×

پیام

بیان برتری عزیز، شما در سامانه هوشمند ثبت نام مرکز بیان برتر هستید
امکان ثبت نام کمتر از 50%، ظرفیت درحال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

نمای کلی دوره های آموزشی مجموعه بیان برتر

نام دوره مدت دوره  تعداد ساعات کل دوره محل برگزاری شرح دوره اساتید ظرفیت‌کل شهریه (تومان)  جدول دوره
IELTS Summit 1 ماه و نیم 45 ساعت تمامی شعب بیان برتر تک دوره آیلتس چهار مهارت - اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر  10 نفر 1260000  برو به جدول دوره
PTE BootCamp 1 ماه 32 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید بیان برتر 15 نفر 986000 برو به جدول دوره
Writing Production Workshop 1 ماه و 1 هفته 18 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی رایتینگ، متمرکز بر تمرین IELTSbros 20 نفر 486000 برو به جدول دوره
Speaking Production Workshop 1 ماه و 1 هفته 16 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی اسپیکینگ، متمرکز بر تمرین IELTSbros 20 نفر 486000 برو به جدول دوره
Reading Practice Workshop 1 ماه و 1 هفته 15 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی ریدینگ، متمرکز بر تمرین اساتید آیلتس بیان برتر  20 نفر 396000 برو به جدول دوره
Structure Workshop 1 ماه 12 ساعت تمامی شعب بیان برتر افزایش نمره گرامر و استراکچر رایتینگ و اسپیکینگ اساتید آیلتس بیان برتر  15 نفر 396000 برو به جدول دوره
Vocabulary Workshop 1 ماه و 1 هفته 15 ساعت تمامی شعب بیان برتر افزایش نمره لغات و کالوکیشن اسپیکینگ و رایتینگ اساتید آیلتس بیان برتر  15 نفر 396000 برو به جدول دوره
Pre IELTS - WiKi (3 روزه) 1 ماه و 1 هفته 50 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیش آمادگی آیلتس / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  12 نفر 611000  برو به جدول دوره
Pre IELTS - WiKi (دو روز درهفته) 1 ماه و 1 هفته 27 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیش آمادگی آیلتس / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  5 تا 15 نفر 341000  برو به جدول دوره
Pre IELTS - WiKi (یک روز درهفته) 1 ماه و 1 هفته 25 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیش آمادگی آیلتس / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  5 تا 15 نفر 341000  برو به جدول دوره
Post IELTS - MAX 1 ماه و 1 هفته 27 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیشرفته / زبان عمومی  تیم اساتید متود MAX  5 تا 15 نفر 391000 برو به جدول دوره
Post IELTS - MAX (یک روز درهفته) 1 ماه و 1 هفته 25 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیشرفته / زبان عمومی  تیم اساتید متود MAX  5 تا 15 نفر 391000 برو به جدول دوره
Online Workshops 1 ماه و نیم 12 جلسه تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تک مهارتی آنلاین آیلتس IELTSbros 100 نفر 310000  برو به جدول دوره
IELTS Summit (ویژه نوروز) 8 روز 36 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر 10 نفر 986000 برو به جدول دوره
PTE (ویژه نوروز) 8 روز 28 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر 10 نفر 986000 برو به جدول دوره
منتور(استاد همراه) آیلتس ماهانه 9:00 الی 21:00 آنلاین ماهیانه، ۸ تماس استاد، تصحیح ۴ رایتینگ و ۴ اسپیکینگ اساتید آیلتس بیان برتر 50 نفر 350000 برو به جدول دوره
دوره آنلاین بیان برتر (پلتفرم AdobeConnect)
دوره های حضوری آیلتس و زبان مقدماتی
سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
INTRO A + B OC0AB1 شنبه دوشنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00 1399/01/23 1399/02/17 آنلاین نسترن کمالی -- 20 14
386000
ثبت نام
INTRO A + B OC0AB2 شنبه دوشنبه چهارشنبه 15:00 - 17:00 1399/01/23 1399/02/17 آنلاین ثنا بایقره -- 20 18
386000
ثبت نام
INTRO A + B OC0AB3 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 19:00 1399/01/23 1399/02/17 آنلاین محمد پناهی -- 20 14
386000
ثبت نام
C1 A + B OC1AB1 شنبه دوشنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00 1399/01/23 1399/02/17 آنلاین نسترن رسولی -- 20 12
386000
ثبت نام
C1 A + B OC1AB2 شنبه دوشنبه چهارشنبه 15:00 - 17:00 1399/01/23 1399/02/17 آنلاین هاله عسکرزاده -- 20 15
386000
ثبت نام
C1 A + B OC1AB3 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 19:00 1399/01/23 1399/02/17 آنلاین نسترن کمالی -- 20 0
386000
C2 A + B OC2AB1 شنبه دوشنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00 1399/01/23 1399/02/17 آنلاین مانا رستگار مقدم -- 20 13
386000
ثبت نام
C2 A + B OC2AB2 شنبه دوشنبه چهارشنبه 15:00 - 17:00 1399/01/23 1399/02/17 آنلاین نسترن رسولی -- 20 11
386000
ثبت نام
C2 A + B OC2AB3 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 19:00 1399/01/23 1399/02/17 آنلاین آتنا اجتهادی -- 20 4
386000
در حال پر شدن
C3 A + B OC3AB1 شنبه دوشنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00 1399/01/23 1399/02/17 آنلاین عسل معصومی -- 20 0
386000
C3 A + B OC3AB2 شنبه دوشنبه چهارشنبه 15:00 - 17:00 1399/01/23 1399/02/17 آنلاین نسترن کمالی -- 20 8
386000
در حال پر شدن
C3 A + B OC3AB3 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 19:00 1399/01/23 1399/02/17 آنلاین نسترن رسولی -- 20 0
386000
C3 A + B OC3AB4 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 19:00 1399/01/23 1399/02/17 آنلاین در حال بررسی -- 20 15
386000
ثبت نام
C4 A + B OC4AB1 شنبه دوشنبه چهارشنبه 11:00 - 13:00 1399/01/23 1399/02/17 آنلاین ثنا بایقره -- 20 3
386000
در حال پر شدن
C4 A + B OC4AB2 شنبه دوشنبه چهارشنبه 15:00 - 17:00 1399/01/23 1399/02/17 آنلاین عسل معصومی -- 20 2
386000
در حال پر شدن
C4 A + B OC4AB3 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 19:00 1399/01/23 1399/02/17 آنلاین هاله عسکرزاده -- 20 0
386000
C4 A + B OC4AB4 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 19:00 1399/01/23 1399/02/17 آنلاین در حال بررسی -- 20 13
386000
ثبت نام
Intro A OCA001 شنبه چهارشنبه 18:00 - 20:00 1398/07/06 1398/08/08 آنلاین مرجان موسوی 17 مهر 10 0
296000
Intro A OCA002 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1398/09/10 1398/10/03 آنلاین نسترن کمالی -- 10 0
296000
Intro A OCA003 شنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1398/11/15 1398/12/14 آنلاین نرگس اردلان -- 10 0
341000
C1A OCA101 یکشنبه سه شنبه 18:00 - 20:00 1398/07/07 1398/08/12 آنلاین امیر حسین کریمی 21 مهر 10 0
296000
C1A OCA102 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1398/10/11 1398/11/12 آنلاین نسترن کمالی -- 10 0
341000
C2A OCA201 شنبه چهارشنبه 18:00 - 20:00 1398/07/06 1398/08/08 آنلاین شهروز کریمیان 20 مهر 10 0
296000
C2A OCA202 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1398/10/10 1398/11/08 آنلاین محمد پناهی -- 10 0
341000
C2A OCA203 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1399/01/20 1399/02/17 آنلاین در حال بررسی -- 10 0
341000
C2A OCA204 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1399/01/20 1399/02/17 آنلاین محمد پناهی -- 10 0
341000
C3A OCA301 یکشنبه سه شنبه 18:00 - 20:00 1398/07/07 1398/08/12 آنلاین در حال بررسی 23 مهر 10 0
296000
C3A OCA302 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1398/10/10 1398/11/08 آنلاین الناز حریرپوش -- 10 0
341000
C3A OCA303 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1399/01/19 1399/02/16 آنلاین نسترن کمالی -- 11 0
341000
C4A OCA401 شنبه چهارشنبه 18:00 - 20:00 1398/07/06 1398/08/08 آنلاین هاله عسکرزاده 24مهر 10 0
296000
C4A OCA402 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1399/01/19 1399/02/16 آنلاین محمد پناهی -- 12 0
341000
Intro B OCB001 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1398/09/09 1398/10/04 آنلاین مرجان محمدی -- 10 0
296000
Intro B OCB002 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1398/10/10 1398/11/08 آنلاین در حال بررسی -- 10 0
341000
Intro B OCB003 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1399/01/19 1399/02/16 آنلاین نرگس اردلان -- 10 0
341000
C1B OCB101 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1398/09/10 1398/10/03 آنلاین الناز گلچین -- 10 0
296000
C1B OCB102 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1398/11/16 1398/12/14 آنلاین نسترن کمالی -- 10 0
341000
C2B OCB201 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1398/09/09 1398/10/04 آنلاین نسترن کمالی -- 10 0
296000
C2B OCB202 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1398/11/13 1398/12/13 آنلاین محمد پناهی -- 10 0
341000
C3B OCB302 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1398/11/13 1398/12/13 آنلاین الناز حریرپوش -- 10 0
341000
C4B OCB401 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1398/09/09 1398/10/04 آنلاین محمد پناهی -- 10 0
296000
Listening Workshop OL004 جمعه 09:00 - 12:00 1398/09/01 1398/09/22 آنلاین عماد مرشدی -- 12 0
396000
Listening Workshop OL005 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/12/05 1398/12/26 آنلاین عماد مرشدی -- 12 0
396000
Listening Workshop OL101 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1399/02/11 1399/03/01 آنلاین پارمیدا صباغ -- 12 0
396000
Listening Workshop OL102 یکشنبه سه شنبه 17:00 - 20:00 1399/01/24 1399/01/31 آنلاین زهره مقدم -- 20 20
212000
ثبت نام
Max1 OM001 یکشنبه سه شنبه 18:00 - 20:00 1398/07/07 1398/08/12 آنلاین در حال بررسی 30مهر 10 0
326000
Max1 OM002 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1398/10/11 1398/11/12 آنلاین محمد پناهی -- 10 0
391000
Max2 OM201 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1398/11/16 1398/12/14 آنلاین محمد پناهی -- 10 0
391000
Max3 OM301 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1399/01/20 1399/02/17 آنلاین در حال بررسی -- 10 0
391000
Reading Workshop OR003 سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/02 1398/07/30 آنلاین عماد مرشدی -- 12 0
396000
Reading Workshop OR005 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/08/02 1398/08/30 آنلاین عماد مرشدی -- 12 0
396000
Reading Workshop OR006 سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/28 1398/12/27 آنلاین عماد مرشدی -- 12 0
396000
Reading Workshop OR007 یکشنبه سه شنبه 17:00 - 20:00 1399/01/24 1399/02/02 آنلاین مهشید عمادی -- 20 18
236000
ثبت نام
Reading Workshop OR101 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1399/01/28 1399/02/25 آنلاین مهشید عمادی -- 12 0
396000
IELTS OS001 شنبه چهارشنبه 18:00 - 20:00 1398/07/06 1398/09/09 آنلاین چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS OS002 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1398/09/10 1398/11/06 آنلاین چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS OS003 شنبه چهارشنبه 18:30 - 20:30 1398/11/26 1399/02/13 آنلاین چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS OS004 یکشنبه سه شنبه 18:30 - 20:30 1399/02/02 1399/04/01 آنلاین چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS OS005 یکشنبه سه شنبه 16:00 - 20:00 1399/01/24 1399/02/30 آنلاین چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 20 18
832000
ثبت نام
IELTS (ویژه نوروز) OS009 هر روز 09:00 - 12:00 1399/01/03 1399/01/10 آنلاین چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
Speaking Workshop OS100 چهار شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/04 1398/11/02 آنلاین میلاد محمد حسینی -- 12 0
396000
IELTS (ویژه نوروز) OS101 هر روز 09:00 - 12:00 1399/01/03 1399/01/10 آنلاین چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
Speaking Workshop OS102 دوشنبه 17:30 - 20:30 1399/01/18 1399/02/15 آنلاین نگین صبوری -- 12 0
396000
IELTS (ویژه نوروز) OS103 هر روز 09:00 - 12:00 1399/01/03 1399/01/10 آنلاین چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS (ویژه نوروز) OS104 هر روز 09:00 - 12:00 1399/01/03 1399/01/10 آنلاین چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
Speaking Workshop OS105 یکشنبه سه شنبه 17:00 - 20:00 1399/01/24 1399/02/02 آنلاین نگین صبوری -- 20 14
290000
ثبت نام
Writing Workshop OW003 یکشنبه 14:00 - 17:00 1398/07/21 1398/08/26 آنلاین حامد محمدحسینی -- 12 0
396000
Writing Workshop OW004 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/11/10 1398/12/08 آنلاین حامد محمدحسینی -- 12 0
396000
Writing Workshop OW005 یکشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/14 آنلاین حامد محمدحسینی -- 12 0
396000
Writing Workshop OW101 شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/23 1399/02/20 آنلاین دنیا صبوری -- 12 0
396000
Writing Workshop OW102 یکشنبه سه شنبه 17:00 - 20:00 1399/01/24 1399/02/09 آنلاین دنیا صبوری -- 20 16
310000
ثبت نام

جدول : PreIELTS (WiKi)/دوره های ۲ روز در هفته پیش آمادگی آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Intro A CA067 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد سبا شمس الدین 7 اردیبهشت 12 0
341000
Intro A CA068 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد 2 شهریار حفیظی 16 اردیبهشت 10 0
341000
C1A CA173 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد مرجان موسوی 7 اردیبهشت 12 4
341000
در حال پر شدن
C1A CA174 جمعه 09:00 - 14:00 1399/02/26 1399/03/23 سعادت آباد 2 مهسا فروتن 2 خرداد 10 0
341000
C1A CA175 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/02/22 1399/03/26 سعادت آباد ترگل ظهوریان 15 اردیبهشت 10 0
341000
C1A CA176 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد نسترن کمالی 10 اردیبهشت 10 3
341000
در حال پر شدن
C1A CA177 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد الناز حریرپوش 9 اردیبهشت 15 0
341000
C2A CA201 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد بهاره سلیمی 7 اردیبهشت 13 0
341000
C2A CA267 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد عسل معصومی 13 اردیبهشت 12 5
341000
در حال پر شدن
C2A CA268 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد نسترن رسولی 7 اردیبهشت 11 5
341000
در حال پر شدن
C2A CA269 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد شهره حسن زاده 10 اردیبهشت 10 1
341000
در حال پر شدن
C2A CA283 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد 2 مهسا فروتن 10 اردیبهشت 11 0
341000
C2A CA285 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد شهروز کریمیان 6 اردیبهشت 12 7
341000
ثبت نام
C3A CA302 جمعه 09:00 - 14:00 1399/02/26 1399/03/23 سعادت آباد سبا شمس الدین 2 خرداد 15 0
341000
C3A CA304 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد نسترن کمالی 10 اردیبهشت 13 0
341000
C3A CA381 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد الناز حریرپوش 6 اردیبهشت 12 0
341000
C3A CA382 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد الناز حریرپوش 13 اردیبهشت 14 1
341000
در حال پر شدن
C4A CA402 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد نسترن رسولی 9 اردیبهشت 13 0
341000
C4A CA403 جمعه 09:00 - 14:00 1399/02/26 1399/03/23 سعادت آباد نسترن کمالی 19 اردیبهشت 12 0
341000
C4A CA404 جمعه 09:00 - 14:00 1399/02/26 1399/03/23 سعادت آباد الناز گلچین 12 اردیبهشت 15 0
341000
C4A CA405 جمعه 09:00 - 14:00 1399/02/26 1399/03/23 سعادت آباد 2 خشایار محمدی 19 اردیبهشت 11 0
341000
C4A CA450 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد خشایار محمدی 7 اردیبهشت 12 0
341000
Intro B CB066 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد آتنا اجتهادی 13 اردیبهشت 12 0
341000
Intro B CB067 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد مونا عسگری 14 اردیبهشت 10 0
341000
C1B CB170 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد 2 مرجان محمدی 6 اردیبهشت 11 5
341000
در حال پر شدن
C1B CB171 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد الناز حریرپوش 13 اردیبهشت 14 0
341000
C1B CB172 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد 2 سعید صالحی 7 اردیبهشت 11 0
341000
C1B CB173 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1399/02/25 1399/03/29 سعادت آباد الناز گلچین 25 اردیبهشت 12 2
341000
در حال پر شدن
C2B CB269 شنبه دو شنبه 17:30 - 20:30 1399/02/20 1399/03/19 سعادت آباد شهروز کریمیان 8 اردیبهشت 12 0
341000
C2B CB281 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد ثنا بایقره 21 اردیبهشت 14 0
341000
C2B CB282 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد نارملا زمانی 7 اردیبهشت 12 0
341000
C2B CB283 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد هاله عسکرزاده 9 اردیبهشت 10 0
341000
C2B CB298 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد ریحانه عمویی 13 اردیبهشت 10 0
341000
C3B CB301 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد نسترن رسولی 16 اردیبهشت 12 0
341000
C3B CB303 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد ثنا بایقره 14 اردیبهشت 12 0
341000
C3B CB369 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد نارملا زمانی 9 اردیبهشت 10 0
341000
C3B CB382 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد عسل معصومی 9 اردیبهشت 10 0
341000
C4B CB400 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد بهاره سلیمی 14 اردیبهشت 14 3
341000
در حال پر شدن
C4B CB483 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد هاله عسکرزاده 20 اردیبهشت 13 6
341000
در حال پر شدن

جدول : PostIELTS (MAX)/دوره های پیشرفته آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Max1 M108 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد مانلی جلالی 14 اردیبهشت 15 0
391000
Max1 M109 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 14 اردیبهشت 13 0
391000
Max1 M110 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد 2 سپیده رئیسی 14 اردیبهشت 11 0
391000
Max2 M205 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد مسعود شمسایی 16 اردیبهشت 15 2
391000
در حال پر شدن
Max2 M206 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1399/02/25 1399/03/29 سعادت آباد مسعود شمسایی 1 خرداد 14 7
391000
ثبت نام
Max2 M207 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1399/02/25 1399/03/29 سعادت آباد 2 خشایار محمدی 25 اردیبهشت 12 1
391000
در حال پر شدن
Max2 M215 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد دنیا صبوری 17 اردیبهشت 11 9
391000
ثبت نام
Max2 M223 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد امیر حسین کریمی 17 اردیبهشت 13 3
391000
در حال پر شدن
Max3 M393 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد نگین صبوری 20 اردیبهشت 12 0
391000
Max3 M397 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد مسعود شمسایی 16 اردیبهشت 10 8
391000
ثبت نام
Max3 M398 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد میلاد محمدزاده 21 اردیبهشت 10 0
391000
Max3 M399 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد 2 امیر حسین کریمی 16 اردیبهشت 11 0
391000
Max4 M482 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد 2 دنیا صبوری 16 اردیبهشت 12 2
391000
در حال پر شدن
Max4 M483 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد 2 میلاد محمدزاده 17 اردیبهشت 11 0
391000
Max5 M572 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/08 1398/11/06 سعادت آباد 2 میلاد محمدزاده 1 بهمن 10 0
391000
Max5 M577 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد احسان درستی 20 اردیبهشت 11 7
391000
ثبت نام
Max5 M578 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/02/21 1399/03/20 سعادت آباد 2 دنیا صبوری 21 اردیبهشت 11 5
391000
در حال پر شدن
Max5 M579 جمعه 09:00 - 14:00 1399/02/26 1399/03/23 سعادت آباد مهشید عمادی 12 اردیبهشت 13 7
391000
ثبت نام
Max6 M675 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/02/20 1399/02/21 سعادت آباد امیر حسین کریمی 20 اردیبهشت 13 2
391000
در حال پر شدن

جدول : IELTS-Summit / دوره تکنیک چهار استاد همزمان IELTS

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
IELTS IS0255 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/04/16 1398/04/29 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0290 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/11 1398/12/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0291 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/14 1398/12/14 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1260000
IELTS IS0292 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/10/18 1398/12/17 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0293 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/10/17 1398/10/30 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0294 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/21 1398/12/21 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0295 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/22 1398/12/25 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1260000
IELTS IS0296 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/11/02 1398/12/12 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0299 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/11/27 1398/12/10 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0300 شنبه تا چهارشنبه 16:00 - 21:00 1398/12/03 1398/12/14 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1260000
IELTS IS0301 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/11/26 1398/12/24 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1260000
IELTS IS0302 شنبه تا چهارشنبه 16:00 - 21:00 1398/12/11 1398/12/25 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1260000
IELTS IS0303 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/12/10 1399/02/27 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0304 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1399/02/02 1399/04/01 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0317 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/15 1398/12/13 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0318 جمعه 09:00 - 14:00 1398/10/13 1398/12/16 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0319 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/28 1398/12/07 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0320 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/10/29 1398/12/25 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0321 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1398/11/28 1399/02/18 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0322 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/24 1399/03/20 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0323 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1399/02/03 1399/04/04 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000

جدول : WORKSHOPS / کارگاه های تک مهارتی IELTS

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Structure Workshop G18 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/23 1398/11/14 سعادت آباد 2 علی میکائیلی -- 20 0
396000
Structure Workshop G19 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/11/21 1399/01/25 سعادت آباد 2 علی میکائیلی -- 20 0
396000
Structure Workshop G20 دوشنبه 17:30 - 20:30 1399/02/01 1399/02/22 سعادت آباد 2 علی میکائیلی -- 20 0
396000
Listening Workshop L01 یکشنبه 17:30 - 20:30 1399/01/17 1399/02/07 سعادت آباد 2 پارمیدا صباغ -- 20 0
396000
Listening Workshop L02 دوشنبه 09:30 - 12:30 1399/01/18 1399/02/08 سعادت آباد 2 پارمیدا صباغ -- 20 0
396000
Reading Workshop R33 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/10/02 1398/10/30 سعادت آباد مهشید عمادی -- 15 0
396000
Reading Workshop R34 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/11/14 1399/01/25 سعادت آباد مهشید عمادی -- 15 0
396000
Reading Workshop R35 دوشنبه 17:30 - 20:30 1399/02/01 1399/02/29 سعادت آباد مهشید عمادی -- 15 0
396000
Reading Workshop R36 سه شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/19 1399/02/16 سعادت آباد 2 مهشید عمادی -- 20 0
396000
Resume Writing RES01 جمعه 11:00 - 12:30 1398/07/26 1398/08/03 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
242000
Resume Writing RES02 جمعه 10:30 - 12:00 1398/08/10 1398/08/17 سعادت آباد مریم سالاری -- 12 0
242000
Resume Writing RES03 جمعه 09:00 - 10:30 1398/08/24 1398/09/01 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
242000
Resume Writing RES04 جمعه 09:00 - 10:30 1398/10/06 1398/10/13 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
242000
Resume Writing RES05 جمعه 09:00 - 10:30 1398/11/25 1398/12/02 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
242000
Speaking Workshop S34 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/10/23 1398/11/14 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
486000
Speaking Workshop S35 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/11/28 1399/02/01 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
486000
Speaking Workshop S36 دوشنبه 17:00 - 21:00 1399/02/08 1399/02/29 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
486000
SOP Workshop SOP01 جمعه 09:00 - 10:30 1398/07/26 1398/07/26 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
186000
SOP Workshop SOP02 جمعه 09:00 - 10:30 1398/08/03 1398/08/03 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
186000
SOP Workshop SOP03 جمعه 11:00 - 12:30 1398/08/24 1398/09/01 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
242000
SOP Workshop SOP04 جمعه 11:00 - 12:30 1398/10/06 1398/10/13 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
242000
SOP Workshop SOP05 جمعه 11:00 - 12:30 1398/11/25 1398/12/02 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
242000
Vocabulary Workshop V19 پنج شنبه 13:00 - 16:00 1398/11/10 1399/01/28 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 0
396000
Vocabulary Workshop V20 پنج شنبه 13:00 - 16:00 1398/12/08 1399/01/28 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 0
396000
Vocabulary Workshop V21 پنج شنبه 13:00 - 16:00 1399/02/04 1399/03/01 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 20 0
396000
Writing Workshop W46 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/10/12 1398/11/17 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 25 0
486000
Writing Workshop W47 شنبه 17:30 - 20:30 1398/11/05 1399/01/16 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 25 0
486000
Writing Task2 W48 پنج شنبه 09:00 - 13:00 1398/11/24 1399/02/04 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 25 0
486000
Writing Task2 W49 شنبه 17:00 - 21:00 1399/01/23 1399/02/13 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 25 0
486000
Writing Task2 W50 پنج شنبه 09:00 - 13:00 1399/02/11 1399/03/01 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 25 0
486000
Task1 Academic WA3 جمعه 09:00 - 14:00 1399/02/05 1399/02/05 سعادت آباد 2 دنیا صبوری -- 20 0
210000
Task1 General WG1 چهار شنبه 17:30 - 20:30 1399/01/27 1399/02/10 سعادت آباد 2 عماد مرشدی -- 15 0
242000

New جدول : PreIELTS (WiKi)/دوره های ۴ روز در هفته پیش آمادگی آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
C3-EX C3-EX10 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد 2 زهره مقدم 18 آذر 11 0
506000
C3-EX C3-EX11 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد 2 زهره مقدم 18 آذر 11 0
506000
C3-EX C3-EX12 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد 2 زهره مقدم 23 دی 11 0
611000
C3-EX C3-EX13 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد زهره مقدم 23 دی 12 0
611000
C3-EX C3-EX14 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد زهره مقدم 28 بهمن 12 0
611000
C3-EX C3-EX15 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد 2 زهره مقدم 28 بهمن 11 0
611000
C3-EX C3-EX16 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد زهره مقدم 15 اردیبهشت 12 0
611000
C3-EX C3-EX17 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد 2 زهره مقدم 15 اردیبهشت 12 0
611000
C3-EX C3-EX2 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/03/11 1398/04/12 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 1 تیر 12 0
506000
C3-EX C3-EX3 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
10:00 - 13:00 1398/03/11 1398/04/12 سعادت آباد 2 زهره مقدم 29 خرداد 12 0
506000
C3-EX C3-EX4 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/04/15 1398/05/12 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 1 مرداد 8 0
506000
C3-EX C3-EX5 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
10:00 - 13:00 1398/04/15 1398/05/12 سعادت آباد 2 زهره مقدم 26 تیر 10 0
506000
C3-EX C3-EX6 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/05/13 1398/06/12 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 2 شهریور 10 0
506000
C3-EX C3-EX7 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/06/16 1398/07/15 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 3 مهر 10 0
506000
C3-EX C3-EX8 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/07/20 1398/08/22 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 11 آبان 10 0
506000
C3-EX C3-EX9 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/07/20 1398/08/22 سعادت آباد زهره مقدم 11 آبان 10 0
506000
C4-EX C4-EX10 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد 2 پارمیدا صباغ 25 آذر 11 0
506000
C4-EX C4-EX11 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد امین بهمنی 25 آذر 11 0
506000
C4-EX C4-EX12 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد 2 پارمیدا صباغ 30 دی 11 0
611000
C4-EX C4-EX13 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/10/07 1398/11/05 سعادت آباد امین بهمنی 23 دی 12 0
611000
C4-EX C4-EX14 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد مهشید عمادی 5 اسفند 12 0
611000
C4-EX C4-EX15 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/11/12 1399/01/20 سعادت آباد 2 پارمیدا صباغ 5 اسفند 10 0
611000
C4-EX C4-EX16 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد امین بهمنی 8 اردیبهشت 14 0
611000
C4-EX C4-EX17 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1399/02/20 1399/03/21 سعادت آباد 2 پارمیدا صباغ 8 اردیبهشت 11 0
611000
C4-EX C4-EX2 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
10:00 - 13:00 1398/03/11 1398/04/12 سعادت آباد 2 امین بهمنی 1 تیر 12 0
506000
C4-EX C4-EX3 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/04/15 1398/05/12 سعادت آباد 2 زهره مقدم 30 تیر 12 0
506000
C4-EX C4-EX4 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
10:00 - 13:00 1398/05/13 1398/06/12 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 30 مرداد 12 0
506000
C4-EX C4-EX5 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/05/13 1398/06/12 سعادت آباد 2 مهشید عمادی 27 مرداد 11 0
506000
C4-EX C4-EX6 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/06/16 1398/07/15 سعادت آباد 2 امین بهمنی 6 مهر 11 0
506000
C4-EX C4-EX7 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/06/16 1398/07/15 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 6 مهر 10 0
506000
C4-EX C4-EX8 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/07/20 1398/08/22 سعادت آباد 2 زهره مقدم 13 آبان 10 0
506000
C4-EX C4-EX9 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/07/20 1398/08/22 سعادت آباد 2 امین بهمنی 13 آبان 10 0
506000

جدول : دوره تکنیک و ورک شاپ چهار استاد همزمان PTE

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
PTE BootCamp P136 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/03/30 1398/04/21 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P137 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/03/29 1398/04/24 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P138 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/04/27 1398/05/18 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P139 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/04/26 1398/05/23 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P140 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/04/13 1398/05/04 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P141 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/04/10 1398/05/02 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P142 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/05/07 1398/06/04 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P143 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/05/24 1398/06/15 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P144 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/05/28 1398/06/25 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P145 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/05/17 1398/06/08 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P146 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/06/14 1398/07/05 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P147 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/06/13 1398/07/10 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P148 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/07/11 1398/08/03 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P149 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/07/15 1398/08/08 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P150 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/07/24 1398/08/22 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P151 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/08/16 1398/09/08 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P152 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/09/04 1398/09/28 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P153 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/09/21 1398/10/13 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P154 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/10/02 1398/10/25 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P155 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/10/19 1398/11/11 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P156 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/10/30 1398/11/28 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P157 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/11/17 1398/12/09 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P158 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/11/30 1399/02/08 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P159 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1399/02/10 1399/03/07 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P160 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1399/01/28 1399/02/19 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE تمرین S/L PSL01 شنبه 19:00 - 20:30 1398/09/09 1398/09/30 سعادت آباد نازلی منجم زاده -- 10 0
340000
PTE تمرین S/L PSL02 شنبه 19:00 - 20:30 1398/10/14 1398/11/05 سعادت آباد نازلی منجم زاده -- 10 0
340000
PTE تمرین S/L PSL03 شنبه 19:00 - 20:30 1398/11/19 1398/12/10 سعادت آباد نازلی منجم زاده -- 10 0
340000
PTE تمرین W/R PWR01 شنبه 17:30 - 19:00 1398/09/09 1398/09/30 سعادت آباد نازلی منجم زاده -- 10 0
290000
PTE تمرین W/R PWR02 شنبه 17:30 - 19:00 1398/10/14 1398/11/05 سعادت آباد نازلی منجم زاده -- 10 0
340000
PTE تمرین W/R PWR03 شنبه 17:30 - 19:00 1398/11/19 1398/12/10 سعادت آباد نازلی منجم زاده -- 10 0
340000

جدول : IELTS Summit - PTE (ویژه نوروز) / دوره نوروزی فوق فشرده آیلتس سامیت و پی تی ای

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
ویژه نوروز IN116 هر روز 09:00 - 13:30 1399/01/03 1399/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
ویژه نوروز IN117 هر روز 09:00 - 13:30 1399/01/03 1399/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
ویژه نوروز IN118 هر روز 09:00 - 13:30 1399/01/03 1399/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
ویژه نوروز IN119 هر روز 09:00 - 13:30 1399/01/03 1399/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
ویژه نوروز IN120 هر روز 09:00 - 13:30 1399/01/03 1399/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
ویژه نوروز IN121 هر روز 09:00 - 13:30 1399/01/03 1399/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
ویژه نوروز IN122 هر روز 09:00 - 13:30 1399/01/03 1399/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000

جدول : منتور (استاد همراه) برنامه ریزی هوشمند آیلتس (ماهیانه، ۸ تماس استاد، تصحیح ۴ رایتینگ و ۴ اسپیکینگ)

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
منتور M101 دو هفته انتخابی - انتخابی 1397/01/01 1400/12/29 آنلاین تیم آیلتس بیان برتر -- 50 38
180000
ثبت نام
منتور M102 یک ماهه انتخابی - انتخابی 1397/01/01 1400/12/29 آنلاین تیم آیلتس بیان برتر -- 50 28
350000
ثبت نام