اشتباهات رایج درسطح Intermediate

در یادگیری زبان به دلایل فراوان زبان آموزان با اشتباهات زیادی روبرو می شوند که اصلاح آنها در حقیقت کار آسانی نیست. این اشتباهات خیلی اوقات به دلیل تفاوت در سیستم های زبانی است. خیلی از اشتباهات رایجی هم که بین ما فارسی زبان ها دیده می شود به دلیل همین تفاوت زبانی است.

در اینجا قصد داریم به چهارمورد از این اشتباهات رایج (common mistakes) درسطح intermediate زبان انگلیسی که بین زبان آموزان ایرانی رایج هستند بپردازیم.

Articles Before the Possessive S

You can use articles (the – a/an) before a noun with a possessive S, as in:

The world’s best athletes met in Rio 2016.
A man‘s brain is different from a woman‘s.

However, you can’t use articles when the possessive s modifies a proper noun (i.e. a person’s name). This is the mistake many make.

I drove the John’s car.

John‘s and Sarah‘s car. (incorrect)
John and Sarah‘s car. (correct)
Matt‘s and Nick‘s project. (incorrect)
Matt and Nick‘s project. (correct)

common mistakes1.jpg

Misplacing “to”

Not to want to do something” is correct, but “to don’t want to do it” is not.

 

common mistakes2.jpg

She didn’t come home at the time her parents told her to.
I didn’t go because I didn’t want to.

The mistake you might be making is either omitting “to” completely or repeating a verb within the same sentence.

She didn’t come home at the time her parents told her. (‘to’ is missing)
I didn’t go because I didn’t want to go. (‘go’ should have been omitted)

 

Indirect and Reported Questions

This is a direct question:

What’s the time?

This is an indirect question:

Could you tell me what the time is?

Indirect questions do you know where the gas station is

common mistakes3.jpg

Do you know where the gas station is? (correct)
Do you know where is the gas station? (incorrect)

 

Numbers in Compound Adjectives

A country where English is spoken.

An English-speaking country. An athlete that holds a world record.

A world record holding athlete. The mistake foreign English speakers tend to make is to pluralize the compound adjective when there’s a number in it. Take a look at the examples in the image.

An 8-hours shift. (incorrect)
An 8-hour shift. (correct)

common mistakes4.jpg

A 9-years-old boy. (incorrect)
A 9-year-old boy. (correct)

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

ارسال دیدگاه جدید (3)

This comment was minimized by the moderator on the site

مثل همیشه عالی و بسیار کاربردی.
پایدار و پیروز باشید.

This comment was minimized by the moderator on the site

Incredibly useful, thank you

This comment was minimized by the moderator on the site

Perfect ?

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید