Elements of Style 2017   عنوان :      Elements of Style 2017 مجموعه:      IELTS, PTE, TOEFL...
سطح مبتدی تا آیلتس چند ترم است ؟ رسیدن از سطح کاملا مقدماتی یا اولیه زبان انگلیسی یا به اصطلاح برخی زبان آموزانسطح “صفر” که به آن Absolute Beginner گفته میشود تا سطح نمره قابل قبول و مناسبی از آزمون های آیلتس یا تافل برای مثال به ترت...
سرویس Test-Track سرویس Test-Track چیست؟ هرچند بسیاری از داوطلبین آزمون آیلتس، دوره های تکنینک آیلتس را گذرانده اند و با استراتژی ها آشنایی کامل دارند اما به استادی نیاز دارند تا در کنار آنها ایراداتشان را برطر...
دوره های از راه دور تله برتر بعد از ۶ سال تلاش بی وقفه و موفقیت آمیز تیم بیان برتر در برگزاری دوره های ویکی (WiKi) و مکس (MAX) که مختص General English بوده، تیم بیان برتر بر آن شد که دوره های از راه دور(Tele-Bartar) را برای افر...
مقایسه مراکز مجاز برگزاری آزمون آیلتس در ایران   همانطوریکه می دانید، در حال حاضر مراکز متعددی در ایران مشغول به برگزاری آزمون آیلتس هستند. در این بین، نام مراکز قدیمی تری مانند آیلتس تهران، عصر دین و دانش، ایرسافام ...
تصحیح Writing سرویس تصحیح تحلیلی Writing چیست؟اگر نیاز به تصحیح با تحلیل کامل برای نوشته‌های خود دارید، آکادمی بیان‌برتر با تکیه بر تجربه چند ساله خود در امر ...