Writing and Speaking Ideas (No. 15)

سعی کنید این ایده ها را با استفاده از لغات و عبارات داده شده به انگلیسی برگردانید.

مزایای مجازات خدمات اجتماعی

 • خدمات اجتماعی راهی است برای اصلاح مجرمین
 • جایگزین مناسبی است برای جلوگیری از شلوغی زندان ها
 • از هزینه های زندانی کردن جلوگیری می کند.
 • مجرمین را برای جامعه خود مفید خواهد کرد.
 • از تاثیرات بدی که زندان می تواند داشته باشد، جلوگیری می کند.

لغات و عبارات مفید

Reform

Alternative

Overcrowding

Local community

Negative Influence

جواب ها

Community service

 • Community service is a way to reform offenders
 • It could be an alternative to prison overcrowding
 • It avoids the cost of imprisonment
 • It makes offenders useful in their local communities
 • It avoids the negative influence that prison can have

نکته

از effect برای هرنوع تاثیری معمولا می توان استفاده کرد. اما برای تاثیرات فکری یا رفتاری بهتر است از influence و برای تاثیرات بزرگ از impact استفاده شود.

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

 1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید