباد بهناز کاشیان 19 مهر 12 0
296000
C4B CB472 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 12 آبان 14 0
296000
C4B CB473 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد هاله عسکرزاده 23 آذر 14 0
296000
C4B CB474 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد ثنا بایقره 24 آذر 10 0
296000
C4B CB475 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد سپیده رئیسی 24 آذر 14 0
296000
C4B CB476 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد عسل معصومی 17 آذر 11 0
296000
C4B CB477 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد شهروز کریمیان 24 آذر 12 0
296000
C4B CB478 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 29 دی 14 0
341000
C4B CB479 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد هاله عسکرزاده 28 دی 13 0
341000
C4B CB480 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/10/12 1398/11/10 سعادت آباد 2 بهناز کاشیان 26 دی 10 0
341000
C4B CB481 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/10/12 1398/11/10 سعادت آباد محمد پناهی 3 بهمن 11 0
341000
C4B CB482 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 4 اسفند 12 0
341000
C4B CB483 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد هاله عسکرزاده 20 اردیبهشت 13 7
341000
ثبت نام
C4B CB489 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد سپیده رئیسی 29 بهمن 13 0
341000

PostIELTS (MAX)/دوره های پیشرفته آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Max1 M104 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد مانلی جلالی 30 بهمن 13 0
391000
Max1 M105 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 27 بهمن 15 0
391000
Max1 M106 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/11/17 1399/02/04 سعادت آباد خشایار محمدی 8 اسفند 10 0
391000
Max1 M107 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/11/17 1399/02/04 سعادت آباد 2 مسعود شمسایی 8 اسفند 10 0
391000
Max1 M108 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد مانلی جلالی 14 اردیبهشت 15 0
391000
Max1 M109 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 14 اردیبهشت 13 0
391000
Max1 M110 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد 2 سپیده رئیسی 14 اردیبهشت 11 0
391000
Max1 M115 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد نگین صبوری 30 بهمن 10 0
391000
Max1 M171 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد محمد پناهی 3 مهر 10 0
326000
Max1 M172 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد عسل معصومی 7 مهر 10 0
326000
Max1 M174 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد 2 نیلوفر مقیمی پور 9 مهر 10 0
326000
Max1 M175 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد محمد پناهی 11 آبان 11 0
326000
Max1 M176 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد 2 زهره مقدم 14 آبان 11 0
326000
Max1 M177 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد میلاد محمدزاده 14 آبان 12 0
326000
Max1 M178 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 12 آبان 12 0
326000
Max1 M179 جمعه 09:00 - 14:00 1398/08/03 1398/09/01 سعادت آباد خشایار محمدی 24 آبان 12 0
326000
Max1 M180 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد 2 آتنا اجتهادی 20 آذر 11 0
326000
Max1 M181 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد امیر حسین کریمی 16 آذر 12 0
326000
Max1 M182 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 24 آذر 14 0
326000
Max1 M183 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد عسل معصومی 28 دی 12 0
391000
Max1 M195 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد مانلی جلالی 28 دی 12 0
391000
Max1 M196 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد خشایار محمدی 24 دی 10 0
391000
Max1 M197 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد میلاد محمدزاده 1 بهمن 10 0
391000
Max1 M198 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد دنیا صبوری 22 دی 10 0
391000
Max1 M199 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد فاطمه مسعودی فر 22 دی 10 0
391000
Max2 M205 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد مسعود شمسایی 16 اردیبهشت 15 0
391000
Max2 M206 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1399/02/11 1399/03/08 سعادت آباد مسعود شمسایی 1 خرداد 14 7
391000
ثبت نام
Max2 M207 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1399/02/11 1399/03/08 سعادت آباد 2 خشایار محمدی 25 اردیبهشت 12 1
391000
در حال پر شدن
Max2 M215 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد دنیا صبوری 17 اردیبهشت 11 10
391000
ثبت نام
Max2 M223 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد امیر حسین کریمی 17 اردیبهشت 13 4
391000
در حال پر شدن
Max2 M264 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد پارمیدا صباغ 6 مهر 12 0
326000
Max2 M268 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 ونک امیر حسین کریمی 3 مهر 12 0
326000
Max2 M269 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد امیر حسین کریمی 6 مهر 10 0
326000
Max2 M270 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد خشایار محمدی 14 مهر 10 0
326000
Max2 M271 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1398/06/21 1398/07/18 سعادت آباد عسل معصومی 4 مهر 10 0
326000
Max2 M272 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد پارمیدا صباغ 4 آبان 11 0
326000
Max2 M273 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد میلاد محمدزاده 21 آبان 10 0
326000
Max2 M275 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد 2 خشایار محمدی 19 آبان 10 0
326000
Max2 M276 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد دنیا صبوری 23 آذر 11 0
326000
Max2 M277 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد Michael 26 آذر 12 0
326000
Max2 M278 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد خشایار محمدی 26 آذر 14 0
326000
Max2 M279 جمعه 09:00 - 14:00 1398/09/08 1398/10/06 سعادت آباد امیر حسین کریمی 29 آذر 12 0
326000
Max2 M280 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد 2 مهشید عمادی 26 آذر 11 0
326000
Max2 M281 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد امیر حسین کریمی 2 بهمن 14 0
391000
Max2 M282 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد میلاد محمدزاده 1 بهمن 14 0
391000
Max2 M283 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد 2 آتنا اجتهادی 2 بهمن 11 0
391000
Max2 M293 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد امیر حسین کریمی 3 اسفند 12 0
391000
Max2 M295 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد عسل معصومی 7 اسفند 11 0
391000
Max2 M297 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد میلاد محمدزاده 20 اسفند 10 0
391000
Max2 M298 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد مسعود شمسایی 29 بهمن 10 0
391000
Max2 M299 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد میلاد محمدزاده 4 اسفند 10 0
391000
Max3 M345 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد مهسا محمد پور 25 خرداد 10 0
326000
Max3 M360 جمعه 09:00 - 14:00 1398/06/01 1398/06/29 سعادت آباد خشایار محمدی 15 شهریور 10 0
326000
Max3 M361 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد در حال بررسی 6 مهر 10 0
326000
Max3 M362 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد میلاد محمدزاده 14 مهر 10 0
326000
Max3 M363 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1398/06/21 1398/07/18 سعادت آباد میلاد محمدزاده 8 مهر 10 0
326000
Max3 M364 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد امیر حسین کریمی 8 آبان 10 0
326000
Max3 M368 شنبه چهارشنبه 18:00 - 21:00 1398/07/20 1398/08/25 ونک امیر حسین کریمی 11 آبان 12 0
326000
Max3 M369 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد امیر حسین کریمی 19 آبان 11 0
326000
Max3 M371 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/07/22 1398/08/20 سعادت آباد میلاد محمدزاده 13 آبان 10 0
326000
Max3 M372 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد میلاد محمدزاده 19 آبان 10 0
326000
Max3 M373 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد احسان درستی 23 آذر 11 0
326000
Max3 M374 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد میلاد محمدزاده 17آذر 11 0
326000
Max3 M376 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد شهروز کریمیان 28 دی 14 0
391000
Max3 M377 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد دنیا صبوری 29 دی 10 0
391000
Max3 M378 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد خشایار محمدی 1 بهمن 14 0
391000
Max3 M379 جمعه 09:00 - 14:00 1398/10/13 1398/11/11 سعادت آباد امیر حسین کریمی 4 بهمن 10 0
391000
Max3 M380 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد 2 امیر حسین کریمی 24 دی 11 0
391000
Max3 M381 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد مانلی جلالی 3 اسفند 10 0
391000
Max3 M382 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد دنیا صبوری 6 اسفند 14 0
391000
Max3 M383 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد 2 احسان درستی 30 بهمن 11 0
391000
Max3 M393 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد نگین صبوری 20 اردیبهشت 12 0
391000
Max3 M395 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد مهشید عمادی 17 اردیبهشت 11 0
391000
Max3 M397 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد مسعود شمسایی 16 اردیبهشت 10 8
391000
ثبت نام
Max3 M398 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد میلاد محمدزاده 21 اردیبهشت 10 0
391000
Max3 M399 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد 2 امیر حسین کریمی 16 اردیبهشت 11 0
391000
Max4 M458 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/06/21 1398/07/18 سعادت آباد احسان درستی 4 مهر 12 0
326000
Max4 M459 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد احسان درستی 10 مهر 10 0
326000
Max4 M460 جمعه 09:00 - 14:00 1398/07/05 1398/08/03 سعادت آباد امیر حسین کریمی 19 مهر 10 0
326000
Max4 M462 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد 2 دنیا صبوری 21 آبان 10 0
326000
Max4 M463 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/07/22 1398/08/20 سعادت آباد عسل معصومی 16 آبان 10 0
326000
Max4 M465 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد امیر حسین کریمی 23 آذر 10 0
326000
Max4 M468 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/03 1398/10/01 ونک امیر حسین کریمی 24 آذر 14 0
326000
Max4 M469 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد 2 امیر حسین کریمی 19 آذر 10 0
326000
Max4 M472 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد 2 دنیا صبوری 26 آذر 10 0
326000
Max4 M473 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/09/04 1398/10/02 سعادت آباد دنیا صبوری 18 آذر 10 0
326000
Max4 M474 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد دنیا صبوری 25 دی 11 0
391000
Max4 M475 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد خشایار محمدی 1 بهمن 10 0
391000
Max4 M476 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد دنیا صبوری 26 بهمن 10 0
391000
Max4 M477 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/11/08 1398/12/11 سعادت آباد خشایار محمدی 6 اسفند 10 0
391000
Max4 M478 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد امیر حسین کریمی 6 اسفند 13 0
391000
Max4 M479 جمعه 09:00 - 14:00 1398/11/18 1399/01/29 سعادت آباد دنیا صبوری 25 بهمن 13 0
391000
Max4 M480 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/11/08 1398/12/11 سعادت آباد 2 امیر حسین کریمی 27 بهمن 10 0
391000
Max4 M481 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد دنیا صبوری 17 اردیبهشت 10 0
391000
Max4 M482 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد 2 دنیا صبوری 16 اردیبهشت 12 3
391000
در حال پر شدن
Max4 M483 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد 2 میلاد محمدزاده 17 اردیبهشت 11 0
391000
Max5 M546 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/04/10 1398/05/07 سعادت آباد مهسا محمد پور 24 تیر 10 0
326000
Max5 M551 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد دنیا صبوری 10 مهر 10 0
326000
Max5 M552 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد 2 دنیا صبوری 14 مهر 10 0
326000
Max5 M558 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/07/25 1398/08/23 سعادت آباد امیر حسین کریمی 16 آبان 10 0
326000
Max5 M559 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد دنیا صبوری 18 آبان 10 0
326000
Max5 M560 جمعه 09:00 - 14:00 1398/08/10 1398/09/08 سعادت آباد امیر حسین کریمی 1 آذر 10 0
326000
Max5 M562 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/03 1398/10/01 سعادت آباد 2 میلاد محمدزاده 19 آذر 10 0
