آیا لغات پنهان بحث را تا به حال ندیده اید؟! آیا لغات پنهان بحث را تا به حال ندیده اید؟! اگر نمره ی ۴ تا ۵.۵ میخواهید این متن را نخوانید! این مقاله به دو قسمت "برنامه ریزی" و "لغات پنهان" می پردازد. ...
رایتینگ به همین سادگی میتواند باشد در قسمت دوم بخش نوشتاری آزمون آیلتس (TASK2) برای گرفتن نمره بالا اولین بخشی که از نظر مصحح مورد ب...