International EXPRESS Upper-Intermediate Student’s Book

(14)

عنوان :     

International EXPRESS Upper-Intermediate Student’s Book

مجموعه:     

 General English

نویسنده:     

Adrian Wallwork

ناشر:     

Oxford University Press

تاریخ انتشار:     

2001

مناسب برای سطح:     

Upper-Intermediate

توضیحات کتاب:

این کتاب که برای بهبود دانش عمومی زبان انگلیسی طراحی شده است، شامل ده درس اصلی و 5 درس برای مرور دروس است. هر درس چهار هدف اصلی را دنبال می کند: تمرکز زبان، کلمات، تمرکز بر روی عملکرد شما در استفاده از زبان و تمرکز بر روی مهارت های زبانی.

There are ten main units and five Review units in the Student’s Book. Each unit has four main parts: Language focus, Wordpower, Focus on functions, and Skills focus. The unit begins with an Overview of the contents.

downloadدانلود فایل PDF
نام فایل: International EXPRESS Upper-Intermediate Student’s Book
1.00B
pdf

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید