استفاده از کلمات ربطی یا Linking Words در Writing

بازدید: 2337

استفاده از کلمات ربطی یا  linking words در رایتینگ برای گرفتن نمره بالا بسیار ضروری هست. مصحح برای دادن نمره مناسب به شما باید دامنه استفاده شما از این کلمات رو ارزیابی کند تا بتونه نمره بالایی در بخش coherence and cohesion  به شما بده.

انعطاف شما در به کار بردن linking words  و همچنین درست و به جا به کار بردن اونا در رایتینگ شما توسط مصحح چک میشه.

کلمات ربط دهنده ای که در ادامه ی متن برای شما نوشته شده،  هم در رایتینگ جنرال و هم در آکادمیک مناسبه.

SEQUENCING writing.png

 

 


این کلمات برای ترتیب پاراگراف ها و همچنین لیست کردن موارد یا مثال هایی که میخواین در رایتینگ  از اونا استفاده کنین مناسبه:

 • Firstly
 • Secondly
 • Thirdly
 • Fourthly
 • lastly / last but not least / finally
ADDING INFORMATION writing.png

 

 

استفاده از این لینکر ها در رایتینگ نشان دهنده ی اینه که اطلاعات جدیدی در حال گفته شدن در متن هست :

  

 • In addition
 • Additionally
 • Furthermore
 • Moreover
 • Also
 • Not only … but also
 • As well as
 • And

 

GIVING EXAMPLE writing.png

 

 

مثال زدن در رایتینگ برای ساپورت کردن مواردی که نوشته اید بسیار کاربردیه

 • FOR EXAMPLE
 • One clear example is
 • For instance
 • Such as
 • Namely
 • To illustrate
 • In other words  
RESUTLS AND CONSEQUENCES writing.png

 

 


برای بیان نتیجه گیری ها و عواقب موضوعات متنوع میتونین از کلمات زیر استفاده کنین

 • As a result
 • Consequently
 • Therefore
 • Thus
 • Hence
 • So
 • For this reason

 

HIGHLIGHTING AND STRESSING writing.png

 

 

برای هایلایت کردن موضوعات و نشون دادن اهمیت اونا  میتونین از کلمات ربطی زیر استفاده کنین

 • PARTICULARLY
 • In particular
 • Specifically
 • Especially
 • Obviously
 • Of course
 • Clearly

Image
Image
 

CONCESSIONS AND CONTRASTS writing.png

 

 

 

برای بیان کردن ایده های مخالف در رایتینگ مخصوصا برای سوالات دیسکاشن باید از لینکر های زیر استفاده کنیم

 • Admittedly
 • However
 • Nevertheless
 • Even though
 • Although
 • But
 • Despite
 • In spite of
 • Still
 • On the other hand
 • By contrast
 • In comparison
 • Alternatively
REASONS AND CAUSES writing.png

 

 

برای نشون دادن دلایل و علت ها به خصوص در سوال های مدل cause/ solution بسیار رایج است

 • Because
 • Owing to
 • Due to
 • Since
 • As 
GIVING YOUR OPINION writing.png

 

 


برای نشون دادن نظرات میتونین از موارد زیر استفاده کنین

 • In my opinion
 • I think
 • I believe
 • I admit
 • In my view
 • I agree
 • I disagree/ I cannot accept

 

CONCLUDING LINKERS writing.png

 

 


برای نتیجه گیری میتونیم از موارد زیر استفاده کنیم 

 • In conclusion
 • To conclude
 • To sum up
IDEA_-_Copy.jpg اینجا کلیک کن و  Coherence و Cohesion رو یاد بگیر

میخوای مقاله‌های جدید رو برات بفرستیم؟

 

(Author) نکات Writing بازدید: 2337

ارسال دیدگاه جدید (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد