تک دوره آیلتس سامیت بیان برتر به صورت آنلاین و حضوری برگزار می‌شود
Image
stay home to study
Mastering IELTS with a
Complete Preparation Course
to Achieve the Score you Need

دوره ساميت آيلتس، شامل آموزش استراتژى ها و تكنيك هاى آيلتس براساس قوانين امتيازدهى در آزمون آيلتس، تمرين مستمر، آزمون آزمايشى و برنامه ريزى پس از دوره براساس شرايط هر داوطلب مى باشد، كه هر مهارت توسط يك استاد خبره ارائه مى شود.محتواى ارائه شده در كلاس ها، توسط بورد علمى موسسه تدوين و عينا در تمامى كلاس هاى آنلاين و حضورى تدريس مى شود.

RayzanSummit
1 Persons
9/950/000 Toman
Enroll
Go To Courses<
Summitحضوری
10 Persons
2/520/000 Toman
Enroll
Go To Courses<
آنلاینSummit
20 Persons
1/380/000 Toman
Enroll
Go To Courses<
LearnSummit
تعداد نفرات در کلاس
20
10
1
آموزش تکنیکهای ۴ مهارت اصلی توسط ۴ استاد مجزا و متخصص هر مهارت
کامیونیتی Telegram برای تعامل بیشتر دانشجویان
برنامه ریزی شخصی برنامه هوشمند پس از دوره
مشاوره رایگان پس از دوره، توسط بورد مشاورین
ماک تحلیلی رایگان پس از دوره برای سنجش پیشرفت
1
2
5
جزوات اختصاصی تدوین شده توسط بورد آکادمیک
تصحیح و فیدبک تمرینات در طول ترم، گروه تلگرام
منتور سامیت برای پیگیری امور دوره
ورکشاپ تمرین Speaking گروهی، پس از دوره، (۲ جلسه ۲ ساعته)
ورکشاپ تمرین Writing گروهی، پس از دوره، (۳ جلسه ۲ ساعته)
ورکشاپ تمرین Reading گروهی، پس از دوره، (۲ جلسه ۲ ساعته)
ورکشاپ تمرین Listening گروهی، پس از دوره، (۱ جلسه ۲ ساعته)
منتور شخصی رفع اشکال استاد پاسخگو در تلگرام تا پایان دوره
تصحیح Writing کامل توسط اگزمینر رسمی، تسک ۱ و ۲
1
3
ماک آنلاین Speaking توسط اگزمینر ماک
1
3
RayzanSummit
Summitحضوری
آنلاینSummit
تعداد نفرات در کلاس
1 10 20
آموزش تکنیکهای ۴ مهارت اصلی توسط ۴ استاد مجزا و متخصص هر مهارت
کامیونیتی Telegram برای تعامل بیشتر دانشجویان
برنامه ریزی شخصی برنامه هوشمند پس از دوره
مشاوره رایگان پس از دوره، توسط بورد مشاورین
ماک تحلیلی رایگان پس از دوره برای سنجش پیشرفت
5 2 1
جزوات اختصاصی تدوین شده توسط بورد آکادمیک
تصحیح و فیدبک تمرینات در طول ترم، گروه تلگرام
منتور سامیت برای پیگیری امور دوره
ورکشاپ تمرین Speaking گروهی، پس از دوره، (۲ جلسه ۲ ساعته)
ورکشاپ تمرین Writing گروهی، پس از دوره، (۳ جلسه ۲ ساعته)
ورکشاپ تمرین Reading گروهی، پس از دوره، (۳ جلسه ۲ ساعته)
ورکشاپ تمرین Listening گروهی، پس از دوره، (۱ جلسه ۲ ساعته)
منتور شخصی رفع اشکال استاد پاسخگو در تلگرام تا پایان دوره
تصحیح Writing کامل توسط اگزمینر رسمی، تسک ۱ و ۲
3 1
ماک آنلاین Speaking توسط اگزمینر ماک
3 1