استفاده از Linking Word در رایتینگ

بازدید: 2132

رایتینگ  تسک دو

استفاده از کلمات ربطی یا linking words ها در رایتینگ برای گرفتن نمره بالا بسیار ضروری است. اگزمینر برای دادن نمره مناسب به شما باید دامنه استفاده شما از این کلمات را ارزیابی کند تا بتواند نمره بالایی در بخش coherence and cohesion به شما بدهد.

انعطاف شما در به کار بردن linking words  ها و همچنین درست و به جا به کار بردن آن ها در رایتینگ شما توسط مصحح چک خواهد شد.

کلمات ربط دهنده ای که در ادامه ی متن برای شما نوشته شده،  هم در رایتینگ جنرال و هم در آکادمیک مناسب است.

  LISTING writing.png

 

 

این کلمات برای ترتیب پاراگراف ها و همچنین لیست کردن موارد یا مثال هایی که میخواهید در رایتینگ  از آن استفاده کنید مناسب است.

 • Firstly
 • Secondly
 • Thirdly
 • Fourthly
 • lastly / last but not least / finally
  ADDING INFORMATION writing.png

 

 

استفاده از این لینکر ها در رایتینگ نشان دهنده ی این است که اطلاعات جدیدی در حال گفته شدن در متن است :

 • In addition
 • Additionally
 • Furthermore
 • Moreover
 • Also
 • Not only … but also
 • As well as
 • And
  GIVING EXAMPLE writing.png

 

 

مثال زدن در رایتینگ برای ساپورت کردن مواردی که نوشته اید بسیار کاربردی است

 • FOR EXAMPLE
 • One clear example is
 • For instance
 • Such as
 • Namely
 • To illustrate
 • In other words
  RESULTS AND CONSEQUENCES writing.png

 

 

برای بیان نتیجه گیری ها و عواقب موضوعات متنوع میتوان از کلمات زیر استفاده کرد

 • As a result
 • Consequently
 • Therefore
 • Thus
 • Hence
 • So
 • For this reason
  HIGHLIGHTING AND STRESSING writing.png

 

 

برای هایلایت کردن موضوعات و نشان دادن اهمیت آن ها  میتوان از کلمات ربطی زیر استفاده کرد

 • PARTICULARLY
 • In particular
 • Specifically
 • Especially
 • Obviously
 • Of course
 • Clearly

Image
Image

  CONCESSIONS AND CONTRASTS writing.png

 

 

برای بیان کردن ایده های مخالف در رایتینگ مخصوصا برای سوالات دیسکاشن باید از لینکر های زیر استفاده کنیم

 • Admittedly
 • However
 • Nevertheless
 • Even though
 • Although
 • But
 • Despite
 • In spite of
 • Still
 • On the other hand
 • By contrast
 • In comparison
 • Alternatively
  REASONS AND CAUSES writing.png

 

 

برای نشان دادن دلایل و علت ها به خصوص در سوال های مدل cause/ solution بسیار رایج است

 • Because
 • Owing to
 • Due to
 • Since
 • As
  GIVING YOUR OPINION writing.png

 

 

برای نشان دادن نظرات میتوان از موارد زیر استفاده کرد

 • In my opinion
 • I think
 • I believe
 • I admit
 • In my view
 • I agree
 • I disagree/ I cannot accept
  CONCLUDING LINKERS writing.png

 

 

برای نتیجه گیری میتوانیم از موارد زیر استفاده کنیم

 • In conclusion
 • To conclude
 • To sum up
IDEA_-_Copy.jpg برای خوندن بخش اول استفاده از Linking Word در رایتینگ اینجا کلیک کنین

میخوای مقاله‌های جدید رو برات بفرستیم؟

(Author) نکات Writing بازدید: 2132

ارسال دیدگاه جدید (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد