انواع ویزا در استرالیا

Skill worker visa

همانطور که از نام این ویزا مشخص است، معیار ارائه و دریافت ویزا ، این ویزاها براساس تخصص و مهارت به فرد تعلق می گیرند. بنابراین برای دریافت این ویزا قبل از هر اقدامی، ابتدا باید مدارک شما توسط سازمان مربوط به تخصص و رشته مورد نظر شما ارزیابی( assessment) شود.

۱- ویزای کلاس ۱۸۶ استرالیا(طرح ویزای کارفرما) 

(Employer Nomination Scheme (ENS) visa (subclass 186         

این ویزا به افراد ماهر و متخصص که بوسیله کارفرمای خود معرفی و نامزد شده اند، اجازه کار یا زندگی به صورت دائم می دهد.

برای دریافت این ویزا:

 • شما باید مهارت لازم برای کار مورد نظر را داشته باشید.
 • باید بوسیله کارفرمای استرالیایی نامزد شده باشید.
 • باید معیارهای شخصیتی یا سلامتی مورد نیاز را داشته باشید.
 • شما باید دارای شغلی باشید که در لیست مشاغل تخصصی وجود داشته باشد.
 • باید حداقل مدرک زبان مورد نیاز را داشته باشید.
 • کارفرما باید با شما قرارداد کاری داشته باشد.
 • حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط داشته باشید وارزیابی مثبت کاری ارائه دهید که نشان دهد مهارت لازم برای موقعیت مورد نظر را دارا هستید.( درصورت شرایط خاص لازم نیست)
 • شما باید بوسیله یک کارفرمای استرالیایی که قانونی و فعالانه عمل می کند،نامزد شوید.
 • شما باید شغل خود را درعرض 6 ماه از تاریخ شروع کنید.

هزینه AUD3755

با این ویزا می توانید:

به صورت نامحدود در استرالیا کارو تحصیل داشته باشید و درصورت واجد شرایط بودن برای اقامت دائم اقدام کنید.

در برنامه بهداشت عمومی (medicare) ثبت نام کنید.

برای خویشاوندان خود جهت ورود به استرالیا اقدام کنید.

به استرالیا و از استرالیا به مدت 5 سال سفر کنید.

مدت زمان اقامت:

این ویزا یک ویزای دائمی است.

شما از لحظه صدور ویزا یک مقیم دائمی خواهید بود.

اقامت دائمی برای شما صادر خواهد شد:

روزی که ویزا برای شما صادر می شود اگر در استرالیا باشید

روزی که به وسیله این ویزا وارد استرالیا می شوید، اگر خارج از استرالیا هستید.

*اقوام مورد نظر در این ویزا شامل همسر، فرزند و فرزندهمسر شما می شود.

هزینه:

هزینه این ویزا AUD3.755 برای درخواست کننده اصلی می باشد.

شما موظف به پرداخت هزینه اضافی جهت افرادی که با شما اقدام می کنند،هستید.

شما نیاز به پرداخت برای افراد 18 سال یا بالاتر در صورت دارا نبودن مدرک زبان انگلیسی هستید.

تعهدات:

شما و اعضای خانواده تان باید از قوانین استرالیا پیروی کنید.

انتظار می رود که برای کارفرمای مورد نظر حداقل 2 سال کار کنید( در غیر اینصورت ویزای شما ممکنست کنسل شود)

شما باید برای ویزا 6 ماه از تاریخ تائید کاندید شدن خود اقدام کنید.

شرایط سفر:

از تاریخ صدور ویزا شما می توانید به استرالیا واز استرالیا برای بیش از 5 سال سفر کنید.

بعد از این زمان شما یک ویزای PVR برای ورود دوباره به استرالیا به عنوان شهروند دائم نیاز دارید.

اگر استرالیا را ترک کردید، بعد از تاریخ انقضای ویزا بدون صدور ویزای دائمی نمی توانید وارد استرالیا شوید.

 

(Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS) visa (subclass 187

 ویزای اسپانسر محلی

این ویزا به افراد متخصص که بوسیله اسپانسرمحلی(استرالیایی که فعالانه و قانونی عمل می کند) حمایت می شوند،اجازه می دهد که به صورت دائم در استرالیا زندگی یا کار کنند، کاندید شوید.

 ملزومات:

حمایت از طرف کارفرمای استرالیایی برای کار در منطقه استرالیا

زیر  45 سال بودن

دارا بودن مهارت، زبان انگلیسی و تخصص مورد نیاز

شما باید توسط یک کارفرمای استرالیایی نامزد شوید

شما برای کارفرمای حمایت کننده در منطقه استرالیا کار خواهید کرد.

شغل شما باید در لیست مربوطه اشخاص واجد شرایط( مهارت های استراتژیک و مشاغل متوسط و بلند مدت و لیست مشاغل محلی) باشد.

دارابودن ارزیابی مهارت مثبت: ارزیابی به ما نشان می دهد که شما مهارت هایی برای کار در موقعیت مورد نظر را دارید.

با این ویزا شما می توانید:

در استرالیا کار زندگی یا تحصیل کنید.

از افراد خانواده خود برای آمدن به استرالیا حمایت کنید.

درصورت واجد شرایط بودن شهروند دائمی شوید.

تعهدات شما:

مشاغل شما باید جزو مشاغل مربوط در لیست مشاغل باشد

حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط داشته باشد.

ارزیابی مهارت داشته باشد.

شما و خانواده شما باید از تمامی قوانین استرالیا پیروی کنید

انتظار می رود که برای کارفرمای محلی که شمارا انتخاب می کند حداقل برای 2 سال کار کنید.در غیر اینصورت ویزای شما لغو می شود.

پروسه زمانی:

۷۵% از اپلیکیشن: ۲۱ ماه

۹۰% اپلیکیشن: ۲۳ ماه

با این ویزا می توانید:

به صورت نامحدود در استرالیا بمانید.

در استرالیا کار و تحصیل کنید.

در برنامه بهداشت عمومی استرالیا ثبت نام کنید

از استرالیا و به استرالیا 5 برای  سال سفر کنید.

درصورت واجد شرایط بودن شهروند استرالیا محسوب می شوید.

چه مدت می توانید اقامت داشته باشید:
این ویزای دائمی است و به شما اجازه می دهد تا در استرالیا به طور نامحدود بمانید. از روزی که ویزا اعطا می شود به مقیم دائم استرالیا تبدیل می شوید.

اقامت دائم شما با هدف شهروندی درست از زمانی شروع می شود که: در روز ویزا اعطا می شود شما در استرالیا باشید.
در روزی که شما در استرالیا به وسیله این ویزا وارد می شوید، اگر خارج از استرالیا هستید.

زمانی که برای این ویزا اقدام می کنید،خانواده می توانند شامل اپلیکیشن شما باشند.

می توانید بعد از اپلای کردن خانواده خود را اضافه کنید ولی باید قبل از زمان تصمیم گیری برای ویزای شما باشد.

هزینه:

هزینه ویزا برای فرد اصلی AUD3,755  می باشد.

همچنین مبلغی برای هر فرد از اعضای خانواده شما که با شما برای ویزا اپلای کرده اند در نظر گرفته شده است.

افراد بالاتر از 18 سال خانواده شما درصورتی که مدرک زبان مورد نیاز را نداشته باشند شما موظف به پرداخت مبلغ اضافی برای آنها هستید ،.به این مبلغ هزینه دوم گفته می شود که مبلغ آن  AUD4,890 می باشد.

شما همچنین نیاز به پرداخت برای مسایلی از قبیل چک آپ پزشکی ، انگشت نگاری و گزارش پلیس دارید.

پروسه زمانی:

اپلیکیشن شما میتواند زمان بیشتری ببرد اگر:

اپلیکیشن خود را درست پر نکرده باشید.

همه مدارکی که ما نیاز داریم را نداشته باشید یا نیاز به اطلاعات بیشتری باشد.

تایید مدارک شما زمان بیشتری ببرد.

مسافرت:

از زمان صدور ویزا می توانید به و از استرالیا برای بالای 5 سال مسافرت داشته باشید.

بعد از این زمان  شما نیاز به PVR برای ورود دوباره به استرالیا به عنوان یک شهروند دائمی دارید.

اگر استرالیا را بعد از زمان اتمام ویزای خود بدون صدور ویزای اقامتی دیگر ترک کنید، شما قادر به بازگشت به استرالیا به عنوان شهروند دائمی نیستید.

استثنا: شما نیازی به ارزیابی مهارت ندارید در صورتی که در حال حاضر دارای یک ویزای خاص (Subclass 444) یا ویزای روابط خانوادگی- شهروندی نیوزیلند (Subclass 461) هستید و حداقل ۲ سال ها در ۳ سال گذشته برای کارفرمایی که شما را نامزد کرده است، کار کرده اید.

اگر کاندید بودن شما دیگر معتبر نباشد، شما نیازی به کاندید شدن جدیدی از کارفرمای جدید خواهید داشت که  اسپانسر شما باشد. این امرممکن است به این دلایل باشد:

کار آنها متوقف شده است.

موقعیت کاری دیگر در دسترس نیست

کاندیدی به دلایلی دیگر انتخاب می شود

 

ویزای کلاس 189 استرالیا

Skilled independent visa

این ویزا برای کارکنان دعوت شده و شهروندان نیوزلند با مهارتهایی مورد نیاز، برای زندگی و کار دائمی در هر جای استرالیا است ؛ در این نوع ویزا فرد مستقل از هر فرد با سازمانی با اقامت دائم به این کشور وارد می شود.

این ویزا به  کارگران دعوت شده با مهارت های مورد نیاز اجازه می دهد در هر جای استرالیا به صورت دائم کار و زندگی کند.

شما به یک حامی مالی نیاز ندارید

از شما باید برای اپلای کردن درخواست شود

شما باید کمتر از ۴۵ سال داشته باشید

(شما هنوز هم می توانید برای ویزا درخواست کنید اگر پس از دعوت ما به درخواست ۴۵ ساله شوید.)

هزینه

AUD5،755 از

زمان:

۷۵٪ برنامه ها: ۸ ماه

۹۰٪ برنامه ها: ۱۱ ماه

درمورد شهروندان نیوزلند:

این ویزا اجازه می دهد شهروندان نیوزیلند واجد شرایط (زیر رده 444) در استرالیا بصورت دائم کار یا زندگی کنند.

شما باید حداقل در ۵ سال گذشته در استرالیا زندگی کرده باشید

شما باید در 19 فوریه 2016 یا قبل از آن  در استرالیا زندگی کرده باشید.

درخواست ویزا در دو مرحله (۲۰٪ در زمان تقاضا و ۸۰٪ به عنوان قسط دوم قبل از صدور ویزا پرداخت می شود) انجام می شود.

زمان پردازش

۷۵٪ برنامه ها: ۱۴ ماه

۹۰٪ برنامه ها: ۱۵ ماه

با این ویزا، می توانید:

در هر جای استرالیا کار کنید یا تحصیل داشته باشید.

افراد خانواده دارای شرایط را برای اقامت دائم حمایت کنید.

در صورت واجد شرایط بودن ، برای شهروندی استرالیا درخواست کنید.

شرایط مورد نیاز:

شغل شما جزو مشاغل مربوط در لیست مورد نظر باشد.

ارزیابی مهارت های مناسب برای اشتغال داشته باشید.

دعوت به درخواست برای این ویزا داشته باشید.

زبان انگلیسی: حداقل زبان انگلیسی مورد نظر را داشته باشد.

امتیاز: حداقل 65 امتیاز کسب کنید.

دارا بودن تائیدیه سلامتی

دارا بودن تائیدیه شخصیتی

اعضای خانواده 16 ساله و بالاتر که برای ویزا با شما درخواست می کنند باید ویژگی های مورد نظر را داشته باشند.

پرداخت بدهی به دولت استرالیا

اگر شما ۱۸ سال یا بیشتر دارید، باید تأیید کنید که به سبک زندگی استرالیا و به قوانین استرالیا احترام می گذارید

ویزای لغو شده یا درخواست قبلی قبول نشده نداشته باشید لغو ویزا روی واجد شرایط بودن شما تاثیر می گذارد.

برای اپلای دعوت شوید

ارزیابی مهارت های مناسب داشته باشید

شغل شما باید بر روی مشاغل تخصصی واجد شرایط مربوط به ویزای متخصص مستقل (زیر کلاس ۱۸۹) باشد.

شما باید یک ارزیابی مهارت مناسب داشته باشید.

ارزیابی مدارک:

 ما مدارک زیر را هم به عنوان مدرک ارزیابی مهارت قبول می کنیم:

*برای پزشکان:

ثبت نام کامل یا بدون قید و شرط یا پزشکی عمومی برطبق اداره تنظیم مقررات پزشکی استرالیا

ثبت نام تخصص مشروط با مقررات بهداشت حرفه ای استرالیا. این امر تنها به شما اجازه می دهد تا در تخصص خود تمرین کنید. شما نیازی به آموزش یا نظارت بیشتر ندارید.

*برای پزشکان حقوقی

شواهدی از پذیرش به عمل قانون در کشور یا قلمرو مربوطه

شما از تاریخ دعوت نامه خود برای درخواست ویزا ۶۰ روز  زمان دارید.

.

ویزای کلاس ۱۹۰ استرالیا (Skilled nominated visa)

این نوع از ویزا در واقع یک ویزای امتیازی که اجازه می دهد کارگران ماهر به عنوان ساکنان دائمی در استرالیا زندگی و کار کنند.
این ویزا مربوط به افرادی است که جهت مهاجرت به استرالیا می خواهند ازحمایت (اسپانسر) ایالتی برخوردار شوند. بسیار اتفاق می افتد که افراد متقاضی مهاجرت به استرالیا شرایط لازم و اولیه وامتیاز کافی را جهت اخذ اقامت دائم استرالیا نداشته باشند، این ویزا به کمک این افراد می آید.

اقامت: دائمی

هزینه: از AUD3,755

زمان

۷۵ درصد برنامه ها: ۷ ماه

۹۰ درصد از برنامه ها: ۹ ماه

به وسیله این ویزا می توانید:

در هرجای استرالیا کار یا تحصیل داشته باشید.

برای اقوام واجد شرایط جهت اقامت دائمی اسپانسر شوید.

درصورت واجد شرایط بودن برای شهروندی استرالیا اقدام کنید.

شما باید موارد زیر را داشته باشید:

شغل شما در لیست مهارت های مورد نیاز باشد.

ارزیابی مهارت های مناسب برای اشتغال داشته باشید

دعوت به درخواست برای این ویزا

شما باید زمان اقدام برای این ویزا زیر ۴۵  سال باشید.

شما می توانید برای این ویزا بعد از ورود به ۴۵ سالگی بعد از اینکه ما شما  را برای اپلای کردن دعوت کردیم ، اقدام کنید.

اگر بعد از اظهار علاقه خود ولی قبل ازینکه ما شمارا به اپلای کردن دعوت کنیم ، وارد ۴۵ سالگی شدید شما دعوتنامه دریافت نمی کنید.

با این ویزا می توانید موارد زیر را دارا باشید:

 • اقامت دائم در استرالیا
 • کار و تحصیل در استرالیا
 • ثبت نام در برنامه بهداشت عمومی عمومی استرالیا، Medicare
 • خانواده های خود را به استرالیا دعوت کنید
 • سفر به استرالیا به مدت 5 سال

در صورت واجد شرایط بودن، برای شهروندی استرالیا درخواست کنید

اگر شریک و یا فرزند وابسته شما در این برنامه گنجانده نشده است، به ما دلیل  آنرا بگویید (به عنوان مثال، آنها در حال حاضر دارای تابعیت استرالیا یا اقامت دائم هستند).

برای دریافت ویزا، متقاضی اصلی هستید اگر:

همسر متقاضی

فرزند اصلی متقاضی یا فرزند شریکش (سن کمتر از 18 سال، یا سن 18 تا 23 سال و وابسته به متقاضی اصلی یا شریک اصلی متقاضی، یا در سن 23 سالگی یا بیشتر و وابسته به متقاضی اصلی یا شریک اصلی متقاضی به علت معلولیت ذاتی یا ذهنی جزئی یا کامل است)

فرزند وابسته به فرزندان ذکر شده در بالا

هزینه

هزینه ویزا برای متقاضی اصلی AUD5،755

همچنین برای هر یک از اعضای خانواده که ویزای شما را درخواست می کنند، هزینه می شود

.ممکن است مجاز به پرداخت هزینه اضافی برای متقاضی 18 ساله یا بالاتر که حداقل زبان انگلیسی را دارند، باشید .این هزینه مرحله دوم است.

هزینه اعضای خانواده AUD 4،885 می باشد.

همچنین ممکن است هزینه های دیگر را برای چک های سلامتی، گواهینامه های پلیس و بیومتریک پرداخت کنید

شما باید برای این ویزا توسط یک ایالت دولتی یا ایالت استرالیا نامزد شوید.

ابراز علاقه (EOI) برای ویزا را برای به دست آوردن برآورد امتیاز خود ارسال کنید.اگر امتیاز کافی را به دست آورید، سازمان های دولتی و ایالتی می توانند EOI شما را ببینند و ممکن است شما را برای ویزا معرفی کنند.

شما باید یک ارزیابی مهارت های مربوطه داشته باشید تا اثبات شود مهارت های مناسب را برای انجام کار خود دارید.

ما همچنین به عنوان مدرک ارزیابی مهارت موارد زیر را قبول می کنیم:

ثبت نام دکترا در استرالیا

ثبت نام کامل یا بدون قید و شرط یا پزشکی عمومی منطبق با اداره تنظیم مقررات پزشکی استرالیا

ثبت نام متخصص مشروط با مقررات بهداشت حرفه ای استرالیا. (این تنها به شما اجازه می دهد تا در تخصص خود تمرین کنید. شما نیازی به آموزش یا نظارت بیشتر ندارید)

 پذیرش به عمل به قانون در کشور یا قلمرو مربوطه

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

 1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید