پاسخ دادن به سئوالات Gap Filling/Blanks در Reading

تمام سوالاتی که متن سوال آنها به صورت No More Than X Words and/or X Number باشد در این دسته قرار میگیرند.

یکی از تغییراتی که در سالهای اخیر در این نوع سوالات اتفاق افتاده است، عدم تغییر گرامری لغات است. بدین معنا که کلمات از متن باید بدون تغییر نقش گرامری به جای خالی بخورند. بنابراین وقتی قرار نیست گرامر لغات عوض شود (عین آنچه در متن آمده است، باید جای خالی را پرکند) می توانیم از گرامر نیز برای جواب دادن استفاده نماییم. برای جواب دادن به این سوالات مراحل زیر پیشنهاد می شود:

 

۱. از آنجاییکه این سوالات همیشه به ترتیب هستند، آنها را تک تک جواب می دهیم.

۲. هر سوال را بخوانید و نقش گرامری جای خالی را در آنها بیابید (اسم، فعل، قید یا صفت)

۳. در داخل سوال، یک یا چند کلمه کلیدی برای جستجو بیابید. کلمات کلیدی عبارتند از:

  • اعداد
  •  اسامی خاص
  •  کلمات بلندتر و سخت تر برای آزمون های آکادمیک
  •  و کلماتی که مترادف های معروف دارند در آزمون های جنرال

۴. این کلمات را در متن جستجو نمایید تا جمله هدف را برای آنها بیابید.

۵. در جمله هدف به دنبال کلمه یا کلماتی بگردید که اولاً از نظر گرامری و ثانیاً از نظر معنایی به جای خالی بخورند.

توجه داشته باشید که این سوالات هم در متن پشت سرهم هستند. البته دسته دیگری از سوالات مشابه هم وجود دارند که به آنها Summary گفته می شود. یکی از وجوه تمایز سوالات Gap Fillings از Summary هم در همین مرتب بودن آنهاست.

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید