مدت زمان لازم برای یادگیری زبان انگلیسی چقدر است؟ وقتی زبان‌آموز به‌تازگی یادگیری زبان انگلیسی را آغاز کرده است، معمولاً سؤالات زیادی در ذهن وی نقش می‌بندد. یکی از رایج‌ترین سؤالات در رابطه با مدت زمان یادگیری زبان انگلیسی است: مدت زما...
سرویس Test-Track سرویس Test-Track چیست؟ هرچند بسیاری از داوطلبین آزمون آیلتس، دوره های تکنینک آیلتس را گذرانده اند و با استراتژی ها آشنایی کامل دارند اما به استادی نیاز دارند تا در کنار آنها ایراداتشان را برطر...
چرا بیان برتر؟ سبد کامل آیلتس برای رسیدن به هدف، راههای متفاوتی وجود دارد. این لذت در مسیری است که هو...