×

پیام

بیان برتری عزیز، شما در سامانه هوشمند ثبت نام مرکز بیان برتر هستید
امکان ثبت نام کمتر از 50%، ظرفیت درحال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

نمای کلی دوره های آموزشی مجموعه بیان برتر

نام دوره مدت دوره  تعداد ساعات کل دوره محل برگزاری شرح دوره اساتید ظرفیت‌کل شهریه (تومان)  جدول دوره
IELTS Summit 1 ماه و نیم 45 ساعت تمامی شعب بیان برتر تک دوره آیلتس چهار مهارت - اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر  10 نفر 1136000  برو به جدول دوره
PTE BootCamp 1 ماه 32 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید بیان برتر 15 نفر 986000 برو به جدول دوره
Writing Production Workshop 1 ماه و 1 هفته 18 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی رایتینگ، متمرکز بر تمرین IELTSbros 20 نفر 416000 برو به جدول دوره
Speaking Production Workshop 1 ماه و 1 هفته 16 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی اسپیکینگ، متمرکز بر تمرین IELTSbros 20 نفر 416000 برو به جدول دوره
Reading Practice Workshop 1 ماه و 1 هفته 15 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی ریدینگ، متمرکز بر تمرین اساتید آیلتس بیان برتر  20 نفر 356000 برو به جدول دوره
Structure Workshop 1 ماه 12 ساعت تمامی شعب بیان برتر افزایش نمره گرامر و استراکچر رایتینگ و اسپیکینگ اساتید آیلتس بیان برتر  15 نفر 356000 برو به جدول دوره
Vocabulary Workshop 1 ماه و 1 هفته 15 ساعت تمامی شعب بیان برتر افزایش نمره لغات و کالوکیشن اسپیکینگ و رایتینگ اساتید آیلتس بیان برتر  15 نفر 356000 برو به جدول دوره
Pre IELTS - WiKi(Express) 1 ماه و 1 هفته 50 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیش آمادگی آیلتس / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  12 نفر 506000  برو به جدول دوره
Pre IELTS - WiKi 1 ماه و 1 هفته 26 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیش آمادگی آیلتس / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  5 تا 15 نفر 296000  برو به جدول دوره
Post IELTS - MAX 1 ماه و 1 هفته 26 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیشرفته / زبان عمومی  تیم اساتید متود MAX  5 تا 15 نفر 326000 برو به جدول دوره
Online Workshops 1 ماه و نیم 12 جلسه تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تک مهارتی آنلاین آیلتس IELTSbros 100 نفر 310000  برو به جدول دوره
IELTS Summit (ویژه نوروز) 8 روز 36 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر 10 نفر 826000 برو به جدول دوره
PTE (ویژه نوروز) 8 روز 28 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر 15 نفر 865000 برو به جدول دوره
منتور(استاد همراه) آیلتس ماهانه 9:00 الی 21:00 آنلاین ماهیانه، ۸ تماس استاد، تصحیح ۴ رایتینگ و ۴ اسپیکینگ اساتید آیلتس بیان برتر 50 نفر 350000 برو به جدول دوره

کلاس های زنده و آنلاین بیان برتر (غیر حضوری از طریق ویدیوکنفرانس)

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Intro A OCA001 شنبه چهارشنبه 18:00 - 20:00 1398/07/06 1398/08/08 آنلاین مرجان موسوی 17 مهر 10 0
296000
C1A OCA101 یکشنبه سه شنبه 18:00 - 20:00 1398/07/07 1398/08/12 آنلاین امیر حسین کریمی 21 مهر 10 0
296000
C2A OCA201 شنبه چهارشنبه 18:00 - 20:00 1398/07/06 1398/08/08 آنلاین شهروز کریمیان 20 مهر 10 0
296000
C3A OCA301 یکشنبه سه شنبه 18:00 - 20:00 1398/07/07 1398/08/12 آنلاین در حال بررسی 23 مهر 10 0
296000
C4A OCA401 شنبه چهارشنبه 18:00 - 20:00 1398/07/06 1398/08/08 آنلاین هاله عسکرزاده 24مهر 10 0
296000
Max1 OM001 یکشنبه سه شنبه 18:00 - 20:00 1398/07/07 1398/08/12 آنلاین در حال بررسی 30مهر 10 0
326000
IELTS OS001 شنبه چهارشنبه 18:00 - 20:00 1398/07/06 1398/09/09 آنلاین چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000

IELTS-Summit / دوره تکنیک چهار استاد همزمان IELTS

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
IELTS IS0244 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
09:00 - 14:00 1398/03/18 1398/04/02 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0245 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1398/03/20 1398/05/14 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0246 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/03/26 1398/05/20 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0247 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/03/27 1398/04/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0248 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/03/28 1398/05/22 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1136000
IELTS IS0249 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/04/01 1398/04/15 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0250 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/05 1398/06/02 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0251 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/04/09 1398/06/05 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0252 جمعه 09:00 - 14:00 1398/04/14 1398/06/15 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0253 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/04/16 1398/06/12 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0254 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/15 1398/06/09 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1136000
IELTS IS0255 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/04/16 1398/04/29 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0256 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/04/25 1398/06/26 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0257 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/02 1398/06/27 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0258 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/05/05 1398/06/30 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0259 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/05/01 1398/05/14 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0260 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/05 1398/06/30 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0261 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/05/19 1398/07/13 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0262 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/16 1398/07/10 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1136000
IELTS IS0263 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/05/19 1398/06/03 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0264 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/27 1398/07/28 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0265 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/06/10 1398/08/14 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0266 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/06/04 1398/06/17 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0267 جمعه 09:00 - 14:00 1398/06/22 1398/08/24 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0268 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/06/09 1398/08/08 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0269 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/06/23 1398/07/03 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0270 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/06/16 1398/06/31 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0271 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/26 1398/08/28 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0272 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/06/31 1398/09/03 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0273 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/07/07 1398/07/20 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0274 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/10 1398/09/13 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0275 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/07/20 1398/09/23 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0276 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/14 1398/09/17 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0277 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/07/17 1398/08/01 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0278 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/24 1398/09/27 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0279 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/07/28 1398/10/01 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IS0280 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/08/11 1398/08/25 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 6
1260000
ثبت نام
IELTS IS0281 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/08/11 1398/09/20 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 7 2
1260000
در حال پر شدن
IELTS IS0282 جمعه 09:00 - 14:00 1398/09/01 1398/11/04 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 9
1260000
ثبت نام
IELTS IV0294 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/18 1398/05/16 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0295 جمعه 09:00 - 14:00 1398/03/24 1398/05/25 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0296 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/11 1398/06/10 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0297 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/26 1398/06/20 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0298 جمعه 09:00 - 14:00 1398/04/28 1398/06/29 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0299 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/30 1398/06/31 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0300 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1398/05/07 1398/07/08 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0301 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/06 1398/07/07 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0302 جمعه 09:00 - 14:00 1398/05/25 1398/07/26 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0303 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/26 1398/07/20 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0304 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1398/06/25 1398/08/20 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0305 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/02 1398/08/01 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1136000
IELTS IV0306 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/08/21 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0307 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/02 1398/09/05 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0308 جمعه 09:00 - 14:00 1398/07/12 1398/09/15 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0309 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1398/07/22 1398/09/18 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0310 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/08/01 1398/09/30 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 1
1260000
در حال پر شدن
IELTS IV0311 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/08/12 1398/10/08 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1260000
IELTS IV0312 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/08/22 1398/10/18 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 10
1260000
ثبت نام
IELTS IV0313 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/08/26 1398/10/22 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 10
1260000
ثبت نام

دوره تکنیک و ورک شاپ چهار استاد همزمان PTE

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
PTE BootCamp P136 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/03/30 1398/04/21 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P137 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/03/29 1398/04/24 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P138 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/04/27 1398/05/18 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P139 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/04/26 1398/05/23 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P140 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/04/13 1398/05/04 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P141 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/04/10 1398/05/02 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P142 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/05/07 1398/06/04 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P143 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/05/24 1398/06/15 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P144 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/05/28 1398/06/25 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P145 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/05/17 1398/06/08 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P146 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/06/14 1398/07/05 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P147 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/06/13 1398/07/10 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P148 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/07/11 1398/08/03 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P149 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/07/15 1398/08/08 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P150 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/07/24 1398/08/22 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P151 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/08/16 1398/09/08 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 6
986000
ثبت نام
PTE تمرین S/L PSL01 شنبه 19:00 - 20:30 1398/09/02 1398/09/23 سعادت آباد 2 نازلی منجم زاده -- 10 8
340000
ثبت نام
PTE تمرین W/R PWR01 شنبه 17:30 - 19:00 1398/09/02 1398/09/23 سعادت آباد 2 نازلی منجم زاده -- 10 8
290000
ثبت نام

WORKSHOPS / کارگاه های تک مهارتی IELTS

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
FreeDiscussion F101 سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/07/23 1398/08/21 سعادت آباد 2 Michael -- 14 0
190000
FreeDiscussion F102 یکشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/19 سعادت آباد 2 Michael -- 14 0
190000
FreeDiscussion F103 چهار شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/24 1398/08/22 سعادت آباد 2 Michael -- 14 0
190000
FreeDiscussion F104 پنج شنبه 10:00 - 13:00 1398/07/25 1398/08/16 سعادت آباد 2 Michael -- 10 0
190000
FreeDiscussion F105 یکشنبه 14:00 - 17:00 1398/07/21 1398/08/19 سعادت آباد 2 Michael -- 10 0
190000
FreeDiscussion F106 شنبه 14:00 - 17:00 1398/07/20 1398/08/18 سعادت آباد Michael -- 10 0
190000
FreeDiscussion F107 یکشنبه 17:30 - 20:30 1398/08/26 1398/09/17 سعادت آباد 2 Michael -- 14 2
190000
در حال پر شدن
FreeDiscussion F108 چهار شنبه 17:30 - 20:30 1398/08/29 1398/09/20 سعادت آباد 2 Michael -- 14 1
190000
در حال پر شدن
FreeDiscussion F109 شنبه 14:00 - 17:00 1398/08/25 1398/09/16 سعادت آباد Michael -- 12 12
190000
ثبت نام
FreeDiscussion F110 سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/08/28 1398/09/19 سعادت آباد 2 Michael -- 14 14
190000
ثبت نام
Structure Workshop G13 یکشنبه 17:30 - 20:30 1398/02/08 1398/02/29 سعادت آباد عماد مرشدی -- 15 0
286000
Structure Workshop G14 یکشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/12 1398/04/02 سعادت آباد 2 عماد مرشدی -- 15 0
356000
Structure Workshop G15 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/17 1398/05/07 سعادت آباد 2 عماد مرشدی -- 15 0
356000
Structure Workshop G16 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/08/06 1398/09/04 سعادت آباد 2 علی میکائیلی -- 20 0
396000
Structure Workshop G17 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/09/11 1398/10/09 سعادت آباد 2 علی میکائیلی -- 20 12
396000
ثبت نام
Reading Workshop R28 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/26 1398/02/23 سعادت آباد مهدی شهبازی -- 15 0
310000
Reading Workshop R29 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/02/30 1398/03/27 سعادت آباد مهشید عمادی -- 15 0
356000
Reading Workshop R30 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/14 1398/06/25 سعادت آباد مهشید عمادی -- 15 0
356000
Reading Workshop R31 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/08 1398/08/06 سعادت آباد مهشید عمادی -- 15 0
356000
Reading Workshop R32 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/08/13 1398/09/11 سعادت آباد مهشید عمادی -- 15 12
396000
ثبت نام
Resume Writing RES01 جمعه 11:00 - 12:30 1398/07/26 1398/08/03 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 0
242000
Resume Writing RES02 جمعه 10:30 - 12:00 1398/08/10 1398/08/17 سعادت آباد مریم سالاری -- 12 10
242000
ثبت نام
Speaking Workshop S28 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/01/26 1398/02/16 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
348000
Speaking Workshop S29 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/03/13 1398/04/03 سعادت آباد 2 میلاد محمد حسینی -- 20 0
348000
Speaking Workshop S30 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/04/24 1398/05/14 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
416000
Speaking Workshop S31 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/06/04 1398/07/01 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
416000
Speaking Workshop S32 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/07/22 1398/08/13 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
416000
Speaking Workshop S33 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/08/27 1398/09/18 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
416000
Speaking Workshop S34 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/10/09 1398/10/30 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 20
486000
ثبت نام
SOP Workshop SOP01 جمعه 09:00 - 10:30 1398/07/26 1398/07/26 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 3
186000
در حال پر شدن
SOP Workshop SOP02 جمعه 09:00 - 10:30 1398/08/03 1398/08/03 سعادت آباد 2 مریم سالاری -- 12 1
186000
در حال پر شدن
Vocabulary Workshop V13 سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/03 1398/02/31 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 0
310000
Vocabulary Workshop V14 سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/03/07 1398/04/11 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 0
356000
Vocabulary Workshop V15 پنج شنبه 13:00 - 16:00 1398/05/17 1398/06/14 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 0
356000
Vocabulary Workshop V16 پنج شنبه 13:00 - 16:00 1398/06/21 1398/07/18 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 0
356000
Vocabulary Workshop V17 پنج شنبه 13:00 - 16:00 1398/07/25 1398/08/23 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 0
356000
Vocabulary Workshop V18 پنج شنبه 13:00 - 16:00 1398/09/28 1398/10/26 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 14
396000
ثبت نام
Writing Workshop W36 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/01/22 1398/02/26 سعادت آباد حامد محمدحسینی -- 20 0
348000
Writing Workshop W37 شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/24 1398/02/28 سعادت آباد حامد محمدحسینی -- 20 0
348000
Writing Workshop W38 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/03/02 1398/04/13 سعادت آباد حامد محمدحسینی -- 20 0
416000
Writing Workshop W39 شنبه 17:30 - 20:30 1398/03/18 1398/04/29 سعادت آباد حامد محمدحسینی -- 20 0
416000
Writing Workshop W40 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/04/27 1398/05/31 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 20 0
416000
Writing Workshop W41 شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/12 1398/06/16 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 20 0
416000
Writing Workshop W42 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/06/28 1398/08/02 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 20 0
416000
Writing Workshop W43 شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/13 1398/08/25 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 25 0
416000
Writing Workshop W44 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/08/23 1398/09/28 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 25 0
416000
Writing Workshop W45 شنبه 17:30 - 20:30 1398/09/02 1398/10/07 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 25 24
486000
ثبت نام
Task1 Academic WA2 جمعه 09:00 - 14:00 1398/08/03 1398/08/03 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 30 9
210000
در حال پر شدن

New PreIELTS (WiKi)/دوره های ۴ روز در هفته پیش آمادگی آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
C3-EX C3-EX10 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد 2 در حال بررسی 18 آذر 11 11
506000
ثبت نام
C3-EX C3-EX11 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/09/02 1398/09/30 سعادت آباد 2 در حال بررسی 18 آذر 11 11
506000
ثبت نام
C3-EX C3-EX2 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/03/11 1398/04/12 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 1 تیر 12 0
506000
C3-EX C3-EX3 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
10:00 - 13:00 1398/03/11 1398/04/12 سعادت آباد 2 زهره مقدم 29 خرداد 12 0
506000
C3-EX C3-EX4 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/04/15 1398/05/12 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 1 مرداد 8 0
506000
C3-EX C3-EX5 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
10:00 - 13:00 1398/04/15 1398/05/12 سعادت آباد 2 زهره مقدم 26 تیر 10 0
506000
C3-EX C3-EX6 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/05/13 1398/06/12 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 2 شهریور 10 0
506000
C3-EX C3-EX7 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/06/16 1398/07/15 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 3 مهر 10 0
506000
C3-EX C3-EX8 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/07/20 1398/08/22 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 11 آبان 10 0
506000
C3-EX C3-EX9 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/07/20 1398/08/22 سعادت آباد زهره مقدم 11 آبان 10 0
506000
C4-EX C4-EX2 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
10:00 - 13:00 1398/03/11 1398/04/12 سعادت آباد 2 امین بهمنی 1 تیر 12 0
506000
C4-EX C4-EX3 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/04/15 1398/05/12 سعادت آباد 2 زهره مقدم 30 تیر 12 0
506000
C4-EX C4-EX4 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
10:00 - 13:00 1398/05/13 1398/06/12 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 30 مرداد 12 0
506000
C4-EX C4-EX5 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/05/13 1398/06/12 سعادت آباد 2 مهشید عمادی 27 مرداد 11 0
506000
C4-EX C4-EX6 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/06/16 1398/07/15 سعادت آباد 2 امین بهمنی 6 مهر 11 0
506000
C4-EX C4-EX7 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/06/16 1398/07/15 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 6 مهر 10 0
506000
C4-EX C4-EX8 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/07/20 1398/08/22 سعادت آباد 2 زهره مقدم 13 آبان 10 0
506000
C4-EX C4-EX9 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/07/20 1398/08/22 سعادت آباد 2 امین بهمنی 13 آبان 10 0
506000

PreIELTS (WiKi)/دوره های ۲ روز در هفته پیش آمادگی آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Intro A CA055 جمعه 09:00 - 14:00 1398/03/10 1398/04/14 سعادت آباد کیمیا باباخانیان 24 خرداد 12 0
296000
Intro A CA056 جمعه 09:00 - 14:00 1398/03/10 1398/04/14 سعادت آباد صادقی زاده 31 خرداد 7 0
296000
Intro A CA058 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد مرجان موسوی 23 مرداد 12 0
296000
Intro A CA059 شنبه دو شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/15 سعادت آباد صادقی زاده 1 مهر 10 0
296000
Intro A CA060 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد الناز گلچین 11آبان 10 0
296000
Intro A CA061 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد غزاله قندیل 12 آبان 10 0
296000
C1A CA153 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد بهاره سلیمی 18 تیر 12 0
296000
C1A CA156 جمعه 09:00 - 14:00 1398/05/25 1398/06/22 سعادت آباد غزاله قندیل 15 شهریور 10 0
296000
C1A CA157 جمعه 09:00 - 14:00 1398/05/25 1398/06/22 سعادت آباد صادقی زاده 8 شهریور 12 0
296000
C1A CA158 جمعه 09:00 - 14:00 1398/05/25 1398/06/22 سعادت آباد 2 مرجان موسوی 8 شهریور 10 0
296000
C1A CA160 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد مرجان محمدی 2 مهر 10 0
296000
C1A CA161 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد 2 بهاره سلیمی 2 مهر 8 0
296000
C1A CA163 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد الناز حریرپوش 4 آبان 13 0
296000
C2A CA249 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد هاله عسکرزاده 22 تیر 12 0
296000
C2A CA256 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد نسترن رسولی 20 مرداد 12 0
296000
C2A CA257 جمعه 09:00 - 14:00 1398/08/03 1398/09/01 سعادت آباد 2 الناز گلچین 17 آبان 10 0
296000
C2A CA258 جمعه 09:00 - 14:00 1398/08/03 1398/09/01 سعادت آباد بهناز کاشیان 17 آبان 12 0
296000
C2A CA259 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد هاله عسکرزاده 11 خرداد 12 0
296000
C2A CA260 جمعه 09:00 - 14:00 1398/08/03 1398/09/01 سعادت آباد نسترن کمالی 24 آبان 12 0
296000
C2A CA263 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 23 تیر 12 0
296000
C2A CA270 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد نسترن رسولی 2 مهر 12 0
296000
C2A CA271 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد بهاره سلیمی 22 مرداد 10 0
296000
C2A CA272 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد الناز حریرپوش 30 شهریور 10 0
296000
C2A CA274 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد نسترن رسولی 30مهر 10 0
296000
C3A CA344 جمعه 09:00 - 14:00 1398/03/10 1398/04/14 سعادت آباد شهروز کریمیان 31 خرداد 14 0
296000
C3A CA345 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد عسل معصومی 18/ خرداد 12 0
296000
C3A CA349 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد هاله عسکرزاده 20 مرداد 12 0
296000
C3A CA350 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد 2 پناهی 22 تیر 12 0
296000
C3A CA352 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد ثنا بایقره 26 تیر 12 0
296000
C3A CA359 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد هاله عسکرزاده 23 مرداد 12 0
296000
C3A CA361 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد الناز حریرپوش 11 خرداد 15 0
296000
C3A CA362 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد بهناز کاشیان 25تیر 10 0
296000
C3A CA364 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد غزاله قندیل 30مهر 12 0
296000
C3A CA365 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد عسل معصومی 30 شهریور 12 0
296000
C3A CA370 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد نسترن رسولی 22 مرداد 11 0
296000
C3A CA371 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد نسترن رسولی 30 آبان 14 0
296000
C3A CA372 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد الناز حریرپوش 20 مرداد 12 0
296000
C3A CA373 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد نسترن رسولی 27 مرداد 12 0
296000
C3A CA374 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد ثنا بایقره 2 مهر 12 0
296000
C3A CA375 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/06/21 1398/07/18 سعادت آباد 2 بهناز کاشیان 11 مهر 11 0
296000
C3A CA377 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد 2 الناز حریرپوش 30 مهر 8 0
296000
C4A CA429 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/01 1398/04/01 ونک احسان درستی 11 خرداد 10 0
296000
C4A CA431 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1398/03/02 1398/04/06 سعادت آباد عسل معصومی 13 خرداد 12 0
296000
C4A CA433 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 9 بهمن 15 0
256000
C4A CA435 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد سپیده رئیسی 27 مرداد 12 0
296000
C4A CA436 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد شادی ساغری 11 خرداد 14 0
296000
C4A CA439 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/01/29 1398/02/26 سعادت آباد الناز حریرپوش 9 اردیبهشت 14 0
256000
C4A CA440 جمعه 09:00 - 14:00 1397/12/10 1398/01/30 سعادت آباد سبحانی 24 اسفند 15 0
256000
C4A CA442 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد عسل معصومی 12 اسفند 15 0
256000
C4A CA444 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 18 تیر 12 0
296000
C4A CA445 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد الناز حریرپوش 26 مرداد 10 0
296000
C4A CA447 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد بهناز کاشیان 19 تیر 12 0
296000
C4A CA449 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد شهروز کریمیان 20 مرداد 12 0
296000
C4A CA461 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد 2 ثنا بایقره 23 تیر 10 0
296000
C4A CA464 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد شهروز کریمیان 23 مرداد 12 0
296000
C4A CA465 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد 2 ثنا بایقره 22 مرداد 10 0
296000
C4A CA468 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد 2 الناز حریرپوش 30 شهریور 11 0
296000
C4A CA469 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد بهناز کاشیان 30 شهریور 12 0
296000
C4A CA470 جمعه 09:00 - 14:00 1398/05/25 1398/06/22 سعادت آباد بهناز کاشیان 8 شهریور 12 0
296000
C4A CA471 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 7 مهر 12 0
296000
C4A CA472 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد هاله عسکرزاده 4 آبان 12 0
296000
C4A CA473 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد عسل معصومی 19 آبان 11 0
296000
C4A CA474 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد ثنا بایقره 12 آبان 10 0
296000
C4A CA475 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد سپیده رئیسی 12 آبان 12 0
296000
C4A CA477 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد شهروز کریمیان 14 آبان 12 0
296000
Intro B CB055 جمعه 09:00 - 14:00 1398/04/21 1398/05/18 سعادت آباد کیمیا باباخانیان 4 مرداد 12 0
296000
Intro B CB056 جمعه 09:00 - 14:00 1398/04/21 1398/05/18 سعادت آباد صادقی زاده 4 مرداد 10 0
296000
Intro B CB057 جمعه 09:00 - 14:00 1398/04/21 1398/05/18 سعادت آباد 2 مرجان موسوی 11 مرداد 10 0
296000
Intro B CB058 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد مرجان موسوی 3 مهر 12 0
296000
Intro B CB059 شنبه دو شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/20 1398/08/20 سعادت آباد نسترن کمالی 13 آبان 10 0
296000
C1B CB149 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد بهناز کاشیان 18 خرداد 15 0
296000
C1B CB152 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد 2 ثنا بایقره 23 تیر 12 0
296000
C1B CB153 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد بهاره سلیمی 22 مرداد 12 0
296000
C1B CB156 جمعه 09:00 - 14:00 1398/06/29 1398/07/26 سعادت آباد غزاله قندیل 19 مهر 11 0
296000
C1B CB157 جمعه 09:00 - 14:00 1398/06/29 1398/07/26 سعادت آباد صادقی زاده 12 مهر 12 0
296000
C1B CB158 جمعه 09:00 - 14:00 1398/06/29 1398/07/26 سعادت آباد 2 مرجان موسوی 12 مهر 10 0
296000
C1B CB160 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد مرجان محمدی 14 آبان 10 0
296000
C1B CB161 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد 2 بهاره سلیمی 12 آبان 10 0
296000
C2B CB244 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد سپیده رئیسی 1 مرداد 12 0
296000
C2B CB248 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد شهروز کریمیان 30 تیر 10 0
296000
C2B CB250 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد 2 غزال پهلوانی 18 خرداد 12 0
296000
C2B CB252 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد پناهی 29 خرداد 10 0
296000
C2B CB254 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد نسترن رسولی 25تیر 12 0
296000
C2B CB257 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد هاله عسکرزاده 30 مرداد 12 0
296000
C2B CB258 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد غزاله قندیل 9 مهر 12 0
296000
C2B CB259 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد هاله عسکرزاده 26 تیر 12 0
296000
C2B CB263 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد شهروز کریمیان 20 مرداد 13 0
296000
C2B CB270 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد نسترن رسولی 14 آبان 12 0
296000
C2B CB271 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد الناز حریرپوش 9 مهر 11 0
296000
C2B CB272 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد الناز حریرپوش 18 آبان 10 0
296000
C2B CB273 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/05/10 1398/06/07 سعادت آباد 2 الناز حریرپوش 24 مرداد 10 0
296000
C3B CB335 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد نسترن رسولی 25تیر 12 0
296000
C3B CB338 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد شهروز کریمیان 23 تیر 10 0
296000
C3B CB345 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد عسل معصومی 29 تیر 12 0
296000
C3B CB347 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد ثنا بایقره 18 خرداد 15 0
296000
C3B CB349 جمعه 09:00 - 14:00 1398/04/21 1398/05/18 سعادت آباد بهناز کاشیان 11 مرداد 12 0
296000
C3B CB352 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد ثنا بایقره 2 شهریور 13 0
296000
C3B CB358 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد 2 الناز حریرپوش 25تیر 10 0
296000
C3B CB359 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد 2 پناهی 30 مرداد 11 0
296000
C3B CB361 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد الناز حریرپوش 29 تیر 12 0
296000
C3B CB362 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد غزاله قندیل 27 مرداد 12 0
296000
C3B CB364 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد هاله عسکرزاده 3 مهر 12 0
296000
C3B CB365 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد هاله عسکرزاده 7 مهر 12 0
296000
C3B CB368 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد عسل معصومی 11 آبان 12 0
296000
C3B CB370 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد نسترن رسولی 7 مهر 12 0
296000
C3B CB372 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد الناز حریرپوش 9 مهر 10 0
296000
C3B CB373 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد نسترن رسولی 2 مهر 12 0
296000
C3B CB374 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد ثنا بایقره 21 آبان 13 0
296000
C3B CB375 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/07/25 1398/08/23 سعادت آباد بهناز کاشیان 9 آبان 11 0
296000
C3B CB377 شنبه چهارشنبه 14:00 - 15:30 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد هاله عسکرزاده 18 آبان 4 0
296000
C4B CB429 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد امیر حسین کریمی 22 خرداد 12 0
296000
C4B CB431 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/04/10 1398/05/07 سعادت آباد عسل معصومی 31 تیر 12 0
296000
C4B CB435 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/05 1398/05/05 ونک احسان درستی 26 تیر 12 0
296000
C4B CB436 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد بهناز کاشیان 22 تیر 12 0
296000
C4B CB439 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1398/03/02 1398/04/06 سعادت آباد الناز حریرپوش 20 خرداد 12 0
296000
C4B CB444 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد هاله عسکرزاده 27 مرداد 11 0
296000
C4B CB445 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد سپیده رئیسی 9 مهر 12 0
296000
C4B CB447 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد بهناز کاشیان 26 مرداد 12 0
296000
C4B CB449 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد هاله عسکرزاده 7 مهر 12 0
296000
C4B CB457 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد 2 شهروز کریمیان 22 خرداد 12 0
296000
C4B CB460 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد نسترن رسولی 30 تیر 10 0
296000
C4B CB461 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد 2 ثنا بایقره 27 مرداد 10 0
296000
C4B CB463 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد بهناز کاشیان 25تیر 10 0
296000
C4B CB464 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد آتنا اجتهادی 6 مهر 12 0
296000
C4B CB465 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد 2 ثنا بایقره 9 مهر 10 0
296000
C4B CB468 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد 2 الناز حریرپوش 8 آبان 11 0
296000
C4B CB469 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد آتنا اجتهادی 8 آبان 12 0
296000
C4B CB470 جمعه 09:00 - 14:00 1398/06/29 1398/07/26 سعادت آباد بهناز کاشیان 19 مهر 12 0
296000
C4B CB472 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 12 آبان 14 0
296000

PostIELTS (MAX)/دوره های پیشرفته آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Max1 M158 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد امین بهمنی 22 خرداد 14 0
326000
Max1 M159 جمعه 09:00 - 14:00 1398/03/10 1398/04/14 سعادت آباد امیر حسین کریمی 7 تیر 14 0
326000
Max1 M160 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد مهسا محمد پور 2مرداد 10 0
326000
Max1 M161 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد پناهی 1 مرداد 10 0
326000
Max1 M162 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/04/10 1398/05/07 سعادت آباد امیر حسین کریمی 27 تیر 10 0
326000
Max1 M163 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/04/24 1398/05/24 سعادت آباد 2 پناهی 14 مرداد 12 0
326000
Max1 M164 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد امیر حسین کریمی 26 مرداد 12 0
326000
Max1 M165 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/12 1398/06/09 ونک دنیا صبوری 26 مرداد 12 0
326000
Max1 M168 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد عسل معصومی 2 شهریور 10 0
326000
Max1 M169 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد پناهی 27 مرداد 10 0
326000
Max1 M170 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1398/05/10 1398/06/11 سعادت آباد امیر حسین کریمی 28 مرداد 12 0
326000
Max1 M171 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد پناهی 3 مهر 10 0
326000
Max1 M172 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد عسل معصومی 7 مهر 10 0
326000
Max1 M174 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد 2 نیلوفر مقیمی پور 9 مهر 10 0
326000
Max1 M175 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد پناهی 11 آبان 11 0
326000
Max1 M176 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد 2 زهره مقدم 14 آبان 11 0
326000
Max1 M177 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد میلاد محمدزاده 14 آبان 12 0
326000
Max1 M178 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 30 آبان 12 0
326000
Max1 M179 جمعه 09:00 - 14:00 1398/08/03 1398/09/01 سعادت آباد خشایار محمدی 24 آبان 12 0
326000
Max2 M250 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد دنیا صبوری 25 خرداد 15 0
326000
Max2 M257 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/04/13 1398/05/10 سعادت آباد نگین صبوری 27 تیر 14 0
326000
Max2 M258 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد دنیا صبوری 29 تیر 10 0
326000
Max2 M259 جمعه 09:00 - 14:00 1398/04/28 1398/05/25 سعادت آباد احسان درستی 11 مرداد 10 0
326000
Max2 M260 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد عسل معصومی 30 مرداد 10 0
326000
Max2 M262 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد دنیا صبوری 3 شهریور 10 0
326000
Max2 M263 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1398/05/10 1398/06/11 سعادت آباد مهسا محمد پور 4 شهریور 10 0
326000
Max2 M264 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد پارمیدا صباغ 6 مهر 12 0
326000
Max2 M268 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 ونک امیر حسین کریمی 3 مهر 12 0
326000
Max2 M269 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد امیر حسین کریمی 6 مهر 10 0
326000
Max2 M270 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد خشایار محمدی 14 مهر 10 0
326000
Max2 M271 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1398/06/21 1398/07/18 سعادت آباد عسل معصومی 4 مهر 10 0
326000
Max2 M272 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد پارمیدا صباغ 4 آبان 11 0
326000
Max2 M273 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد میلاد محمدزاده 21 آبان 10 0
326000
Max2 M275 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد 2 خشایار محمدی 19 آبان 10 0
326000
Max3 M345 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد مهسا محمد پور 25 خرداد 10 0
326000
Max3 M348 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/01 1398/04/01 ونک احسان درستی 18 خرداد 8 0
326000
Max3 M349 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد مهسا محمد پور 25 خرداد 14 0
326000
Max3 M351 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد آتنا اجتهادی 2 مرداد 10 0
326000
Max3 M352 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد 2 امیر حسین کریمی 30 تیر 10 0
326000
Max3 M358 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/05/17 1398/06/14 سعادت آباد دنیا صبوری 31 مرداد 12 0
326000
Max3 M359 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد آتنا اجتهادی 30 مرداد 10 0
326000
Max3 M360 جمعه 09:00 - 14:00 1398/06/01 1398/06/29 سعادت آباد خشایار محمدی 15 شهریور 10 0
326000
Max3 M361 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد در حال بررسی 6 مهر 10 0
326000
Max3 M362 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد میلاد محمدزاده 14 مهر 10 0
326000
Max3 M363 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1398/06/21 1398/07/18 سعادت آباد میلاد محمدزاده 8 مهر 10 0
326000
Max3 M364 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد امیر حسین کریمی 8 آبان 10 0
326000
Max3 M368 شنبه چهارشنبه 18:00 - 21:00 1398/07/20 1398/08/25 ونک امیر حسین کریمی 11 آبان 12 0
326000
Max3 M369 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد امیر حسین کریمی 19 آبان 11 0
326000
Max3 M371 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/07/22 1398/08/20 سعادت آباد میلاد محمدزاده 13 آبان 10 0
326000
Max3 M372 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد میلاد محمدزاده 19 آبان 10 0
326000
Max4 M446 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1398/03/02 1398/04/06 سعادت آباد نگین صبوری 23 خرداد 15 0
326000
Max4 M447 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد مهسا محمد پور 30 تیر 10 0
326000
Max4 M449 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/04/10 1398/05/05 سعادت آباد امیر حسین کریمی 19 تیر 10 0
326000
Max4 M451 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد احسان درستی 26 مرداد 10 0
326000
Max4 M452 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد 2 نگین صبوری 3 شهریور 10 0
326000
Max4 M458 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/06/21 1398/07/18 سعادت آباد احسان درستی 4 مهر 12 0
326000
Max4 M459 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد احسان درستی 10 مهر 10 0
326000
Max4 M460 جمعه 09:00 - 14:00 1398/07/05 1398/08/03 سعادت آباد امیر حسین کریمی 19 مهر 10 0
326000
Max4 M462 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد 2 دنیا صبوری 21 آبان 10 0
326000
Max4 M463 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/07/22 1398/08/20 سعادت آباد عسل معصومی 16 آبان 10 5
326000
ثبت نام
Max5 M533 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد امین بهمنی 21 فروردین 14 0
278000
Max5 M539 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد زهره مقدم 22 خرداد 10 0
326000
Max5 M542 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/04/11 1398/05/06 سعادت آباد دنیا صبوری 1 مرداد 12 0
326000
Max5 M544 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/11 1398/05/06 سعادت آباد دنیا صبوری 30 تیر 10 0
326000
Max5 M546 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/04/10 1398/05/07 سعادت آباد مهسا محمد پور 24 تیر 10 0
326000
Max5 M547 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد عسل معصومی 2 شهریور 11 0
326000
Max5 M549 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد امیر حسین کریمی 2 شهریور 10 0
326000
Max5 M551 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد دنیا صبوری 10 مهر 10 0
326000
Max5 M552 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد 2 دنیا صبوری 14 مهر 10 0
326000
Max5 M558 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/07/25 1398/08/23 سعادت آباد امیر حسین کریمی 16 آبان 10 5
326000
ثبت نام
Max5 M559 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد دنیا صبوری 18 آبان 10 5
326000
ثبت نام
Max5 M560 جمعه 09:00 - 14:00 1398/08/10 1398/09/08 سعادت آباد امیر حسین کریمی 1 آذر 10 4
326000
در حال پر شدن
Max6 M639 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد دنیا صبوری 26 تیر 10 0
326000
Max6 M641 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد گلناز معتمدزاده 1 مرداد 10 0
326000
Max6 M642 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/05/13 1398/04/30 سعادت آباد 2 زهره مقدم 2 شهریور 10 0
326000
Max6 M644 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد امیر حسین کریمی 5 شهریور 10 0
326000
Max6 M646 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 17:30 1398/05/10 1398/06/11 سعادت آباد امین بهمنی 31 مرداد 10 0
326000
Max6 M647 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد دنیا صبوری 14 مهر 10 0
326000
Max6 M649 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد امیر حسین کریمی 10 مهر 10 0
326000
Max6 M651 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/20 1398/08/25 سعادت آباد احسان درستی 18 آبان 10 4
326000
در حال پر شدن
Max6 M652 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/21 1398/08/26 سعادت آباد 2 خشایار محمدی 14 آبان 10 4
326000
در حال پر شدن

منتور (استاد همراه) برنامه ریزی هوشمند آیلتس (ماهیانه، ۸ تماس استاد، تصحیح ۴ رایتینگ و ۴ اسپیکینگ)

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
منتور M101 دو هفته انتخابی - انتخابی 1397/01/01 1400/12/29 آنلاین تیم آیلتس بیان برتر -- 50 22
180000
در حال پر شدن
منتور M102 یک ماهه انتخابی - انتخابی 1397/01/01 1400/12/29 آنلاین تیم آیلتس بیان برتر -- 50 5
350000
در حال پر شدن

IELTS Summit - PTE (ویژه نوروز) / دوره نوروزی فوق فشرده آیلتس سامیت و پی تی ای

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
IELTS IN108 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
826000
IELTS IN109 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
826000
IELTS IN110 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
826000
IELTS IN111 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
826000
IELTS IN112 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
826000
IELTS IN113 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
826000
IELTS IN114 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
826000
IELTS IN115 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
826000
PTE BootCamp PN130 هر روز 09:00 - 12:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر 17 0
865000

Online Workshops / کارگاه های تک مهارتی از راه دور آنلاین آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Writing Workshop OW9 یکشنبه چهارشنبه 15:00 - 15:00 1397/08/09 1397/09/18 آنلاین حامد محمدحسینی -- 100 0
310000
Writing Workshop OW10 یکشنبه چهارشنبه 15:00 - 15:00 1397/09/11 1397/10/19 آنلاین حامد محمدحسینی -- 100 0
310000
Speaking Workshop OS9 شنبه سه شنبه 15:00 - 15:00 1397/08/08 1397/09/17 آنلاین میلاد محمد حسینی -- 100 0
310000
Speaking Workshop OS10 شنبه سه شنبه 15:00 - 15:00 1397/09/10 1397/10/18 آنلاین میلاد محمد حسینی -- 100 0
310000