کالوکیشن شماره 30

درس کالوکیشن روز 30

pollution


 Beijing has brought in a whole range of measures to reduce the city's notorious air pollution ahead of the Olympics.

 بیجینگ راهکارهای متعددی را برای کاهش آلودگی هوا قبل از المپیک اتخاذ کرده است. 

 

 

They include removing more than one million cars from the roads of the capital, shutting down polluting factories and closing dusty construction sites.

 این راهکارها شامل حذف بیش از یک میلیون خودرو از جاده‌های پایتخت، تعطیل کردن کارخانه‌های آلاینده و بستن سایت های ساختمانی آلوده است. 

 

 

But so far, those policies don't appear to be working. For the fourth day in a row, there is a thick layer of grey smog hanging over Beijing.

 اما تا به الان، این سیاست ها به نظر میرسد ناکارآمد بوده اند. برای چهار روز متوالی، یک لایه قطور از دود خاکستری بیجینگ را پوشانده است. 

 

 

Now some officials are suggesting they might take more drastic action to improve air quality.

 حالا برخی مقامات مسئول پیشنهاد میدهند که آنها ممکن است کارهایی جدی تر برای بهبود کیفیت هوا انجام دهند. 

 

 

So far those plans haven't been implemented but with less than two weeks to the Olympics, Beijing hasn't got much time to get rid of the smog.

تا به امروز، این برنامه ها اجرا نشده اند و تا الان که کمتر از دو هفته مانده به المپیک، بیجینگ از این دود خلاص نشده است.

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز سی‌ام کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 30

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید