اگر کارنامه آزمون آیلتس را گم کنم ، چه می توانم بکنم؟

با مراجعه به محل برگزاری آزمون خود تا مدت دو سال می توانید کارنامه خود را دوباره دریافت کنید. البته این بار کارنامه به خود شما تحویل نمی شود بلکه در صورت نیاز به سفارت یا دانشگاه متقاضی کارنامه شما ارسال می شود.

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید