در رایتینگ TASK I - چگونه بنویسیم؟ همانطوریکه میدانید استفاده درست از افعال و عبارات جهت توصیف دیاگرام ها، نمودارها و منحنی ها #Charts_Diagrams_Graphs بسیار حائز اهمیت است. نمونه  ای از این عبارات: ...
آموزش رایگان رایتینگ آیلتس - تسک ۲ - قسمت بیستم و هفتم گرامر در رایتینگ تسک ۲ - علامت گذاری در رایتینگ تسک 2 - Punctuation in IELTS Writing ...
آموزش رایگان رایتینگ آیلتس - تسک ۲ - قسمت دهم منظور از Thematic Progression در رایتینگ آیلتس چیست و چه تاثیری بر نمره Coherence و Cohesion خواهد داشت؟ ...
آموزش رایگان رایتینگ آیلتس - تسک ۲ - قسمت هشتم بالا بردن نمره Coherence و Cohesion و نوشتن یک پاراگراف با Cohesion بالا ...
چرا اکثر داوطلبان آزمون آیلتس 5.5 می گیرند؟ اکثر داوطلبان آیلتس که سطح متوسطی دارند، با نمره‌ی ۵.۵ در بخش رایتینگ روبرو می شوند که نه تنها سبب استرس و نگرانی داوطلب می شود بلکه بحثِ زمان و پول از دست رفته نیز مطرح می گردد....
منظور از Coherence و Cohesion چیست؟  برای کسب نمره خوب در Writing یکی از چهار معیار، رعایت کردن قوانین Coherence و Cohesion میباشد. ابتدا تفاوت این دو کلمه: منظور از Coherence پیوستگی ایده ها...
۳۰ روز تا نمره 7+ رایتینگ – روز ۴ متن زیر را در ارتباط با "مزایا و معایب فضای مجازی بر امنیت زنان" بخوانید و سعی کنید با استفاده از لغات، کالوکیشن ها و ساختارهای آن، کل متن را در یک پاراگراف خ...
۳۰ روز تا نمره 7+ رایتینگ – روز ۳ متن زیر را در ارتباط با "معایب تبلیغات" بخوانید و سعی کنید با استفاده از لغات، کالوکیشن ها و ساختارهای آن، کل متن را در یک پاراگراف خلاصه کنید. توجه کنید پار...
۳۰ روز تا نمره 7+ رایتینگ – روز ۱ متن زیر را در ارتباط با "اثرات رسانه برروی کودکان" بخوانید و سعی کنید با استفاده از لغات، کالوکیشن ها و ساختارهای آن، کل متن را در یک پاراگراف خلاصه کنید. توجه کنید پاراگراف تان ...
پاسخنامه رایتینگ Task 1 و Task 2   رایتینگ تمرین کردن همراه با نمونه پاسخنامه، داوطلب را با شرایط آزمون بهتر آشنا می کند و  باعث کاهش استرس خواهد شد. رایتینگ تمرین کردن همراه با نمونه پاسخنامه، ...
در Task 1 و Task 2 رایتینگ آیلتس (IELTS Writing) چه تعداد لغت باید بنویسیم؟ در این مقاله بررسی خواهیم کرد که اگزمینر چگونه لغات را شمارش کرده و تعداد لغات پیشنهادی برای هر بخش چقدر می باشد؟   ...
خط خوردگی و اضافه کردن لغات در رایتینگ آیلتس (IELTS Writing) در پاسخ گویی به بخش رایتینگ آزمون آیلتس (IETS Writing) سوالاتی برای بسیاری از زبان آموزان مطرح می شود که پر تکرارترین آنها پاسخ خواهیم داد.  ...
رایتینگ 3 کمبریج 13 آکادمیک In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry.  Why is this case? What can be done about this problem? Give reasons for your answer and include any relevant e...
رایتینگ 2 کمبریج 13 آکادمیک Some people believe that nowadays we have too many choices.To what extent do you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowl...
نامه ای خوب و جذاب بنویسیم ! نامه ای خوب و جذاب در پارت ۱ رایتینگ آیلتس خود بنویسیم! همانطور که می دانید در تسک یک آیلتس جنرال ...
IELTS Cambridge 11 - Test4 - General Writing - Task2 Some people say that it is possible to tell a lot about a person’s culture and character from their choice of clothes. Do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experien...
IELTS Cambridge 11 - Test2 - General Writing - Task2 Some people say that in all levels of education, from primary school to universities, too much time spent on learning facts and not enough on learning practical skills. Agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant exa...
IELTS Cambridge 11 - Test1 - General Writing - Task2 Essay topics: Employers sometimes ask people applying for jobs for personal information, such as their hobbies and interests, and whether they are married or single. Some people say that this information may be relevant and useful, others disagree. Di...
IELTS Cambridge 11 - Test3 - Academic Writing - Task2 Some people say that the only reason for learning a foreign language is in order to travel to or work in a foreign country. Others say that these are not the only reasons why someone should learn a foreign language.Discuss both these views and g...

صفحه1 از3