×

پیام

بیان برتری عزیز، شما در سامانه هوشمند ثبت نام مرکز بیان برتر هستید
امکان ثبت نام کمتر از 50%، ظرفیت درحال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

نمای کلی دوره های آموزشی مجموعه بیان برتر

نام دوره مدت دوره  تعداد ساعات کل دوره محل برگزاری شرح دوره اساتید ظرفیت‌کل شهریه (تومان)  جدول دوره
IELTS Summit  1 ماه و نیم  45 ساعت تمامی شعب بیان برتر تک دوره آیلتس چهار مهارت - اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر  10 نفر 986000  برو به جدول دوره
PTE BootCamp 2 ماه 32 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید بیان برتر 15 نفر 865000 برو به جدول دوره
Writing Production Workshop 1 ماه و 1 هفته 18 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی رایتینگ، متمرکز بر تمرین IELTSbros 20 نفر 348000 برو به جدول دوره
Speaking Production Workshop 1 ماه و 1 هفته 16 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی اسپیکینگ، متمرکز بر تمرین IELTSbros 20 نفر 348000 برو به جدول دوره
Reading Practice Workshop 1 ماه و 1 هفته 15 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی ریدینگ، متمرکز بر تمرین اساتید آیلتس بیان برتر  20 نفر 310000 برو به جدول دوره
Structure Workshop 1 ماه 12 ساعت تمامی شعب بیان برتر افزایش نمره گرامر و استراکچر رایتینگ و اسپیکینگ اساتید آیلتس بیان برتر  15 نفر 286000 برو به جدول دوره
Vocabulary Workshop 1 ماه و 1 هفته 15 ساعت تمامی شعب بیان برتر افزایش نمره لغات و کالوکیشن اسپیکینگ و رایتینگ اساتید آیلتس بیان برتر  15 نفر 310000 برو به جدول دوره
Pre IELTS - WiKi(Express) 1 ماه و 1 هفته 38 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیش آمادگی آیلتس / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  12 نفر 466000  برو به جدول دوره
Pre IELTS - WiKi 1 ماه و 1 هفته 26 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیش آمادگی آیلتس / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  5 تا 15 نفر 256000  برو به جدول دوره
Post IELTS - MAX 1 ماه و 1 هفته 26 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیشرفته / زبان عمومی  تیم اساتید متود MAX  5 تا 15 نفر 278000 برو به جدول دوره
Online Workshops 1 ماه و نیم 12 جلسه تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تک مهارتی آنلاین آیلتس IELTSbros 100 نفر 310000  برو به جدول دوره
IELTS Summit (ویژه نوروز) 8 روز 36 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر 10 نفر 826000 برو به جدول دوره
PTE (ویژه نوروز) 8 روز 28 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر 15 نفر 865000 برو به جدول دوره
منتور(استاد همراه) آیلتس ماهانه 9:00 الی 21:00 آنلاین ماهیانه، ۸ تماس استاد، تصحیح ۴ رایتینگ و ۴ اسپیکینگ اساتید آیلتس بیان برتر 50 نفر 350000 برو به جدول دوره

New منتور (استاد همراه) برنامه ریزی هوشمند آیلتس (ماهیانه، ۸ تماس استاد، تصحیح ۴ رایتینگ و ۴ اسپیکینگ)

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
منتور M101 دو هفته انتخابی - انتخابی 1397/01/01 1400/12/29 آنلاین استاد تیم آیلتس بیان برتر -- 50 41 180000 ثبت نام
منتور M102 یک ماهه انتخابی - انتخابی 1397/01/01 1400/12/29 آنلاین استاد تیم آیلتس بیان برتر -- 50 37 350000 ثبت نام

IELTS Summit - PTE (ویژه نوروز) / دوره نوروزی فوق فشرده آیلتس سامیت و پی تی ای

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
IELTS IN108 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 826000
IELTS IN109 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 826000
IELTS IN110 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 826000
IELTS IN111 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 826000
IELTS IN112 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 826000
IELTS IN113 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 826000
IELTS IN114 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 826000
IELTS IN115 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 826000
PTE BootCamp PN130 هر روز 09:00 - 12:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر 17 0 865000

New Online Workshops (جدید) / کارگاه های تک مهارتی آنلاین

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Writing Workshop OW9 یکشنبه چهارشنبه 15:00 - 15:00 1397/08/09 1397/09/18 آنلاین استاد حامد محمدحسینی -- 100 0 310000
Writing Workshop OW8 یکشنبه چهارشنبه 15:00 - 15:00 1397/06/25 1397/08/06 آنلاین استاد حامد محمدحسینی -- 100 0 310000
Writing Workshop OW7 یکشنبه چهارشنبه 15:00 - 15:00 1397/05/31 1397/07/11 آنلاین استاد حامد محمدحسینی -- 100 0 310000
Writing Workshop OW6 یکشنبه چهارشنبه 15:00 - 15:00 1397/04/17 1397/05/28 آنلاین استاد حامد محمدحسینی 100 0 310000
Writing Workshop OW10 یکشنبه چهارشنبه 15:00 - 15:00 1397/09/11 1397/10/19 آنلاین استاد حامد محمدحسینی -- 100 0 310000
Speaking Workshop OS9 شنبه سه شنبه 15:00 - 15:00 1397/08/08 1397/09/17 آنلاین استاد میلاد محمد حسینی -- 100 0 310000
Speaking Workshop OS8 شنبه سه شنبه 15:00 - 15:00 1397/06/24 1397/08/01 آنلاین استاد میلاد محمد حسینی -- 100 0 310000
Speaking Workshop OS7 شنبه سه شنبه 15:00 - 15:00 1397/05/30 1397/07/07 آنلاین استاد میلاد محمد حسینی -- 100 0 310000
Speaking Workshop OS6 شنبه سه شنبه 15:00 - 15:00 1397/04/16 1397/05/27 آنلاین استاد میلاد محمد حسینی 100 0 310000
Speaking Workshop OS10 شنبه سه شنبه 15:00 - 15:00 1397/09/10 1397/10/18 آنلاین استاد میلاد محمد حسینی -- 100 0 310000

New PTE / PTE دوره فوق ‌فشرده چهار استاد همزمان

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
PTE P101 شنبه دو شنبه 17:00 - 21:00 1396/11/28 1396/12/21 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 15 0 680000
PTE P102 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1396/11/30 1396/12/23 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 15 0 680000
PTE P103 یکشنبه سه شنبه 09:00 - 13:00 1396/11/29 1396/12/27 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 15 0 680000
PTE P104 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1396/12/03 1396/12/25 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 15 0 680000
ویژه نوروز P105 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/08 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 19 0 680000
PTE P106 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/01/27 1397/02/19 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P107 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/02/13 1397/03/03 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P108 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/02/26 1397/03/23 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P109 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/03/10 1397/04/01 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P110 دو شنبه چهارشنبه 13:00 - 17:00 1397/03/07 1397/04/04 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P111 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/03/28 1397/04/20 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P112 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/04/07 1397/04/28 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P113 دو شنبه چهارشنبه 13:00 - 17:00 1397/04/20 1397/05/10 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P114 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/04/25 1397/05/15 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P115 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/04/14 1397/05/04 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P116 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/05/04 1397/05/25 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P117 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/05/17 1397/06/12 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P118 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/06/01 1397/06/23 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 780000
PTE P119 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/06/19 1397/07/11 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 780000
PTE P120 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/07/05 1397/07/26 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 780000
PTE P121 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/07/16 1397/08/07 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 780000
PTE P122 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/08/03 1397/09/01 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 780000
PTE P123 دو شنبه چهارشنبه 13:00 - 17:00 1397/07/23 1397/08/14 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 780000
PTE BootCamp P124 دوشنبه 17:30 - 21:00 1397/08/14 1397/10/03 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 865000
PTE BootCamp P125 جمعه 09:00 - 12:30 1397/09/02 1397/10/21 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 865000
PTE BootCamp P126 پنج شنبه 13:00 - 16:30 1397/09/08 1397/10/27 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 865000
PTE BootCamp P127 شنبه 17:30 - 21:00 1397/09/24 1397/11/13 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 865000
PTE BootCamp P128 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1397/10/28 1397/11/25 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 865000
PTE BootCamp P129 دوشنبه 17:30 - 21:00 1397/10/24 1397/12/20 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 865000
PTE BootCamp P131 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1397/11/26 1397/12/23 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 865000
PTE BootCamp P132 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/01/29 1398/02/20 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 865000
PTE BootCamp P133 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/01/26 1398/02/18 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 865000
PTE BootCamp P134 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/02/26 1398/03/24 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 986000
PTE BootCamp P135 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/02/25 1398/03/22 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 16 986000 ثبت نام

New WORKSHOPS / کارگاه های تشریحی تک مهارتی IELTS، متمرکز بر تمرین

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Structure Workshop G12 یکشنبه 17:30 - 20:30 1397/11/14 1397/12/05 سعادت آباد استاد مرشدی -- 15 0 286000
Structure Workshop G13 یکشنبه 17:30 - 20:30 1398/02/08 1398/02/29 سعادت آباد استاد مرشدی -- 15 0 286000
Structure Workshop G14 یکشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/12 1398/04/02 سعادت آباد 2 استاد مرشدی -- 15 10 356000 ثبت نام
Reading Workshop R20 چهار شنبه 17:30 - 20:30 1396/11/11 1396/12/09 ونک استاد حامد محمدحسینی -- 17 0 310000
Reading Workshop R21 شنبه 17:30 - 20:30 1397/02/01 1397/02/29 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی 20 0 310000
Reading Workshop R22 شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/19 1397/04/23 سعادت آباد استاد صدر -- 20 0 310000
Reading Workshop R23 دوشنبه 17:30 - 20:30 1397/05/22 1397/06/19 سعادت آباد استاد صدر -- 15 0 310000
Reading Workshop R24 دوشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/02 1397/07/30 سعادت آباد استاد صدر -- 15 0 310000
Reading Workshop R25 دوشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/14 1397/09/12 سعادت آباد استاد صدر -- 15 0 310000
Reading Workshop R26 دوشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/19 1397/10/17 سعادت آباد استاد صدر -- 15 0 310000
Reading Workshop R27 دوشنبه 17:30 - 20:30 1397/11/01 1397/12/06 سعادت آباد استاد صدر -- 15 0 310000
Reading Workshop R28 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/26 1398/02/23 سعادت آباد استاد شهبازی -- 15 0 310000
Reading Workshop R29 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/02/30 1398/03/27 سعادت آباد استاد عمادی -- 15 11 356000 ثبت نام
Speaking Workshop S18 دوشنبه 17:00 - 21:00 1395/10/26 1395/11/17 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 310000
Speaking Workshop S19 چهار شنبه 17:00 - 21:00 1396/10/06 1395/10/28 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 310000
Speaking Workshop S21 دوشنبه 17:00 - 21:00 1397/02/10 1397/02/31 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 348000
Speaking Workshop S22 دوشنبه 17:00 - 21:00 1397/04/25 1397/05/15 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 348000
Speaking Workshop S23 دوشنبه 17:00 - 21:00 1397/06/05 1397/06/26 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 348000
Speaking Workshop S24 دوشنبه 17:00 - 21:00 1397/08/07 1397/08/28 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 348000
Speaking Workshop S25 دوشنبه 17:00 - 21:00 1397/09/12 1397/10/03 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 348000
Speaking Workshop S26 دوشنبه 17:00 - 21:00 1397/10/17 1397/11/08 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 348000
Speaking Workshop S27 دوشنبه 17:00 - 21:00 1397/11/29 1397/12/20 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 348000
Speaking Workshop S28 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/01/26 1398/02/16 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 348000
Speaking Workshop S29 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/03/06 1398/03/27 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 348000
Speaking Workshop S30 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/04/17 1398/05/07 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 4 416000 در حال پر شدن
Speaking Workshop S31 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/05/28 1398/06/25 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 18 416000 ثبت نام
Vocabulary Workshop V12 سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/11/30 1398/01/20 سعادت آباد استاد نگین امین صبوری -- 17 0 310000
Vocabulary Workshop V13 سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/03 1398/02/31 سعادت آباد 2 استاد نگین امین صبوری -- 15 0 310000
Vocabulary Workshop V14 سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/03/07 1398/04/11 سعادت آباد 2 استاد نگین امین صبوری -- 15 10 356000 ثبت نام
Writing Workshop W20 دوشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/04 1396/11/09 سعادت آباد در حال بررسی -- 20 0 310000
Writing Workshop W21 پنج شنبه 09:00 - 13:00 1396/11/05 1396/12/03 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W22 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1397/01/30 1397/03/03 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W23 سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/02/11 1397/03/22 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 15 0 348000
Writing Workshop W24 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1397/03/10 1397/04/21 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W25 سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/12 1397/05/23 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 15 0 348000
Writing Workshop W26 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1397/05/11 1397/06/22 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W27 شنبه 17:30 - 20:30 1397/05/13 1397/06/17 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W28 سه شنبه 17:00 - 21:00 1397/06/06 1397/07/03 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W30 پنج شنبه 09:00 - 12:30 1397/08/10 1397/09/22 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W31 شنبه 17:30 - 21:00 1397/08/12 1397/09/17 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W32 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1397/09/29 1397/11/04 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W33 چهار شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/07 1397/10/12 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W34 چهار شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/26 1397/12/01 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W35 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1397/11/18 1397/12/23 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی - 20 0 348000
Writing Workshop W36 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/01/22 1398/02/26 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W37 شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/24 1398/02/28 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W38 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/03/02 1398/04/13 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 5 416000 در حال پر شدن

IELTS Summit / دوره فوق‌فشرده آیلتس سامیت

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
IELTS IS0204 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/08 1397/09/06 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0205 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/07/07 1397/08/12 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0206 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/07/09 1397/09/08 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0207 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/07/10 1397/09/11 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0208 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/07/12 1397/09/08 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0209 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/07/14 1397/09/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0210 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/21 1397/09/17 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0211 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/02 1397/09/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0212 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/08/01 1397/10/02 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0213 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/08/05 1397/09/12 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس - 10 0 986000
IELTS IS0214 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/13 1397/10/09 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0215 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/08/19 1397/10/12 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0216 جمعه 09:00 - 14:00 1397/09/02 1397/11/05 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0217 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/08/29 1397/10/25 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0218 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/03 1397/10/26 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0219 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/09/10 1397/11/03 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0220 جمعه 09:00 - 14:00 1397/09/30 1397/12/03 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0221 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/09/17 1397/11/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0222 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/24 1397/10/29 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0223 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/10/02 1397/11/23 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0224 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/09/29 1397/11/25 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0225 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/09 1397/11/30 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0226 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/10/16 1397/12/07 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0227 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/19 1397/12/15 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0228 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/25 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0229 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/11/03 1397/12/13 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0230 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/11/06 1397/12/18 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0231 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/11/02 1397/12/26 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0232 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/11/17 1397/12/27 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0233 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/11/10 1397/12/22 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0234 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/18 1398/03/21 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0235 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/01/24 1398/03/22 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0236 جمعه 09:00 - 14:00 1398/01/30 1398/04/07 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0237 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1398/01/26 1398/03/23 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0238 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/02/03 1398/04/04 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 1136000
IELTS IS0239 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/02/07 1398/04/05 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 1136000
IELTS IS0240 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/02/11 1398/04/12 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 1136000
IELTS IS0241 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/02/14 1398/04/15 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 7 1136000 ثبت نام
IELTS IS0242 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/02/17 1398/04/18 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 10 1136000 ثبت نام
IELTS IV0266 جمعه 09:00 - 14:00 1397/07/06 1397/09/16 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0267 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/04 1397/08/09 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0268 جمعه 09:00 - 14:00 1397/07/20 1397/09/30 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0269 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/09/13 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0270 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/07/23 1397/09/19 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0271 جمعه 09:00 - 14:00 1397/08/04 1397/10/14 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0272 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/22 1397/09/20 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0273 جمعه 09:00 - 14:00 1397/08/25 1397/10/28 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0274 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/02 1397/09/28 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0275 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/06 1397/10/04 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0276 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/12 1397/09/19 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0277 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/23 1397/10/15 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0278 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/11 1397/11/02 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0279 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/09/12 1397/11/04 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0280 جمعه 09:00 - 14:00 1397/10/14 1397/12/17 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0281 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/25 1397/11/16 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0282 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/05 1397/12/01 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0283 جمعه 09:00 - 14:00 1397/10/21 1397/12/24 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0284 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/25 1397/12/19 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0285 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/11/01 1397/12/27 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0287 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/20 1398/03/26 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0288 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/31 1398/03/29 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0289 جمعه 09:00 - 14:00 1398/01/30 1398/04/07 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0290 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/08 1398/04/09 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 1136000
IELTS IV0291 جمعه 09:00 - 14:00 1398/02/13 1398/04/21 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 1136000
IELTS IV0292 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1398/02/16 1398/04/13 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 8 1136000 ثبت نام
IELTS IV0293 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/22 1398/04/23 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 9 1136000 ثبت نام

PreIELTS (WiKi)/دوره های فشرده پیش آمادگی آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
C3-EX C3-EX شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد در حال بررسی 11 اردیبهشت 12 0 466000
C4-EX C4-EX شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد در حال بررسی 14 اردیبهشت 12 0 466000

PreIELTS (WiKi)/دوره های پیش آمادگی آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Intro A CA035 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد اجتهادی 29 مهر 10 0 256000
Intro A CA039 جمعه 09:00 - 14:00 1397/07/13 1397/08/11 سعادت آباد استاد قویدل 27 مهر 10 0 256000
Intro A CA044 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد رسولی 11 دی 13 0 256000
Intro A CA049 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد استاد شیخ الاسلامی 13 بهمن 12 0 256000
Intro A CA050 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد قندیل 10 اردیبهشت 10 0 256000
Intro A CA055 جمعه 09:00 - 14:00 1398/03/03 1398/04/07 سعادت آباد در حال بررسی 24 خرداد 12 12 296000 ثبت نام
C1A CA128 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/14 1397/08/12 ونک استاد کاشیان 28 مهر 8 0 256000
C1A CA131 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/07/19 1397/08/21 سعادت آباد استاد قویدل 30 مهر 12 0 256000
C1A CA135 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد بایقره 4 دی 15 0 256000
C1A CA136 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد شیخ الاسلامی 25 مهر 12 0 256000
C1A CA137 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد رسولی 16 دی 12 0 256000
C1A CA139 جمعه 09:00 - 14:00 1397/09/30 1397/10/28 سعادت آباد استاد کاشیان 14 دی 15 0 256000
C1A CA140 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد عسکرزاده 6 آذر 12 0 256000
C1A CA144 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد سیدی 14 اسفند 15 0 256000
C1A CA145 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد معصومی 15 دی 12 0 256000
C1A CA149 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد استاد کاشیان 7 اردیبهشت 15 0 256000
C1A CA150 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد استاد حریرپوش 13 بهمن 12 0 256000
C1A CA152 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/02/31 1398/04/04 سعادت آباد در حال بررسی 19 خرداد 10 10 296000 ثبت نام
C1A CA159 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد معصومی 18 اسفند 12 0 256000
C1A CA162 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد باباخانیان 8 اردیبهشت 12 0 256000
C2A CA225 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد اسلامی 30 آبان 14 0 256000
C2A CA228 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/24 1397/10/22 ونک استاد باباخانیان 12 دی 15 0 256000
C2A CA229 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد قویدل 24 مهر 15 0 256000
C2A CA231 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/09/29 1397/10/27 سعادت آباد استاد کاشیان 10 دی 12 0 256000
C2A CA235 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد رئیسی 21 اسفند 15 0 256000
C2A CA236 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد حصاری 15 دی 12 0 256000
C2A CA237 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد رسولی 19 اسفند 15 0 256000
C2A CA239 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/08/24 1397/09/22 سعادت آباد استاد درویشی 12 آذر 12 0 256000
C2A CA240 جمعه 09:00 - 14:00 1397/07/13 1397/08/11 سعادت آباد استاد کاشیان 4 آبان 12 0 256000
C2A CA241 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد مقیمی پور 9 بهمن 15 0 256000
C2A CA242 جمعه 09:00 - 14:00 1397/12/10 1398/01/30 سعادت آباد استاد حریرپوش 17 اسفند 15 0 256000
C2A CA245 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد حصاری 15 اسفند 14 0 256000
C2A CA247 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد استاد کریمیان 13 بهمن 12 0 256000
C2A CA250 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد 2 استاد پهلوانی 7 اردیبهشت 12 0 256000
C2A CA253 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد قندیل 14 بهمن 12 0 256000
C2A CA254 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/02/31 1398/03/04 سعادت آباد در حال بررسی 19 خرداد 10 10 296000 ثبت نام
C2A CA261 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد شیخ الاسلامی 22 اسفند 12 0 256000
C2A CA262 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد مقیمی پور 15 اردیبهشت 10 0 256000
C3A CA314 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/08/10 1397/09/15 سعادت آباد استاد حریرپوش 24 آبان 15 0 256000
C3A CA318 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد کریمیان 30 آبان 15 0 256000
C3A CA323 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد محمد پور 25 مهر 15 0 256000
C3A CA325 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد استاد کاشیان 10 بهمن 15 0 256000
C3A CA328 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 ونک استاد درویشی 15 اسفند 15 0 256000
C3A CA329 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد سیدی 11 دی 15 0 256000
C3A CA330 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد محمد پور 29 مهر 15 0 256000
C3A CA331 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/12/06 1398/01/26 سعادت آباد استاد باباخانیان 13 اسفند 15 0 256000
C3A CA333 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد اسلامی 6 آذر 15 0 256000
C3A CA336 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد حصاری 18 اسفند 15 0 256000
C3A CA337 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد عمادی 28 مهر 15 0 256000
C3A CA339 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/11/01 1397/12/02 سعادت آباد استاد معصومی 15 بهمن 14 0 256000
C3A CA340 جمعه 09:00 - 14:00 1397/09/30 1397/10/28 سعادت آباد استاد قویدل 21 دی 15 0 256000
C3A CA341 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد قویدل 8 اردیبهشت 15 0 256000
C3A CA342 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد رسولی 9 دی 10 0 256000
C3A CA343 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد حصاری 12 دی 12 0 256000
C3A CA346 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد استاد درویشی 13 بهمن 14 0 256000
C3A CA347 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد استاد بایقره 4 اردیبهشت 15 0 256000
C3A CA348 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد قویدل 14 بهمن 10 0 256000
C3A CA353 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد 2 استاد قویدل 8 اردیبهشت 12 0 256000
C3A CA357 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد استاد پهلوانی 17 بهمن 12 0 256000
C3A CA360 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد رسولی 19 اسفند 12 0 256000
C3A CA363 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد رسولی 21 اسفند 12 0 256000
C4A CA411 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد حریرپوش 29 آبان 15 0 256000
C4A CA414 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/11/04 1397/12/02 سعادت آباد استاد قویدل 18 بهمن 15 0 256000
C4A CA415 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد بایقره 24 مهر 15 0 256000
C4A CA418 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد استاد سیدی 10 بهمن 15 0 256000
C4A CA423 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد قندیل 29 آبان 14 0 256000
C4A CA425 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد مقیمی پور 27 آبان 12 0 256000
C4A CA426 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد مقدم 8دی 14 0 256000
C4A CA427 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد باباخانیان 29 آبان 14 0 256000
C4A CA428 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد استاد کریمی 7 اردیبهشت 15 0 256000
C4A CA430 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد بایقره 18 دی 14 0 256000
C4A CA432 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/08/24 1397/09/22 سعادت آباد استاد باباخانیان 5 آذر 14 0 256000
C4A CA433 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد مقیمی پور 9 بهمن 15 0 256000
C4A CA434 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/06/10 1397/07/11 سعادت آباد استاد کریمیان 31 شهریور 14 0 256000
C4A CA437 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد مقدم 12 دی 15 0 256000
C4A CA438 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد مقدم 2 آبان 12 0 256000
C4A CA439 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/01/29 1398/02/26 سعادت آباد استاد حریرپوش 9 اردیبهشت 14 0 256000
C4A CA440 جمعه 09:00 - 14:00 1397/12/10 1398/01/30 سعادت آباد استاد سبحانی 24 اسفند 15 0 256000
C4A CA441 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد مقیمی پور 29 آبان 12 0 256000
C4A CA442 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد معصومی 12 اسفند 15 0 256000
C4A CA443 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد کاشیان 18 اسفند 15 0 256000
C4A CA446 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد استاد بایقره 7 اردیبهشت 12 0 256000
C4A CA448 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد مقیمی پور 10 اردیبهشت 12 0 256000
C4A CA457 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد 2 استاد کریمیان 11 اردیبهشت 12 0 256000
C4A CA458 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد حریرپوش 16 بهمن 12 0 256000
Intro B CB035 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد اجتهادی 6 آذر 15 0 256000
Intro B CB036 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد قندیل 11 آذر 10 0 256000
Intro B CB039 جمعه 09:00 - 14:00 1397/08/25 1397/09/23 سعادت آباد استاد قویدل 9 آذر 10 0 256000
Intro B CB044 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد رسولی 14 بهمن 14 0 256000
Intro B CB049 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد شیخ الاسلامی 22 اسفند 15 0 256000
Intro B CB062 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد بایقره 19 اسفند 11 0 256000
C1B CB125 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد قویدل 2 آبان 15 0 256000
C1B CB128 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/19 1397/09/17 ونک استاد کاشیان 10 آذر 8 0 256000
C1B CB131 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/08/24 1397/09/22 سعادت آباد استاد قویدل 19 آذر 12 0 256000
C1B CB135 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد بایقره 21 بهمن 15 0 256000
C1B CB136 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد شیخ الاسلامی 3 آذر 15 0 256000
C1B CB137 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد رسولی 23 بهمن 15 0 256000
C1B CB139 جمعه 09:00 - 14:00 1397/11/05 1397/12/03 سعادت آباد استاد کاشیان 19 بهمن 15 0 256000
C1B CB140 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد عسکرزاده 11 دی 12 0 256000
C1B CB144 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد سیدی 15 اردیبهشت 15 0 256000
C1B CB145 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد استاد معصومی 17 بهمن 12 0 256000
C1B CB150 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد حریرپوش 22 اسفند 12 0 256000
C1B CB159 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد استاد معصومی 14 اردیبهشت 15 0 256000
C2B CB214 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/07/05 1397/08/03 سعادت آباد استاد کاشیان 19 مهر 15 0 256000
C2B CB218 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد حریرپوش 25 مهر 15 0 256000
C2B CB223 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/06/10 1397/07/11 سعادت آباد استاد حریرپوش 31 شهریور 15 0 256000
C2B CB225 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد شیخ الاسلامی 19 دی 15 0 256000
C2B CB228 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/01 ونک استاد باباخانیان 17 بهمن 15 0 256000
C2B CB229 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد قویدل 11 آذر 15 0 256000
C2B CB230 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد قویدل 20 شهریور 15 0 256000
C2B CB231 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/11/01 1397/12/02 سعادت آباد استاد کاشیان 18 بهمن 15 0 256000
C2B CB233 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد بهمنی 1 آبان 10 0 256000
C2B CB235 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد رئیسی 10 اردیبهشت 15 0 256000
C2B CB236 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد استاد حصاری 17 بهمن 14 0 256000
C2B CB237 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد رسولی 10 اردیبهشت 15 0 256000
C2B CB239 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/09/29 1397/10/27 سعادت آباد استاد درویشی 17 دی 12 0 256000
C2B CB240 جمعه 09:00 - 14:00 1397/08/25 1397/09/23 سعادت آباد استاد کاشیان 16 آذر 12 0 256000
C2B CB241 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد مقیمی پور 21 اسفند 15 0 256000
C2B CB242 جمعه 09:00 - 14:00 1398/02/06 1398/03/03 سعادت آباد استاد حریرپوش 20 اردیبهشت 15 0 256000
C2B CB245 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد استاد قویدل 11 اردیبهشت 14 0 256000
C2B CB246 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد محمد پور 12 دی 10 0 256000
C2B CB247 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد کریمیان 18 اسفند 15 0 256000
C2B CB253 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد قندیل 19 اسفند 12 0 256000
C2B CB261 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد استاد حریرپوش 14 اردیبهشت 14 0 256000
C3B CB311 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد مقیمی پور 1 آبان 15 0 256000
C3B CB314 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/09/29 1397/10/27 سعادت آباد استاد حریرپوش 20 دی 15 0 256000
C3B CB315 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد حصاری 25 شهریور 14 0 256000
C3B CB318 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد کریمیان 15 دی 15 0 256000
C3B CB321 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد مقیمی پور 1 آبان 14 0 256000
C3B CB323 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد محمد پور 7 آذر 14 0 256000
C3B CB325 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد محمد پور 6 آبان 12 0 256000
C3B CB326 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد کاشیان 22 اسفند 15 0 256000
C3B CB328 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/28 1398/02/25 ونک استاد درویشی 14 اردیبهشت 15 0 256000
C3B CB329 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد سیدی 14 بهمن 14 0 256000
C3B CB330 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد محمد پور 13 آذر 15 0 256000
C3B CB331 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/01/29 1398/02/26 سعادت آباد استاد باباخانیان 16 اردیبهشت 14 0 256000
C3B CB332 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/07/19 1397/08/21 سعادت آباد استاد بایقره 7 آبان 15 0 256000
C3B CB333 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد قویدل 23دی 15 0 256000
C3B CB336 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد استاد بایقره 14 اردیبهشت 15 0 256000
C3B CB337 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد عمادی 7 آذر 15 0 256000
C3B CB339 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/12/06 1398/01/26 سعادت آباد استاد معصومی 16 اسفند 14 0 256000
C3B CB340 جمعه 09:00 - 14:00 1397/11/05 1397/12/03 سعادت آباد استاد قویدل 26 بهمن 15 0 256000
C3B CB341 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد اسلامی 13 آبان 10 0 256000
C3B CB342 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد رسولی 23 بهمن 14 0 256000
C3B CB343 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد استاد حصاری 24 بهمن 13 0 256000
C3B CB346 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد مقدم 22 اسفند 14 0 256000
C3B CB348 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد قویدل 14 اسفند 12 0 256000
C3B CB357 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد پهلوانی 18 اسفند 12 0 256000
C3B CB360 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد رسولی 10 اردیبهشت 12 0 256000
C3B CB363 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد رسولی 17 اردیبهشت 14 0 256000
C4B CB411 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد حریرپوش 16 دی 12 0 256000
C4B CB414 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/12/09 1398/01/29 سعادت آباد استاد قویدل 23 اسفند 15 0 256000
C4B CB415 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد بایقره 11 آذر 15 0 256000
C4B CB418 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد سیدی 17 فروردین 15 0 256000
C4B CB423 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد قندیل 16 دی 12 0 256000
C4B CB425 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد مقیمی پور 18 دی 15 0 256000
C4B CB427 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد باباخانیان 13 آذر 14 0 256000
C4B CB428 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد استاد مقدم 24 بهمن 15 0 256000
C4B CB430 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد بایقره 9 بهمن 15 0 256000
C4B CB432 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/09/29 1397/10/27 سعادت آباد استاد باباخانیان 17 دی 12 0 256000
C4B CB433 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد مقیمی پور 19 اسفند 14 0 256000
C4B CB434 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد کریمیان 2 آبان 14 0 256000
C4B CB437 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد استاد مقدم 13 بهمن 15 0 256000
C4B CB438 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد مقدم 10 آذر 12 0 256000
C4B CB440 جمعه 09:00 - 14:00 1398/02/06 1398/03/03 سعادت آباد استاد سبحانی 27 اردیبهشت 14 4 256000 در حال پر شدن
C4B CB441 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد مقیمی پور 9 دی 15 0 256000
C4B CB442 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد معصومی 15 اردیبهشت 14 0 256000
C4B CB443 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد استاد کاشیان 14 اردیبهشت 15 0 256000
C4B CB451 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد بایقره 29 مهر 15 0 256000
C4B CB452 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد عسکرزاده 29 مهر 10 0 256000
C4B CB459 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد حریرپوش 21 اسفند 12 0 256000

PostIELTS (MAX)/دوره های پیشرفته آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Max1 M130 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/07/05 1397/08/03 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 26 مهر 12 0 256000
Max1 M132 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد بهمنی 9 آبان 15 0 278000
Max1 M133 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد سیدی 28 مهر 15 0 278000
Max1 M134 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد عمادی 1آبان 15 0 278000
Max1 M135 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد عمادی 6 آبان 14 0 278000
Max1 M136 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد سیدی 10 آذر 14 0 278000
Max1 M137 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد محمد پور 6 آذر 15 0 278000
Max1 M138 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد امینی 11 آذر 15 0 278000
Max1 M139 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد بهمنی 19 دی 12 0 278000
Max1 M140 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد محمد پور 18 دی 14 0 278000
Max1 M141 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد سیدی 16 دی 12 0 278000
Max1 M142 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد امینی 14 بهمن 15 0 278000
Max1 M143 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد بهمنی 16 بهمن 12 0 278000
Max1 M144 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد سیدی 16 بهمن 15 0 278000
Max1 M145 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد محمد پور 22 اسفند 14 0 278000
Max1 M146 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/11/01 1397/12/02 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 29 بهمن 12 0 278000
Max1 M147 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد سیدی 21 اسفند 15 0 278000
Max1 M149 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد کریمی 17 فروردین 15 0 278000
Max1 M150 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد استاد بهمنی 11 اردیبهشت 15 0 278000
Max1 M151 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد سبحانی 15 اردیبهشت 11 0 278000
Max1 M152 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد 2 استاد درستی 10 اردیبهشت 12 0 278000
Max1 M157 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/02/05 1398/03/02 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 19 اردیبهشت 14 0 278000
Max2 M229 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد درستی 9 آبان 15 0 278000
Max2 M230 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/08/10 1397/09/15 سعادت آباد استاد محمد پور 1 آذر 10 0 278000
Max2 M231 جمعه 09:00 - 14:00 1397/07/27 1397/09/02 سعادت آباد استاد عمادی 11 آبان 12 0 256000
Max2 M232 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد در حال بررسی 10 آذر 15 0 278000
Max2 M233 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد عظیمی 3 آذر 15 0 278000
Max2 M234 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 6 آذر 15 0 278000
Max2 M235 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 13 آذر 14 0 278000
Max2 M236 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد مقدم 8 دی 14 0 278000
Max2 M238 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد عمادی 18 دی 15 0 278000
Max2 M239 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد استاد عمادی 24 بهمن 15 0 278000
Max2 M241 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد بهمنی 23 بهمن 15 0 278000
Max2 M242 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد عمادی 14 اسفند 14 0 278000
Max2 M243 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 21 اسفند 15 0 278000
Max2 M244 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد بهمنی 20 فروردین 15 0 278000
Max2 M245 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد استاد کریمی 18 اردیبهشت 14 0 278000
Max2 M246 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/12/06 1398/01/26 سعادت آباد استاد درستی 20 اسفند 14 0 278000
Max2 M247 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 22 اردیبهشت 15 0 278000
Max2 M248 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/31 1398/02/28 ونک در حال بررسی 18 اردیبهشت 10 0 278000
Max2 M249 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد استاد مقدم 18 اردیبهشت 15 0 278000
Max3 M326 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد مقدم 28 مهر 12 0 278000
Max3 M327 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد امینی 24 مهر 13 0 278000
Max3 M328 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 13 آبان 15 0 278000
Max3 M329 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد مقدم 7 آذر 15 0 278000
Max3 M330 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/09/22 1397/10/20 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 6 دی 14 0 278000
Max3 M331 جمعه 09:00 - 14:00 1397/09/09 1397/10/07 سعادت آباد استاد درستی 23 آذر 12 0 256000
Max3 M333 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد درستی 8 دی 15 0 278000
Max3 M334 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد محمد پور 18 دی 14 0 278000
Max3 M335 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد بهمنی 18 دی 14 0 278000
Max3 M336 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد استاد بهمنی 24 بهمن 14 0 278000
Max3 M338 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 16 بهمن 12 0 278000
Max3 M339 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد مقدم 15 اسفند 14 0 278000
Max3 M341 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد عمادی 20 فروردین 15 0 278000
Max3 M342 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد نگین امین صبوری 17 اردیبهشت 15 0 278000
Max3 M344 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد عمادی 22 اردیبهشت 15 0 278000
Max3 M346 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/01/29 1398/02/26 سعادت آباد استاد نگین امین صبوری 23 اردیبهشت 14 0 278000
Max3 M357 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد عمادی 27 شهریور 14 0 278000
Max4 M425 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد مقدم 5 آبان 14 0 278000
Max4 M427 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد عمادی 13 آذر 14 0 278000
Max4 M428 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد محمد پور 18 آذر 12 0 278000
Max4 M429 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد سیدی 12 دی 15 0 278000
Max4 M431 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/10/27 1397/11/25 سعادت آباد استاد درستی 11 بهمن 13 0 278000
Max4 M432 جمعه 09:00 - 14:00 1397/10/14 1397/11/12 سعادت آباد استاد درستی 5 بهمن 12 0 256000
Max4 M433 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد استاد مقدم 13 بهمن 13 0 278000
Max4 M434 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد امینی 16 بهمن 12 0 278000
Max4 M435 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد عمادی 23 بهمن 14 0 278000
Max4 M436 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد محمد پور 15 اسفند 12 0 278000
Max4 M438 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد نگین امین صبوری 20 فروردین 14 0 278000
Max4 M439 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد استاد محمد پور 11 اردیبهشت 14 0 278000
Max4 M441 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد کریمی 17 اردیبهشت 12 0 278000
Max4 M457 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 6 آبان 14 0 278000
Max5 M519 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 5 آبان 12 0 278000
Max5 M523 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 13 آبان 12 0 278000
Max5 M525 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد درستی 14 آذر 14 0 278000
Max5 M527 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد امینی 23 دی 15 0 278000
Max5 M528 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد درستی 11 دی 10 0 278000
Max5 M529 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد استاد محمد پور 27 بهمن 12 0 278000
Max5 M531 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/12/09 1398/01/29 سعادت آباد استاد مقدم 22 فروردین 12 0 256000
Max5 M532 جمعه 09:00 - 14:00 1397/11/19 1397/12/17 سعادت آباد استاد مرشدی 3 اسفند 12 0 256000
Max5 M533 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد بهمنی 21 فروردین 14 0 278000
Max5 M534 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 21 اسفند 10 0 278000
Max5 M535 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد استاد مرشدی 18 فروردین 14 0 278000
Max5 M536 شنبه چهارشنبه 13:00 - 16:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد حبیبی 22 اسفند 12 0 278000
Max5 M538 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 17 اردیبهشت 15 0 278000
Max5 M553 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد مقدم 23 تیر 12 0 231000
Max6 M618 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد در حال بررسی 9 آبان 12 0 278000
Max6 M620 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/07/23 1397/08/24 سعادت آباد استاد سیدی 14 آبان 12 0 278000
Max6 M622 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/08/15 ونک در حال بررسی 6 آبان 8 0 278000
Max6 M623 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد محمد پور 18 آذر 12 0 278000
Max6 M625 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 19 دی 14 0 278000
Max6 M627 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد عمادی 16 بهمن 12 0 278000
Max6 M628 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد استاد درستی 16 بهمن 10 0 278000
Max6 M629 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد استاد مقدم 22 اسفند 12 0 278000
Max6 M631 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/02/05 1398/03/02 سعادت آباد استاد درستی 26 اردیبهشت 12 8 278000 ثبت نام
Max6 M632 جمعه 09:00 - 14:00 1398/02/06 1398/03/03 سعادت آباد استاد مرشدی 13 اردیبهشت 12 7 256000 ثبت نام
Max6 M633 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد استاد مقدم 18 اردیبهشت 14 0 278000
Max6 M634 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد عمادی 17 اردیبهشت 14 0 278000
Max6 M635 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد استاد بهمنی 22 اردیبهشت 10 0 278000

دوره های از راه دور Tele‌Bartar (غیرحضوری)

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Intro A TCA001 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/02/19 1397/04/02 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
Intro A TCA002 دو شنبه پنج شنبه انتخابی - انتخابی 1397/03/28 1397/05/08 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
Intro A TCA003 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/06/10 1397/07/11 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
Intro A TCA004 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/07/14 1397/08/12 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
Intro A TCA005 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/08/19 1397/09/17 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
Intro A TCA006 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/09/24 1397/10/22 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
Intro A TCA007 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/29 1397/12/01 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
Intro A TCA008 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/04 1398/01/24 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
Intro A TCA009 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/28 1398/02/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C1A TCA101 دو شنبه پنج شنبه انتخابی - انتخابی 1397/02/17 1397/03/28 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C1A TCA102 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/03/30 1397/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C1A TCA103 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/06/11 1397/07/08 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C1A TCA104 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/07/14 1397/08/12 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C1A TCA105 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/08/19 1397/09/17 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C1A TCA106 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/09/25 1397/10/23 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C1A TCA107 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/30 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C1A TCA108 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/05 1398/01/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C1A TCA109 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/28 1398/02/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C2A TCA202 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/02/18 1397/03/29 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C2A TCA203 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/03/30 1397/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C2A TCA204 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/05/07 1397/06/04 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C2A TCA205 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/06/11 1397/07/08 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C2A TCA206 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/07/14 1397/08/12 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C2A TCA207 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/08/19 1397/09/17 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C2A TCA208 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/09/24 1397/10/22 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C2A TCA209 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/29 1397/12/01 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C2A TCA210 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/04 1398/01/24 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C2A TCA211 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/28 1398/02/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C3A TCA303 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/02/19 1397/04/02 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C3A TCA304 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/03/29 1397/05/07 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C3A TCA305 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/05/07 1397/06/04 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C3A TCA306 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/06/10 1397/07/11 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C3A TCA307 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/07/14 1397/08/12 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C3A TCA308 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/08/19 1397/09/17 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C3A TCA309 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/09/25 1397/10/23 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C3A TCA310 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/30 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C3A TCA311 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/05 1398/01/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C3A TCA312 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/27 1398/02/29 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C4A TCA404 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/02/18 1397/03/29 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C4A TCA405 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/03/29 1397/05/07 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C4A TCA406 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/05/07 1397/06/04 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C4A TCA407 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/06/10 1397/07/11 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C4A TCA408 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/07/14 1397/08/12 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C4A TCA409 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/08/20 1397/09/20 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C4A TCA410 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/09/24 1397/10/22 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C4A TCA411 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/29 1397/12/01 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C4A TCA412 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/04 1398/01/24 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C4A TCA413 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/28 1398/02/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
Intro B TCB002 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/05/06 1397/06/07 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
Intro B TCB003 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/06/11 1397/07/08 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
Intro B TCB004 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/07/15 1397/08/15 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
Intro B TCB005 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/08/20 1397/09/20 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
Intro B TCB006 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/09/25 1397/10/23 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
Intro B TCB007 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/30 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
Intro B TCB008 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/05 1398/01/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
Intro B TCB009 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/27 1398/02/29 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C1B TCB103 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/06/10 1397/07/11 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C1B TCB104 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/07/15 1397/08/15 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C1B TCB105 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/08/20 1397/09/20 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C1B TCB106 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/09/24 1397/10/22 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C1B TCB107 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/29 1397/12/01 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C1B TCB108 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/04 1398/01/24 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C1B TCB109 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/28 1398/02/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C2B TCB205 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/06/10 1397/07/11 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C2B TCB206 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/07/15 1397/08/15 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C2B TCB207 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/08/20 1397/08/20 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C2B TCB208 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/09/25 1397/10/23 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C2B TCB209 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/30 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C2B TCB210 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/05 1398/01/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C2B TCB211 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/27 1398/02/29 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C3B TCB303 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/03/30 1397/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C3B TCB304 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/06/11 1397/07/08 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C3B TCB305 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/07/15 1397/08/15 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C3B TCB306 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/08/20 1397/09/20 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C3B TCB307 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/09/24 1397/10/22 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C3B TCB308 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/29 1397/12/01 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C3B TCB309 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/04 1398/01/24 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C3B TCB310 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/28 1398/02/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C4B TCB404 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/03/29 1397/05/07 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C4B TCB405 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/06/11 1397/07/08 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C4B TCB406 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/07/15 1397/08/15 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C4B TCB407 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/08/19 1397/09/17 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C4B TCB408 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/09/25 1397/10/23 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C4B TCB409 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/30 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C4B TCB410 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/05 1398/01/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
C4B TCB411 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/27 1398/02/29 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0 256000
Max1 TM101 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/02/19 1397/04/02 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max1 TM102 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/03/29 1397/05/07 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 231000
Max1 TM103 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/05/07 1397/06/04 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max1 TM104 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/06/10 1397/07/11 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max1 TM105 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/07/14 1397/08/12 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max1 TM106 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/08/19 1397/09/17 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max1 TM107 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/09/24 1397/10/22 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max1 TM108 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/29 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max1 TM109 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/04 1398/01/24 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max1 TM110 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/28 1398/02/25 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max2 TM201 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/02/18 1397/03/29 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max2 TM202 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/03/30 1397/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max2 TM203 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/05/07 1397/06/04 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max2 TM204 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/06/11 1397/07/08 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max2 TM205 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/07/15 1397/08/15 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max2 TM206 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/08/20 1397/09/20 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max2 TM207 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/09/25 1397/10/23 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max2 TM208 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/30 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max2 TM209 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/05 1398/01/25 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max2 TM210 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/27 1398/02/29 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max3 TM301 دو شنبه پنج شنبه انتخابی - انتخابی 1397/02/17 1397/03/28 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max3 TM302 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/03/29 1397/05/07 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max3 TM303 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/05/07 1397/06/04 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max3 TM304 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/06/10 1397/07/11 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max3 TM305 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/07/14 1397/08/12 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max3 TM306 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/08/19 1397/09/17 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max3 TM307 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/09/24 1397/10/22 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max3 TM308 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/29 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max3 TM309 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/04 1398/01/24 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max3 TM310 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/28 1398/02/25 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max4 TM401 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/02/19 1397/04/02 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max4 TM402 دو شنبه پنج شنبه انتخابی - انتخابی 1397/03/28 1397/05/08 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max4 TM403 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/05/06 1397/06/07 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max4 TM404 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/06/11 1397/07/08 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max4 TM405 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/07/15 1397/08/15 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max4 TM406 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/08/20 1397/09/20 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max4 TM407 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/09/25 1397/10/23 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max4 TM408 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/30 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max4 TM409 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/05 1398/01/25 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max4 TM410 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/27 1398/02/29 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max5 TM501 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/02/18 1397/03/29 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max5 TM502 دو شنبه پنج شنبه انتخابی - انتخابی 1397/03/28 1397/05/08 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max5 TM503 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/05/06 1397/06/07 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max5 TM504 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/06/11 1397/07/08 تک نفره - در محل شما اساتید Max - 40 0 278000
Max5 TM505 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/07/14 1397/08/12 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max5 TM506 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/08/19 1397/09/17 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max5 TM507 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/09/24 1397/10/22 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max5 TM508 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/29 1397/12/01 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max5 TM509 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/04 1398/01/24 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max5 TM510 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/28 1398/02/25 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max6 TM601 دو شنبه پنج شنبه انتخابی - انتخابی 1397/02/17 1397/03/28 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max6 TM602 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/03/29 1397/05/07 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max6 TM603 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/05/06 1397/06/07 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max6 TM604 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/06/10 1397/07/11 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max6 TM605 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/07/15 1397/08/15 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max6 TM606 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/08/20 1397/09/20 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max6 TM607 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/09/25 1397/10/23 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max6 TM608 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/30 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max6 TM609 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/05 1398/01/25 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000
Max6 TM610 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/27 1398/02/29 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0 278000