326000
Max5 M563 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/09/04 1398/10/02 سعادت آباد عسل معصومی 25 آذر 10 0
326000
Max5 M565 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد امیر حسین کریمی 2 بهمن 10 0
391000
Max5 M569 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد 2 مهشید عمادی 29 دی 10 0
391000
Max5 M572 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد 2 میلاد محمدزاده 1 بهمن 10 0
391000
Max5 M573 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/10/09 1398/11/07 سعادت آباد عسل معصومی 23 دی 10 0
391000
Max5 M574 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/07 1398/11/05 ونک احسان درستی 25 دی 14 0
391000
Max5 M575 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد امیر حسین کریمی 7 اسفند 14 0
391000
Max5 M576 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/11/08 1399/01/24 سعادت آباد میلاد محمدزاده 4 اسفند 10 0
391000
Max5 M577 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد احسان درستی 20 اردیبهشت 11 7
391000
ثبت نام
Max5 M578 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد 2 دنیا صبوری 21 اردیبهشت 11 5
391000
در حال پر شدن
Max5 M579 جمعه 09:00 - 14:00 1399/02/05 1399/03/09 سعادت آباد مهشید عمادی 12 اردیبهشت 13 7
391000
ثبت نام
Max6 M647 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد دنیا صبوری 14 مهر 10 0
326000
Max6 M649 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد امیر حسین کریمی 10 مهر 10 0
326000
Max6 M651 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد احسان درستی 18 آبان 10 0
326000
Max6 M652 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد 2 خشایار محمدی 14 آبان 10 0
326000
Max6 M658 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/09/07 1398/10/05 سعادت آباد میلاد محمدزاده 28 آذر 10 0
326000
Max6 M659 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد در حال بررسی 27 آذر 10 0
326000
Max6 M660 جمعه 09:00 - 14:00 1398/09/08 1398/10/06 سعادت آباد احسان درستی 6 دی 10 0
326000
Max6 M662 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد 2 امیر حسین کریمی 22 دی 10 0
391000
Max6 M663 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/10/09 1398/11/07 سعادت آباد امیر حسین کریمی 30 دی 10 0
391000
Max6 M665 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/11/12 1398/12/10 سعادت آباد نگین صبوری 26 بهمن 13 0
391000
Max6 M669 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/11/08 1398/12/11 سعادت آباد 2 خشایار محمدی 29 بهمن 10 0
391000
Max6 M672 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/08 1398/12/11 سعادت آباد 2 خشایار محمدی 27 بهمن 10 0
391000
Max6 M673 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/11/14 1399/01/28 سعادت آباد میلاد محمدزاده 5 اسفند 10 0
391000
Max6 M674 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/11/12 1398/12/10 ونک دنیا صبوری 7 اسفند 12 0
391000
Max6 M675 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/01/27 1399/02/24 سعادت آباد امیر حسین کریمی 20 اردیبهشت 13 3
391000
در حال پر شدن
Max6 M676 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1399/01/26 1399/02/23 سعادت آباد 2 نیلوفر مقیمی پور 16 اردیبهشت 10 10
391000
ثبت نام

منتور (استاد همراه) برنامه ریزی هوشمند آیلتس (ماهیانه، ۸ تماس استاد، تصحیح ۴ رایتینگ و ۴ اسپیکینگ)

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
منتور M101 دو هفته انتخابی - انتخابی 1397/01/01 1400/12/29 آنلاین تیم آیلتس بیان برتر -- 50 43
180000
ثبت نام
منتور M102 یک ماهه انتخابی - انتخابی 1397/01/01 1400/12/29 آنلاین تیم آیلتس بیان برتر -- 50 32
350000
ثبت نام

Online Workshops / کارگاه های تک مهارتی از راه دور آنلاین آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Writing Workshop OW9 یکشنبه چهارشنبه 15:00 - 15:00 1397/08/09 1397/09/18 آنلاین حامد محمدحسینی -- 100 0
310000
Writing Workshop OW10 یکشنبه چهارشنبه 15:00 - 15:00 1397/09/11 1397/10/19 آنلاین حامد محمدحسینی -- 100 0
310000
Speaking Workshop OS9 شنبه سه شنبه 15:00 - 15:00 1397/08/08 1397/09/17 آنلاین میلاد محمد حسینی -- 100 0
310000
Speaking Workshop OS10 شنبه سه شنبه 15:00 - 15:00 1397/09/10 1397/10/18 آنلاین میلاد محمد حسینی -- 100 0
310000