کالوکیشن شماره 44

درس کالوکیشن روز 44

physical appearance


I think attractiveness is a quality worthwhile aiming for. it shouldn’t matter what we look like in terms of our physical appearance … but unfortunately it seems women especially are taken more seriously if they are good looking with a slender figure with perfect make up and so on…

 من فکر میکنم جذابیت، صفتی است که ارزش هدف گذاری روی اون رو داره. اینکه از لحاظ فیزیکی ظاهرمون چطوره، نباید اهمیت داشته باشه اما متاسفانه به نظر میرسه خانم ها مخصوصا اگر ظاهر لاغری داشته و آرایش کاملی داشته باشند باید جدی گرفته شوند

 

people worry too much about their appearance as they get older . They all go grey eventually and get hard of hearing … They start to lose their figure … that’s why plastic surgery is so popular … people just need to grow old gracefully and not worry too much about how they look …

افراد با بالاتر رفتن سن، بیش از اندازه نگران ظاهر خود هستند. آنها همه سرانجام موهایشان سفید خواهد شد و شنیدن برایشان سخت تر خواهد شد. آنها از قیافه می افتند و برای همین است که جراحی پلاستیک بسیار محبوب شده است... افراد لازم است با وقار پیر شوند و بنابراین نباید زیاد از حد نگران ظاهر خود باشند.

 

It is important to dress well whenever we go out. It depends where you’re going … I know some people get done up just to go to the shops … but I don’t see the point … you shouldn’t go out looking scruffy with disheveled hair but I really don’t see the point in getting dressed up to the nines unless you’re going somewhere special …

لازم است وقتی از خانه بیرون میرویم، خوب لباس بپوشیم. البته بستگی به جایی دارد که می روید... من افرادی را میشناسم که برای خرید رفتن هم زیاد از حد به خود میرسند... اما من دلیلی در این کار نمی بینم... البته نباید وقتی بیرون هم میروی با موهای ژولیده به نظر شلخته برسی اما من واقعا دلیلی برای اینکه زیاد از حد به خودتان برسید نمی بینم مگر آنکه برای جای خاصی قرار باشد آماده شوید

 

She’s middle-aged but has a very youthful appearance … she’s a little overweight I suppose but not too much … she has a friendly round face .  she has a lovely complexion and she’s always well-turned out … she actually always looks like she’s going out for the evening to somewhere special … there’s never a hair out of place… I’ve always thought she bears a striking resemblance to someone on TV …

او میانسال است اما ظاهر بسیار جوانی دارد... او کمی اضافه وزن دارد اما نه زیاد از حد... او صورت گرد دوستانه ای دارد... او ظاهر بسیار دوست داشتنی دارد و همیشه وقتی بیرون میرود مراقب است... در واقع همیشه جوری به نظر میرسد که انگار برای مراسم خاص عصرگاهی از خانه خارج میشود... حتی یک موی او نیز به هم ریخته نیست... من همیشه فکر میکنم او شباهت زیادی به یکی از هنرپیشه های تلویزیونی دارد

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز چهل و چهارم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 44

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید