مدرک آیلتس تا چند وقت اعتبار دارد؟

اعتبار مدرک آیلتس از زمان صدور آن دو سال می باشد.

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید