Writing and Speaking Ideas (No. 17)

سعی کنید این ایده ها را با استفاده از لغات و عبارات داده شده به انگلیسی برگردانید.

تکنولوژی در آموزش: معایب

 • افراد زیاد از حد به کامپیوتر وابسته هستند.
 • برخی از دانشجویان در مهارت های اساسی ماهر نمی شوند.
 • آنها از برنامه های پردازشگر کلمه استفاده می کنند و املای آنها ممکن است خراب شود.
 • تکنولوژی نمی تواند یک جایگزین برای یک معلم واقعی باشد.
 • دانشجویان نیاز به یک برنامه درسی سازماندهی شده دارند.
 • یک معلم با تجربه می داند چه محتوایی را انتخاب کند.

لغات و عبارات مفید

Rely on

Proficient

Something suffers

Substitute

Structured

Study Materials

جواب ها

Technology in Education: Disadvantages

 • People rely too much on computers
 • Young learners do not become proficient in some basic skills
 • They use word processors and spelling may suffer
 • Technology is no substitute for a real teacher
 • Learners need a structured course
 • An experienced teacher knows what study materials to choose

 

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

 1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید