جلسه هفتم از دوره رایتینگ آنلاین

بررسی سوالات دوطرفه Discussion Type در رایتینگ آیلتس

دانلود فایل صوتی

 

برای این سوالات به این نکات دقت کنید:

  • این سوالات همیشه با Discuss both views and give your opinion تمام میشوند.
  • در مقدمه به هیچ عنوان نظر شخصی ندهید.
  • حتما دو پاراگراف بدنه داشته باشید و سعی کنید از نظر اندازه هم با هم یکی باشند.
  • در هر پاراگراف ابتدا جمله Topic Sentence داشته باشید که کاملا مستقیم (To the point) به یکی از طرفین اشاره کند.
  • در پاراگراف های body به هیچ عنوان I نداشته باشید.
  • در هر پاراگراف 2 یا 3 دلیل داشته باشید و حداقل با یک جمله آنرا بسط دهید (توضیح یا مثال).
  • ابتدای پاراگراف body دوم از یک عبارت مثل however، nevertheless، nonetheless، in contrast استفاده کنید که تضاد بین دو پاراگراف را نشان دهد.
  • حتما در جمله اول نتیجه‌گیری، نظر خودتان را به صورت مستقیم بیان کنید.
  • پاراگراف دوم Body بهتر است با نظر خودتان در نتیجه‌گیری همخوانی داشته باشد.

Some people think that young people can learn useful skills by playing electronic and computer games. Others argue that people who play electronic and computer games are wasting their time. Discuss both views and give your opinion.

 

w07 1

w07 1

w07 1

w07 1

 

لغت یا کالوکیشن

معنی دقیق

Call into question/ Challenge/ Question

زیرسوال بردن

Advocate something

از چیزی حمایت کردن

Dismiss something(1) as something(2)

چیزی1 را رد کردن و آنرا 2 دانستن

Elaborate

با جزئیات بیان کردن

Virtual games

بازی های مجازی

Assert

باور داشتن

Benefits Accrue to someone from something

فواید تعلق گرفتن به کسی از چیزی

Judicious

عاقلانه

Down-to-earth decision

تصمیم عملی

Context / Setting

محیط

As well

همچنین

Dilemma

مشکل، دوراهی

Display acumen

فراست نشان دادن

Take a decisive action

یک عمل قاطع انجام دادن

Overcome something

به چیزی غلبه کردن

Be accustomed to

عادت داشتن به

Cope with something

با چیزی کنار اومدن، خود را وفق دادن

Far-reaching

زیاد

Manifold aspects

جنبه های زیاد و متعدد

Put forward an idea/ an argument

یک ایده یا بحث را مطرح کردن

Justify something

توجیه کردن

Expend on

خرج کردن یا گذراندن روی چیزی

Allot/Allocate something to something

چیزی را اختصاص دادن به

Marketable skills/goods

مهارت ها یا کالاهای بازارپسند

Expertise

مهارت

Competitive edge

مهارت

Lasting

مانا

Tangible

محسوس

Reap benefit of something

مزیت گرفتن/برداشت کردن از چیزی

Fleeting / short-lived

گذرا

Precious

مفید

Fruitless

بی بار و بی بهره

Pastime

سرگرمی، تفریح

Build up

ساختن

Get involve in

درگیر چیزی شدن

 

Topic No1. A growing number of people feel that animals should not be exploited by people and that they should have the same rights as humans, while others argue that humans must employ animals to satisfy their various needs, including uses for food and research. Discuss both views and give your opinion.

 

Topic No2. Some people think that the best way to reduce crime is to give longer prison sentences. Others, however, believe there are better alternative ways of reducing crime. Discuss both views and give your opinion.

 

دانلود PDF درس جلسه هفتم

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

ارسال دیدگاه جدید (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

thanks a lot

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید