سئوالات True/False/Not Given

سئوالات ViewPoint Questions - True/False/Not Given

این سوالات که به نام True/False/Not Given هم معروف هستند بدون شک یکی از سخت ترین و چالش برانگیزترین نوع سوالات امتحان IELTS محسوب می شوند. 

نکته اولی که باید به آن توجه داشت، تفاوت سوالات True/False با Yes/No می باشد. هرچند برای ما در پاسخگویی به این سوالات فرقی ندارد و باید براساس متن انجام شود اما دقت داشته باشید که با جابجا جواب دادن آنها در امتحان نمره ای به شما تعلق نمی گیرد. برای آشنایی با روش های شانسی زدن این نوع سوالات اینجا کلیک کنید.

به عنوان مثال اگر سوال Yes/No باشد و شما جواب هایتان هرچند درست به صورت True یا False باشد، جواب هایتان خط می خورد. اما چرا این دو با هم متفاوت هستند؟ سوالات True/False یعنی متن یک متن علمی بوده و براساس نتایج علمی اثبات شده نوشته می شود. اما در مورد سوالات Yes/No یعنی متن، نویسنده ای دارد که نظریات او ممکن است تایید یا اثبات نشده باشد و شما باید بگویید جملات سوال با توجه به نظریه نویسنده درست هستند یا غلط.

مشکل تمام زبان آموزان در پاسخ گویی به این سوالات آنست که آنها سعی در اثبات تمام لغات دارند و اگر لغتی از متن با سوال کمی تفاوت داشته باشد نمی توانند آنرا درست جواب دهند.

به مثال زیر از کتاب کمبریج 7 توجه کنید:


Question: The owners of the campsite may not allow you to camp there.

همانطورکه می بینید متن می گوید مدیریت این حق را دارد تا از ورود شما جلوگیری کند. اما سوال خواسته شده بدین معناست که: مالک کمپ ممکن است به شما اجازه چادر زدن ندهد.

حال سوال اینجاست که آیا مالک و مدیریت یکی هستند یا نه؟ آیا اجازه ورود نداشتن با اجازه چادر زدن یکسان است یا نه؟

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که طراح سوال مجبور است برای سخت تر شدن سوالات از لغات مترادف استفاده کند و یا به صورت مفهومی سوال را طراحی نماید. و همانطوریکه می دانید تمام لغات انگلیسی با هم تفاوت هایی را دارند و کمتر دو لغتی هستند که دقیقا معنی یکسانی داشته باشند. پس تکلیف چیست؟

نکته اینجاست که تنها در طراحی سوالات True/False یکی دو لغت هستند که طراح به آنها توجه می کند (Signal Words). این بدان معناست که بقیه لغات اگر مترادف آنها هم در متن آمده باشد برایمان کفایت می کند. اما این کلمات را چگونه بیابیم.

کلمات سیگنال به سه دسته تقسیم می شوند:

 

۱. کلماتی که ارتباط بین دو گزاره را نشان می دهند.

Example: Test flights before 1928 proved that John Flynn’s ideas were possible.

۲. کلماتی که ارتباط بین دو آیتم را نشان می دهند.

Example: Wind power stations are better situated at sea than on land.

۳. کلماتی که به سئوال قطعیت یا عدم قطعیت می دهند.

Example: In the early years RFDS fliers had only compasses to help them find their way.

 

بدین ترتیب، تعریف ما از سوالات True/False/Not Given کمی تغییر می کند:

 True: دقیقاً عین کلمات سیگنال سوال باید در متن قابل اثبات باشند.

False: دقیقاً عکس کلمات سیگنال سوال باید در متن قابل اثبات باشند.

Not Given: هرچند اجزای جمله به نظر آشنا می رسند، اما درستی یا غلط بودن کلمات سیگنال قابل اثبات نیست.

 توجه داشته باشید که Not Given هم حتماً جایی از متن آمده و لغات مشابه آن وجود دارد اما لغات سیگنال آن و یا عکس آنها قابل اثبات نیست.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت آن است که سوالات True/False/Not Given همیشه به ترتیب هستند و بنابراین آنها را به ترتیب و با جستجوی کلمات کلیدی می یابیم.

برای راحت تر جواب دادن سوالات True/False/Not Given می توانید از این روش استفاده کنید که ابتدا سوال را خوانده و کلمات سیگنال آن را بیابید. سپس برای خود به فارسی بگویید که چطوری در متن آمده باشد True و چطوری ها در متن آمده باشد False می شود. سپس در متن جستجو کنید تا جای جواب را بیابید. در آخر سعی کنید کلمات سیگنال یا عکس آنها را اثبات کنید.

نکته آخری که در مورد سوالات True/False باید توجه داشت آن است که سعی کنید پیش از جواب دادن نهایی، جمله بعد از جمله جواب را نیز خیلی سریع بخوانید چون شاید جواب ها تغییر کرد.

 به چند مثال زیر توجه کنید:

 

Question: Phone calls to ask about service are free.

در این سوال کلمه سیگنال FREE می باشد (قطعیت روی مجانی بودن دارد). باید ثابت کنیم اگر تماس ها درباره خدمات مجانی بود True، اگر مجانی نبود False و اگر چیزی در مورد قیمت نگفته بود Not Given خواهد بود. همانطوریکه می بینید ابتدا لغت freephone ممکن است شما را به اشتباه بیاندازد. اما جمله بعد را که بخوانید می بینید گفته برای billing matters مجانی است و برای خدمات دیگر شما را شارژ می کند پس جواب False خواهد بود.

 

Question: Newspapers are more popular today than in the past.

Question:The first modern newspapers were printed in China.

در سوال اول عبارت سیگنال MORE POPULAR می باشد (کلمه سیگنال برای نشان دادن ارتباط دو آیتم). اگر ثابت کنید امروزه روزنامه ها نسبت به قبل محبوب تر هستند True، اگر ثابت کنید قبلا محبوب تر بودند False و اگر نتوانید اینها را ثابت کنید Not Given خواهد بود. با توجه به متن گفته شده است که امروزه روزنامه ها در نسخه های بیشتری چاپ می شوند اما حرفی از محبوبیت بیشتر آنها نیست و بنابراین Not Given خواهد شد. در سوال اول نیز عبارت سیگنال THE FIRST (کلمه سیگنال قطعیت) خواهد بود. اگر ثابت کنیم چین اولی بوده True و اگر ثابت کنیم چین اولی نبوده و یا گفته باشد جای دیگر اولی بوده جواب False می شود. همانطوریکه در متن می بینید Netherland محل پیدایش اولین روزنامه های امروزی بوده است.

 

حالا نوبت شماست

 

ریدینگ زیر را بخوانید و سوالات انتهای آن را پاسخ دهید.

Wind Energy

A
People have taken advantage of wind energy for years. Images of milling corn and transporting water present a familiar picture of English countryside and in the past innumerable wooden mills could be located around England. Now countries are planning for when fossil fuels run out and they are considering wind again to supply us with a future energy source.  Using energy from the wind is also an easy and efficient method for countries to fulfil their commitments concerning emissions of greenhouse gases. Many European states, with their long winters and little sunshine, now favour wind power over solar-based methods of producing power. For example, last year Germany increased capacity by 44%. Denmark, the Netherlands, Spain, Sweden and the United Kingdom are examples of other countries with large wind power capacity.

B
As the windiest country in Europe, the United Kingdom’s wind power potential is larger than the rest of Europe put together. Half of this resource is in Scotland. The UK’s government has promised to generate 10% of their electricity using renewable resources. Wind power is seen to be the answer to doing this. The UK has issued wind farm licences to produce as much electricity as about six nuclear power stations. This policy has found favour with the public who support the search for cleaner energy sources.

C
Until 1989, Denmark was the only European state that had installed wind turbines for generating electricity. After 1989, other European countries followed suit developing support mechanisms for developing renewable energy and particularly wind power. Since 1994 the remaining European countries have also really started to support wind power station installation. Countries offer different levels of support. Some governments have paid companies premiums to maintain their competitive edge while others have given investment subsidies to foster the development of technology. Tax incentives have also been offered.

D
Nature provides us with indications for the best sites for wind turbine installation. Wind force and direction can be observed by leaning trees. This can most frequently be seen in open countryside and areas near coastlines and it is here, particularly in elevated spots clear of trees or buildings which obstruct the current of air, that wind farms have mostly been erected. Massive wind turbines, twice the size of conventional turbines, are also being developed for use offshore, as it is there that the strongest and most constant winds are found.EBelieving that wind energy has no disadvantages is easy – it is clean, efficient and General comparatively inexpensive and it creates no pollutants or emissions during operations. The electricity generated in the first 6 to 9 months of operation by a typical wind turbine will usually meet its manufacturing costs. However, wind farms are frequently regarded as a type of visual pollution because of their common locations on hilltops. It is inescapable that sites with the most wind are usually the most beautiful, and because they are built in wild, remote and untouched settings their impact is all the more noticeable. This is one of the most controversial questions when deciding on wind farm locations. Thus the siting of wind farms ought to be done with the greatest sensitivity. When turbines are due for decommission, the entire structure can be wholly recycled or removed and the cost of total site restoration can usually be completely met by the scrap value.comparatively inexpensive and it creates no pollutants or emissions during operations. The electricity generated in the first 6 to 9 months of operation by a typical wind turbine will usually meet its manufacturing costs. However, wind farms are frequently regarded as a type of visual pollution because of their common locations on hilltops. It is inescapable that sites with the most wind are usually the most beautiful, and because they are built in wild, remote and untouched settings their impact is all the more noticeable. This is one of the most controversial questions when deciding on wind farm locations. Thus the siting of wind farms ought to be done with the greatest sensitivity. When turbines are due for decommission, the entire structure can be wholly recycled or removed and the cost of total site restoration can usually be completely met by the scrap value.

F
Wind turbines blades are made of glass fibre or wood epoxy and they can be of a diameter of 30 to 60 metres. The blades of the wind turbine generator are turned by the wind. The blades are joined to the hub that is in turn connected to the gear shaft. When the wind blows, the blades and hub turn the shaft that revolves within the generator; that then produces electricity. The power created is dependent on the blade size and the swept area. The speed of the wind and its availability are also key variables to be considered. The electricity is then moved to either the grid for regional use or to supply power to a stand-alone facility.

G
European operational capability was 2500 megawatts in total by the end of 1995. By the end of 1996 it had increased to 3400 MW and at the end of 1997 to 4600 MW. There were steady increases in growth (40% per annum) over the following 6 years and the forecast is that this growth rate will persist. This is in contrast to practically zero growth in traditional fossil fuel energy production. Nonetheless, even at existing production levels, only 2% of potential energy is being exploited. In due course therefore wind farms may well satisfy 20% of total European power requirements. The European country with the most operational capacity is Germany. This is mostly down to the level of support given to wind power by Germany’s government. It has also been helped by recent innovation in the field of turbine development.

YES    if the statement agrees with the information
NO    if the statement contradicts the statement
NOT GIVEN  if there is no information on this in the passage

34 The UK has also experimented with solar energy as well as wind energy.

35 Wind power is popular with the UK general public.

36 Wind power stations are better situated at sea than on land.

37 Wind farm generators only produce a minimal amount of air pollution.

38 After decommissioning, no visible sign of wind power stations can be left.39 The towers of the wind turbines are made from fibre glass.

40 Denmark has the highest current wind power capacity in Europe.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (123)

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام لطفا ویدیو ی این بخش رو مجددا بذارید .متن به ویدیو اشاره داره .
من دوباره دارم مرور میکنم .ممنون میشم ویدیو ها رو دوباره بگذارید .

This comment was minimized by the moderator on the site

NG
YES
YES
NO
NG
YES
NO

This comment was minimized by the moderator on the site

1-NG
2-YES
3-NO
4-NO
5-YES
6-NG
7-NO

This comment was minimized by the moderator on the site

34.NOT GIVEN
35.YES
36.NO
37.NO
38.YES
39.NOT GIVEN
40.NO

This comment was minimized by the moderator on the site

34.NG
35.YES
36.NG
37.NO
38.YES
39.NG
4.NO
لطفا در مورد جواب سوال 36 توضیح بفرمایید. اگر پاسخ YES هست آیا شما به این جمله استناد کردید؟
Massive wind turbines, twice the size of conventional turbines, are also being developed for use offshore, as...

34.NG
35.YES
36.NG
37.NO
38.YES
39.NG
4.NO
لطفا در مورد جواب سوال 36 توضیح بفرمایید. اگر پاسخ YES هست آیا شما به این جمله استناد کردید؟
Massive wind turbines, twice the size of conventional turbines, are also being developed for use offshore, as it is there that the strongest and most constant winds are found

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Wind energy
NG
Yes
NG
No
Yes
NG
No

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind energy
34. NG
35. YES
36. NG
37.NO
38. YES
39. NO
40. NO

This comment was minimized by the moderator on the site

34.NG
35.Y
36.N
37.Y
38.NG
39.Y
40.N

This comment was minimized by the moderator on the site

34. NG
35. Yes
36. NG
37. No
38. Yes
39. NG
40. No

پایین دیدم که استاد جواب دادن که 36 جوابش no هست، اما به نظر من فقط گفته بادهای قویتری تو دریا هست از اینکه محل بهتری برای نصب توربین هست صحبت نشده.

This comment was minimized by the moderator on the site

34.NG
35.T
36.F
37.F
38.NG
39.NG
40.F

This comment was minimized by the moderator on the site

34.nt
35.y
36.y
37.n
38.y
39.n
40.nt

This comment was minimized by the moderator on the site

34.NG
35.T
36.F
37.NG
38.T
39.NG
40.F

This comment was minimized by the moderator on the site

Ng
F
Ng
T
Ng
T
N
میشه جواب های درست رو با مشخص کردن جمله مرتبطش در متن برامون بفرستید

This comment was minimized by the moderator on the site

34. NG
35. Y
36. Y
37. N
38. Y
39. NG
40. N

This comment was minimized by the moderator on the site

Ng
T
Ng
F
T
Ng
F

This comment was minimized by the moderator on the site

34-No
35-Yes
36-Yes
37-Yes
38-Not Given
39-Yes
40-Yes

This comment was minimized by the moderator on the site

34.F
35.NG
36.T
37.F
38.T
39.NG
40.F

This comment was minimized by the moderator on the site

34.NOT GIVEN
35.YES
36.YES
37.NO
38.YES
39.NOT GIVEN
40.NO

This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام،
امکان دارد پاسخ سوالات ۳۵ و ۳۶ را توضیح دهید.

This comment was minimized by the moderator on the site

Ng
F
Ng
F
T
Ng
F

This comment was minimized by the moderator on the site

34. NG
35. Y
36. N
37. N
38. Y
39. N
40. N

This comment was minimized by the moderator on the site

NG
Yes
yes
No
NG
NG
No

This comment was minimized by the moderator on the site

در حال حاضر T/F و YES/NO اگر بجای هم نوششته بشن غلط محسوب نمیشه...........

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام. سوال 36 کجا صحتش در متن تایید میشه؟ به نظرم درمتن صحبتی از اینکه مکان بهتری هست نشده؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

This comment was minimized by the moderator on the site

34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. No
38. YES
39. NOT GIVen
40. No

This comment was minimized by the moderator on the site

کاش فایل صوتی از اینا بود خیلی خوبن

This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز یک خواهش داشتم اگر امکانش هست این بخش را مانند بخش های دیگر که به صورت صوتی برگزار شد برامون مجدد تکرار بفرمایید.با تشکر از شما

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind
NG
Yes
Yes
No
Yes
NG
No

This comment was minimized by the moderator on the site

34. NG
35. no
36.no
37.no
38.yes
39.yes
40.ng

This comment was minimized by the moderator on the site

Not given
Yes
Not given
Not given
Not given
Yes
Not given
No

This comment was minimized by the moderator on the site

چرا جواب شماره 40 رو نمیزارید ؟

This comment was minimized by the moderator on the site

Ng
Yes
ng
Yes
No
Ng
No

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind Energy
—---------------—
34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN

This comment was minimized by the moderator on the site

NG
YES
NO
NG
YES
NG
NO

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind Energy
—---------------—
34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN

This comment was minimized by the moderator on the site

1.N.G
2.yes
3.No
4.No
5.Yes
6.N.G
7.No

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind Energy
—---------------—
34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN

This comment was minimized by the moderator on the site

34- no
35- yes
36-ng
37- ng
38-ng
39-no
40- no

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind Energy
—---------------—
34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN

This comment was minimized by the moderator on the site

34-NG
35-Yes
36-No
37-NG
38-Yes
39-NG
40-No

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind Energy
—---------------—
34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN

This comment was minimized by the moderator on the site

NG
NO
NO
YES
NG
NO

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind Energy
—---------------—
34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN

This comment was minimized by the moderator on the site

34) N.G
35) YES
36) NO
37) NO
38) YES
39) N.G
40) NO

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind Energy
—---------------—
34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN

This comment was minimized by the moderator on the site

34=N.G
35=Y
36=N
37=N
38=Y
39=N
40=N

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind Energy
—---------------—
34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN

This comment was minimized by the moderator on the site

Not given
yes
Not given
yes
No
Not given
No

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind Energy
—---------------—
34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN

This comment was minimized by the moderator on the site

NG
Yes
No
No
Yes
Ng
No

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind Energy
—---------------—
34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN

This comment was minimized by the moderator on the site

34-NG
35-T
36-NG
37-F
38-T
39-T
40-F

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind Energy
—---------------—
34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN

This comment was minimized by the moderator on the site

34. N.G
35.yes
36. yes
37.No
38.N.G
39.N.G
40.No

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind Energy
—---------------—
34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN

This comment was minimized by the moderator on the site

34. F
35. T
36. NG
37. F
38. T
39. NG
40. F

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind Energy
—---------------—
34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN

This comment was minimized by the moderator on the site

NG
Yes
No
No

NG
N


Thanks for your great teaching

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind Energy
—---------------—
34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN

This comment was minimized by the moderator on the site

1- No
2-yes
3- no
4- no
5- NG
6-NO
7-No

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind Energy
—---------------—
34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN

This comment was minimized by the moderator on the site

NG
T
F
F
T
NG
F

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind Energy
—---------------—
34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN

This comment was minimized by the moderator on the site

34. NOT GIVEN
35. YES
36. NOT GIVEN
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN
40. NO

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind Energy
—---------------—
34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN

This comment was minimized by the moderator on the site

Not given
Yes
Not given
No
Not given
Yes
No

This comment was minimized by the moderator on the site

Wind Energy
—---------------—
34. NOT GIVEN
35. YES
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN

This comment was minimized by the moderator on the site

Hi
There is no anمتن شما برای لینک کردنswer sheet

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
بارگذاری بیشتر ...

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید