کالوکیشن شماره 37

درس کالوکیشن روز 37

parenthood cast

Both parents should play a role in child upbringing and spend quality time with their offspring.

هم پدر و هم مادر باید نقشی را در پرورش کودکان ایفا کنند و زمانی را با توجه کامل به فرزندان خود بگذرانند.

 

 

Parents that view children as individuals and treat them with respect usually raise children with a sense of responsibility.

پدرومادرهایی که بچه های خود را به عنوان یک فرد دیده و با آنها با احترام رفتار میکنند معمولا بچه های خود را با یک حس مسولیت بزرگ میکنند.

 

 

Children should learn to be respectful towards the elderly and apologise for their disobedience.

کودکان باید بیاموزند نسبت به سالمندان با احترام برخورد کرده و برای نافرمانی های خود عذرخواهی کنند.

 

 

When children misbehave, they usually seek their parents’ attention.

وقتی کودکان رفتار نامناسبی میکنند، آنها معمولا به دنبال جلب توجه پدر و مادرهای خود هستند.

 

 

Raising children requires patience and diplomacy.

بزرگ کردن کودکان نیازمند صبر و سیاست زیاد است.

 

 

The best way to handle a stubborn child is to express your disapproval of his/her behaviour and give a warning.

بهترین روش برای برخورد با یک کودک کله شق، بیان نارضایتی از رفتار او و دادن اخطار به اوست.

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز سی‌ و هفتم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 37

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید