7 سوال رایج در بخش 3 امتحان Speakingبخش دوم

7 سوال رایج در بخش 3 امتحان Speaking -بخش دوم

در پست قبل به بررسی چهار سوال اول از این ۷ نوع سوال پرداختیم. این مقاله، این مجموعه را به اتمام میرساند. دانستن این سوالات کمک بسیاری به نوع جواب‌های شما خواهند کرد.

Hypothetical
در مورد موقعیت های غیر واقعی از شرطی نوع دوم استفاده کنید. از شما ممکن است در مورد یک شرایط غیر واقعی سوال پرسیده شود. برای نمونه:

‘If you were mayor of your city, what would you do to improve it?’

ساختار گرامری که برای این نوع سوالات استفاده می کنیم در ادامه آمده است:

If + (subject 1) + past participle, then (subject 2) + would + verb

نمونه سوال

If you could choose any country to live in, where would you choose?
If I could live in any country, I would probably chooseAustralia. The weather is great; the people are super friendly and just imagine living beside all those beaches.If I could choose another country, it would have to beItaly, for the architecture, the culture and its fascinating history.

Compare and Contrast
برای مقایسه دو چیز، ازcomparative adjective + than استفاده کنید. برای نمونه، He’s taller than his sisterبعضی صفت های مقایسه ای بی قاعده هستند:

Good- better
Bad- worse
Far- further

برای صفت های کوتاه، –(e)r به انتهای آن ها اضافه کنید. اگر آخر کلمه به –y  ختم می شود، آن را به –ier تغییر دهید. برای نمونه:

Hard- harder
Cheap- cheaper
Easy- easier
Lazy- lazier

برای صفت های بلند تر از کلمه more استفاده کنید. برای نمونه:

More interesting
More difficult

نمونه سوال

Do you think primary school children should learn a second language or should they wait until secondary school?
It’s obvious that the earlier children start a language theeasierit becomes in later life. However, some parents might think that subjects like maths aremore importantthan languages at primary level. They may also think that a foreign language isless importantthan their first language and this should be prioritised.

Past

  • ما می توانیم ازPresent perfect continuous برای صحبت کردن در مورد چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است و تا حال حاضر ادامه داشته است استفاده کنیم.

برای نمونه:

They have been the past five years for developing the city centre.

برای این مثال، ما از ساختار has/have + been + past participle استفاده کردیم.

  • از ترکیب Used to + infinitive برای صحبت در مورد عادت های گذشته یا اتفاقاتی که به پایان رسیده است استفاده می شود.
  • از ترکیب Would + infinitive برای صحبت در مورد عادت های گذشته استفاده می شود.
  • از Past simple برای صحبت در مورد چیز هایی که در گذشته اتفاق افتاده است و دیگر درست نمی باشند یا وجود ندارند استفاده می شود.
  • ازPast continuous برای صحبت در مورد پس زمینه یک داستان یا احساس شما در یک زمان خاص استفاده می شود.
  • از Past perfect برای صحبت در مورد چیزی که قبل از یک چیز دیگری در گذشته اتفاق افتاده است استفاده می شود.

نمونه سوال

How has teaching changed in your country over the past few decades?
In the past, teachers simplylecturedstudents and the students justlistenedto what they said. Wewere givenlots of facts to learn andthere wasno room for creativity or freedom of expression. Iremember learninglots of things without thinking about the theory behind it. Now,there’s been a movement towardsstudents thinking for themselves.

پست قبل

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

ارسال دیدگاه جدید (6)

This comment was minimized by the moderator on the site

عاليه خيلي ممنونم♥️

This comment was minimized by the moderator on the site

سپاس فراوان عالی بود

This comment was minimized by the moderator on the site

ممنونم که وظایف من رو بصورت اتوماتیک انجام میدید،و از عزیزان ، تشکر و قدردانی میکنید

This comment was minimized by the moderator on the site

عالی بود ممنونم

This comment was minimized by the moderator on the site

عاليه مطالب مفيد و مختصر

This comment was minimized by the moderator on the site

ممنون از مطالب مفیدتون. از این که بی منت این مقالات داخل سایت گذاشته میشه ممنون. عالی هستید شما.

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید