چگونه پاراگراف بدنه (Body Paragraph) خوب بنویسیم

بازدید: 25258

چگونه پاراگراف بدنه (Body Paragraph) خوب بنویسیم

اکثر نوشته های ۲ Task از ساختار چهار پاراگرافی زیر پیروی می کنند:

۱. مقدمه

۲. پاراگراف 1 Body

۳. پاراگراف 2 Body

۴. نتیجه گیری

این پاراگراف ها، بزرگترین قسمت نوشته های شما را شامل می شوند و بنابراین جایی است که بیشتر نمره های خود را یا بدست خواهید آورد یا از دست خواهید داد. دو پاراگراف Body خوب بنویسید و مطمئن باشید که نمره خوبی خواهید گرفت.

در این پست نگاهی خواهیم انداخت به:

 • ممتحنین در پاراگراف Body به دنبال چه هستند؟
 • مثال‌های خوب و ضعیف چیست؟
 • چگونه Topic sentence خوب بنویسیم؟
 • چگونه Topic sentence خود را با توضیحات و مثال‌ها توسعه دهیم

ممتحنین در نوشته های شما به دنبال چه چیزی هستند؟

اگر به چارت نمره دهی رایتینگ تسک ۱ و تسک ۲ نگاهی بیندازید، متوجه می شوید که ممتحنین از شما می خواهند به سوالات با "ایده های مرتیط،کاملا توسعه داده شده و ساپورت شده" پاسخ دهید.این جمله به این معنی است که ایده های شما باید دقیقا به سوال ارتباط داشته باشند و سپس باید ایده های خود را شرح دهید و در نهایت با مثال آن ها را ساپورت کنید.

مثال های خوب و ضعیف

به مثال های پایین نگاهی بیندازید و در مورد چیزی که ممتحن به دنبال آن می باشد فکر کنید. کدام جمله یک نوشته خوب و کدام یک جمله خوبی نمی باشد؟

Question- Some parents think that childcare centres provide the best services for children of pre-school age. Other working parents think that family members such as grandparents will be better carers for their kids.

Discuss both views and give your opinion.

Sample 1 Many parents in full-time employment prefer to leave their children with grandparents when they are at work because they feel their child will be safer with someone from within the family circle. In other words they do not trust a stranger to look after their child and feel confident that no harm will come to the child whilst being look after by grandma or grandpa. For example, a 2013 study from Cambridge University showed that 62% of working mothers prefer a member of the immediate family to provide care when they are at work.

Sample 2 Grandparents are the best people to look after children for very obvious reasons. Grandparents really love their grandchildren and would never harm them. Also, the children really love their grandparents and feel comfortable with them. Finally, grandparents have lots of experience taking care of children because they are old and looked after children for many years themselves.

آیا میتوانید بگویید کدام نمونه بهتر است؟

نمونه جواب اول دارای یک موضوع اصلی می باشد-پدر ها ومادر ها، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها را ترجیح میدهند زیرا می توانند به آنها اعتماد کنند. نویسنده، این ایده را به وضوح در جمله بیان کرده است و سپس دلیل آن را در جمله دوم شرح داده است. همچنین، از یک مثال خاص برای دفاع از ایده خود استفاده کرده است. این دقیقا چیزی است که ممتحن به دنبال آن می باشد. نمونه جواب دوم دارای ایده های مختلفی می باشد و اکثر آنها کلی می باشند. آنها با توضیحات توسعه داده نشده اند و هیچ گونه مثالی نیز زده نشده است. این دقیقا چیزی است که ممتحن نمی خواهد.

چگونه یک Topic sentence بنویسید؟

اولین جمله شما در پاراگراف های Body ،Topic sentence می باشد.هر پاراگراف فقط و فقط باید یک ایده اصلی داشته باشد و Topic sentence به خواننده متن در مورد آن توضیح میدهد.این کار باعث می شود پاراگراف نوشته شده و کل نوشته شما واضح تر باشد و راحت تر خوانده شود. شما برای Coherence در رایتینگ نمره بالایی خواهید گرفت اگر این کار را انجام دهید. به آنها به عنوان یک چراغ راهنما نگاه کنید که خواننده نوشته شما را به جایی که می خواهید ببرید هدایت می کند.

Topic sentence ها براساس این که از کدام سمت موضوع دفاع می کنیم، نوشته می شود.

نگاهی می اندازیم به سوال پایین:

Most high-level positions in companies are filled by men even though the workforce in many developed countries is more than 50 percent female. Companies should be required to allocate a certain percentage of these positions to women. Do you agree?

بنابراین، ما به دلایلی برای اختصاص درصدی از موقعیت های شغلی به زنان و دلایلی برای انجام ندادن این کار صحبت خواهیم کرد.

ایده هایی برای دفاع از این موضوع:

 • Fairness
 • Equality
 • Prevent discrimination
 • Women outperform men in many jobs
 • Women outperform men in many schools and university subjects

ایده هایی در مخالفت با این موضوع:

 • Should be based on merit not gender
 • A few jobs, like construction, are better suited to males

در اینجا، اگر با موضوع موافق هستید،از دو تا از دلایل بیان شده استفاده کنید و برای آنها Topic sentence بنویسید. شما همیشه باید ایده هایی را انتخاب کنید که خیلی بر آنها مسلط هستید تا بتوانید آنها را توضیح دهید و با مثال ساپورت کنید.

Topic Sentence 1: Women should be allocated a certain percentage of roles because to not do so, discriminates against them because of their gender.

Topic Sentence 2: Females should be given a bigger share of jobs because women currently outperform males in most university subjects.

همانطور که مشاهده می کنید، همه آن چیزی که انجام شد آن بود که ایده های خود را به وضوح توضیح دادیم. نیازی به استفاده از کلمات پیچیده برای این کار نمی باشد، بیان موضع به زبانی ساده، کل کاری است که شما باید انجام دهید.

تمرین: سعی کنیدبا ایده های دیگری که در بالا به آنها اشاره شده یک Topic sentence بنویسید.

چگونه ایده های خود را شرح دهیم؟

یکی از مشکلات زبان آموزان شرح دادن ایده هایشان می باشد، نه به دلیل اینکه آنها نمی توانند این کار را انجام بدهند، بلکه آنها دلیلی برای انجام این کار نمی بینند. آنها فکر می کنند که ممتحن حتما یک شخص با دانش عمومی بالا می باشد و توضیح ایده های ساده به او تلف کردن زمان می باشد. شما هرگز نباید اینگونه فکر کنید و در عوض باید فرض کنید که خواننده متن هیچ گونه ایده ای در مورد موضوع نداشته و شما لازم است منظور خودتان را به طور کامل برای او توضیح دهید.

از Phrase های خاصی برای توضیح دادن ایده های خود می توانید استفاده کنید:

 • That is to say…. (linking)
 • In other words… (linking)
 • This is because… (giving reasons)
 • The reason is…. (giving reasons)
 • As a result…. (describing result)
 • As a consequence…. (describing result)
 • Therefore…. (describing result)

از یکی از این Phrase ها برای توضیح دادن Topic sentence ، دلیل چرایی Topic sentence یا نتیجه آن استفاده کنید. شما لازم نیست که هر سه کار را باهم انجام دهید، فقط یکی از آنها را انجام دهید.مطمین شوید که هر کسی با هر سطح دانشی می تواند ایده های شما را درک کند.

Example 1– Women should be allocated a certain percentage of roles, because to not do so discriminates against them because of their gender. As a result, women will be denied jobs, not because of their intellect or skill, but simply because of their sex.

Example 2– Females should be given a bigger share of jobs, because women currently outperform males in most university subjects. That is to say those young women are just as qualified as men, if not more, and should therefore be given at least an equal share in the job market.

آخرین نکته ای که می بایست اشاره گردد مربوط به این است که توضیحات شما باید مستقیما به سوال ارتباط داشته باشند. آنها نباید به طور کلی ایده های شما را شرح دهند، بلکه آنها باید شرح دهند که چگونه ایده های شما به سوال پاسخ می دهند. حتما، سوال را دوباره بخوانید قبل از آن که یک Topic sentence یا توضیح بنویسید.

چگونه مثال ارائه کنیم؟

آخرین قسمت از یک پاراگراف Body خوب یک مثال مرتبط می باشد. مثال ها باعث می شوند نظرات شما واقعی تر به نظر برسند و موضع شما را قوی تر می کنند. دو مشکل اساسی در مورد مثال ها این است که زبان آموزان قادر به آوردن مثال نمی باشند و یا مثال های به اندازه کافی خاص ارایه نمی کنند. در امتحان آیلتس، اگر مثال خوبی به ذهن شما خطور نمی کند، یک مثال ساختگی بسازید. در مدرسه و دانشگاه، شما می بایست تحقیقاتی انجام دهید و از مثال های واقعی استفاده کنید، اما در شرایط امتحان آیلتس می توانید یک مثال ساختگی بزنید. این امتحان دانش شما را نمی سنجد، بلکه می خواهد سطح نوشته های شما به زبان انگلیسی را محک بزند.ممتحنین هرگزمثال های شما را چک نمی کنند و آنها فقط به این توجه می کنند که چطور مثال های شما، ایده های تان را ساپورت می کنند.

بهترین روش ها برای ساختن مثال، استفاده از مقاله های روزنامه ها و تحقیقات دانشگاهی می باشد. در اغلب موارد این کار توسط زبان آموزان انجام می گردد و این مثال ها به شما کمک می کنند تا با جزییات بیشتری صحبت کنید.

ممتحن می خواهد که مثال های شما در حد امکان به جزییات بپردازد. برای نشان دادن این موضوع، نگاهی خواهیم انداخت به ۳ مثال پایین:

Example 1– For example, lots of women fail to get jobs solely on the basis of their gender.

Example 2– For example, many business women in Asia find it difficult to get jobs as CEOs, despite having the same qualifications as men.

Example 3– For example, in 2014 it was reported in The Straits Times that only 9 of Singapore’s top 100 companies have female CEOs, despite making up 50% of the total workforce.

مثال اول بسیار کلی می باشدو نمونه ای از یک مثال نا موفق می باشد.
مثال دوم خیلی بهتر از مثال اول می باشد، ولی "”business women in Asia خیلی کلی می باشد و موضوع مورد بحث را به خوبی ساپورت نمی کند.
مثال سوم یک مثال بسیار خوب می باشد زیرا از یک مقاله واقعی براساس گزارش آماری مشخص (۹ در صد)، از یک مکان خاص( سنگاپور) در یک زمان مخصوص (2014) استفاده کرده است.

نتیجه گیری

در پایین، همه آن چه در این پست آموزش داده شده است، در قالب ۲ پاراگراف Body در پاسخ به این سوال ارایه شده است:

Increasing the price of petrol is the best way to solve growing traffic and pollution problems.
To what extent do you agree or disagree?

Raising fuel prices is the best option because it would lower demand. This is because the laws of economics dictate that the higher the price of a commodity, the lower the consumption of that product and this will lead to less people using vehicles.  For instance, when the price of fuel skyrocketed during the oil crisis in the 1970s, there was a huge reduction in the amount of cars on the road.

Raising the price of fuel would also have a knock on effect on the price of goods because they cost more to transport. This would result in people having less money to spend at the pump, thus reducing the number of cars on the road even further. For example, the New York Times reported that the higher the price of food in a city, the more likely people were to use public transport, principally because they couldn’t afford a car.

(Author) نکات Writing بازدید: 25258

ارسال دیدگاه جدید (14)

امتیاز 0 از 5 بر اساس 0 رای
This comment was minimized by the moderator on the site

تشکر منظورم این هست درمورد زنان یک پاراگراف بایستی درمورد موافقت و یک پاراگراف در مخالفت گفته شود. به عبارتی دیگر موضوع رو مانند رايتينگ های ديسگاشن بینیم ،از نمونه هایی که خانم کولن نوشتن من اینو برداشت کردم که همیشه با اینکه گفته با کدوم سمت...

تشکر منظورم این هست درمورد زنان یک پاراگراف بایستی درمورد موافقت و یک پاراگراف در مخالفت گفته شود. به عبارتی دیگر موضوع رو مانند رايتينگ های ديسگاشن بینیم ،از نمونه هایی که خانم کولن نوشتن من اینو برداشت کردم که همیشه با اینکه گفته با کدوم سمت موافق یا مخالف هستی بایستی هر دو سمت موافق و مخالف بحث شود و نظر نهایی خودمون که حالا موافق کامل یانسبي ،مخالف کامل یا نسبی و... رو در مقدمه یا نتیجه گیری به صورت صریح مشخص کنیم و در مورد این سوال هم نطراتمون را در بادی ها پیش ببريم

ادامه مطلب
الهام
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام ممنون از مطالب خوبتون اما بحثی که وجود داره خانم کولن در کتاب خودشون میگن بایستی تمامی سوال رو کاور کنید در متاليه زده شده فقط به صورت یک طرفه به موضوع نگاه شده است که باعث کاهش نمره TA می شود

الهام
This comment was minimized by the moderator on the site

این سوال طرف دیگه ای نداره... منظور ایشون اینه که وقتی در سوال دو دیدگاه وجود داره باید به هردوی اونها پرداخته بشه. مثلا وقتی سوال میگه که: بهتره دولت روی مسافرت فضایی هزینه کنه یا خدمات بهداشتی؟ باید هردو در مقدمه گفته بشه.

بورد تخصصی رایتینگ
This comment was minimized by the moderator on the site

بدون تعارف میگم: واقعا معلومه که پشت این سایت افراد کار بلد نشستند من برای ازمون fce خیلی منبع گشتم ولی بیان برتر یه چیز دیگس ممنون.

عرفان عبدل نیا
This comment was minimized by the moderator on the site

زیبا و پر مفهوم

شاپور دانش پنجشیری
This comment was minimized by the moderator on the site

خیلی ها عالی

شاپور دانش پنجشیری
This comment was minimized by the moderator on the site

عاليه

مهسا
This comment was minimized by the moderator on the site

تشکر عالیه

مجیب
This comment was minimized by the moderator on the site

توضیحات مفید و مختصری در نگارش پاراگراف body در ازمون ایلتس بود! از اکادمی بیان برتر تشکر

سینا
This comment was minimized by the moderator on the site

خیلی ممنون مثل همیشه عالی

مریم
This comment was minimized by the moderator on the site

کامل و عالی . ضمن تشکر از محبتتان .

پژمان
This comment was minimized by the moderator on the site

خدا خیرتون بده . فقط راجع به اینتروداکشن هم میشه بازم مطلب بگید؟

نیمول
This comment was minimized by the moderator on the site

بيان برتر بهتريني دمتون گرم

ali
This comment was minimized by the moderator on the site

عالي و مثل هميشه كاربردي....ممنون از تيم خوب بيان برتر

مهرناز
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد