کالوکیشن Competition-Pollution

درس کالوکیشن روز 29

competition


Some people believe that teachers should boost competitiveness among students because competition stimulates motivation but others are against encouraging competition because it can lead to negative feelings of low self-image.

برخی افراد اعتقاد دارند معلمین باید حس رقابت را بین دانشجویان افزایش دهند زیرا رقابت باعث بوجود آمدن انگیزه میشود اما برخی دیگر مخالف ایجاد رقابت هستند زیرا میتواند باعث بوجود آمدن حس بد اعتماد به نفس پایین شود.

 

 

 Healthy competition motivates students to reach their full potential.

رقابت سالم به دانشجویان انگیزه می دهد تا به حداکثر توانایی (قدرت بالقوه) خود برسند.

 

 

Students that succeed in achieving something feel a sense of accomplishment that boosts their self-confidence.

دانشجویانی که در رسیدن به چیزی موفق میشوند به احساس کمال میرسند که اعتماد به نفس آنها را بالا می برد.

 

 

Competition does not always promote team spirit and thus, weaker students may be laughed at and suffer from embarrassment.

رقابت همیشه باعث بالا بردن روحیه تیمی نمیشود و بنابراین، دانش آموزان ضعیف تر ممکن است مورد تمسخر قرار گرفته و یا از خجالت رنج ببرند.

 

 

Competition can have a positive impact on students that are full of determination but a negative impact on students who lack self-confidence as they will feel stressed about doing well and feel a failure when they don’t succeed.

رقابت می تواند یک اثر مثبت برروی دانش‌آموزانی داشته باشد که به شدت مصمم هستند اما در عین حال تاثیر منفی برروی دانش‌آموزانی دارد که اعتماد به نفس بالایی ندارند زیرا برای خوب انجام دادن کاری، استرس می گیرند و اگر در آن موفق نشوند، احساس ناکامی خواهند داشت.  

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز بیست و نهم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 29

درس کالوکیشن روز 30

pollution


 Beijing has brought in a whole range of measures to reduce the city's notorious air pollution ahead of the Olympics.

 بیجینگ راهکارهای متعددی را برای کاهش آلودگی هوا قبل از المپیک اتخاذ کرده است. 

They include removing more than one million cars from the roads of the capital, shutting down polluting factories and closing dusty construction sites.

 این راهکارها شامل حذف بیش از یک میلیون خودرو از جاده‌های پایتخت، تعطیل کردن کارخانه‌های آلاینده و بستن سایت های ساختمانی آلوده است. 

But so far, those policies don't appear to be working. For the fourth day in a row, there is a thick layer of grey smog hanging over Beijing.

 اما تا به الان، این سیاست ها به نظر میرسد ناکارآمد بوده اند. برای چهار روز متوالی، یک لایه قطور از دود خاکستری بیجینگ را پوشانده است. 

Now some officials are suggesting they might take more drastic action to improve air quality.

 حالا برخی مقامات مسئول پیشنهاد میدهند که آنها ممکن است کارهایی جدی تر برای بهبود کیفیت هوا انجام دهند. 

So far those plans haven't been implemented but with less than two weeks to the Olympics, Beijing hasn't got much time to get rid of the smog.

تا به امروز، این برنامه ها اجرا نشده اند و تا الان که کمتر از دو هفته مانده به المپیک، بیجینگ از این دود خلاص نشده است.

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز سی‌ام کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 30

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید