نوشتن جملات پیچیده در Writing

چگونه جملات پیچیده بنویسیم؟

حتما شنیدید برای کسب یک نمره خوب در Writing نیاز به نوشتن جملات پیچیده دارید! یکی از بزرگترین اشتباهات زبان‌آموزان در امتحان Writing خودنمایی در استفاده از ساختارهای گرامری است. دلیل اصلی آن است که اکثر زبان‌آموزان فکر می‌کنند همه جملات آنها باید "پیچیده" باشد (که در حقیقت این طور نیست!) و نمی‌دانند که به چه جملاتی، جملات "پیچیده" می‌گویند. تلاش برای نوشتن ساختارهای بسیار پیچیده منجر به اشتباهات گرامری و از دست دادن نمره در بسیاری از بخش‌ها می شود. در این پست، نگاهی خواهیم انداخت به:

 • چه تعداد جملات "پیچیده" باید در هر پاراگراف نوشته شود؟
 • جملات "پیچیده" چه جملاتی هستند؟
 • چگونه جملات پیچیده بنویسیم؟
 • نمونه هایی برای کمک به درک بهتر این موضوع و استفاده از این دانش در نوشته های خود. 

ممتحنین از ما چه انتظاری دارند؟

اگر به چارت نمره دهی ممتحنین برای Writing نگاهی بیندازیم، دیده می شود که برای گرفتن نمره ۶ در گرامر کارهای زیر باید انجام دهیم:

 • استفاده از مجموعه ای از جملات ساده و پیچیده

برای گرفتن نمره ۷ بیان شده است :

 • از دامنه وسیعی از ساختار های پیچیده می بایست استفاده شود

این به این معنی است که ما باید از جملات پیچیده در نوشته های خود استفاده کنیم، ولی این به این معنی نیست که شما باید تلاش کنید تمام جملات تان را پیچیده بنویسید.همه Writingهایی که نمره 9 گرفته اند، از مجموعه ای از جملات ساده و پیچیده استفاده کرده اند. نکته کلیدی این است که چه زمانی باید از آن ها استفاده کنیم و در ادامه نگاهی به این موضوع می اندازیم. در ابتدا، نیاز است بدانیم که یک جمله پیچیده، چه نوع جمله ای است.

یک جمله پیچیده، چه گونه جمله ای است؟

به نظر می رسد مشکل اصلی، خود کلمه "پیچیده" باشد. پیچیده، در این حالت، به معنی جملات سخت، بلند و تاثیرگذار نمی باشد. این موضوع یکی از اشتباهات رایج میان زبان آموزان می باشد که باعث می شود زبان آموزان جملات خیلی بلند که از لحاظ گرامری نادرست و غیر قابل فهم هستند بنویسند.

برای نمونه:

‘In the modern world, global warming is one of the most popular topics causing many environmental difficulties and tough challenges arising from its serious consequences.’

جمله بالا قسمتی از Writing می باشد که تلاش می کند بیش از اندازه پیچیده باشد. این زبان آموز تلاش کرده است 4 ایده ساده را در یک پاراگراف بگنجاند و نتیجه آن یک جمله ای است که از لحاظ منطقی مناسب نمی باشد. آن ها کنترل خود بر روی گرامر را از دست داده و این موضوع برروی معنی جمله تاثیر منفی می گذارد. هنگامی که معنی جمله تحت تاثیر قرار می گیرد، خواندن جملات نوشته شده بسیار سخت می شود که این موضوع برای نمره Writing شما اصلا خوب نیست.
جملات "پیچیده" در واقع خیلی پیچیده نیستند. در واقع، آن ها 2 تا چندین جمله ساده هستند که در کنار هم قرار گرفته اند. قرار دادن این جملات ساده در کنار هم کل Writing شما را خواناتر و روان تر می کند.
نگاهی به مثال اول بیندازید. در جمله بالا، 4 ایده ساده وجود دارند که ما می توانیم آنها را به صورت جملات مجزا بنویسیم.

 1. 1. Global warming is a common topic these days.
  2. Global warming causes environmental problems.
  3. There are tough challenges associated with global warming.
  4. Global warming has very serious consequences.

اگر تمام جملات مان در امتحان Writing را مانند بالا بنویسیم، ما نمره بسیار زیادی از دست خواهیم داد زیرا جملات مان بسیار ساده می باشند. تنها کاری که باید انجام دهیم این است که این جملات ساده را کنار هم بگذاریم.

نمونه‌هایی از جملات پیچیده

برای نمونه:

One of the most common environmental issues is global warming which causes many serious environmental problems. There are tough challenges associated with this issue and its effects have very serious consequences.

این جملات اصلا "پیچیده" نمی باشند، فقط ایده های ساده به سادگی در کنار یک دیگر قرار گرفته اند. "پیچیده" فقط یک برچسب است، نه یک واقعیت. تنها کاری که در جمله بالا انجام شده است این است که 4 جمله ساده در قالب دو جمله پیچیده بیان شده است. نتیجه این کار یک پاراگرافی است که از لحاظ گرامری صحیح و قابل درک می باشد.

چه زمانی باید از جملات پیچیده استفاده کنیم؟

به عنوان یک قاعده کلی، زمانی که می خواهیم نظرات اصلی و بنیانی را بیان کنیم، از جملات ساده استفاده می کنیم; معمولا در ابتدای پاراگراف. زمانی ما از جملات پیچیده استفاده می کنیم که بخواهیم ایده اصلی را توسعه بدهیم. برای نمونه، هنگامی که می خواهیم یک مثال را حمایت کنیم یا یک ایده اصلی را توضیح بدهیم.

برای نمونه:
در پایین، یک نمونه جواب به سوالی که بیان می کند ‘fast food’ یا ‘junk food’ باید نسبت به غذاهای رایج مالیات بیشتری به آنها تعلق بگیرد، آورده شده است.

‘Increasing taxes would raise prices and lower consumption. Fast food companies would pass on these taxes to consumers in the form of higher prices and this would lead to people not being able to afford junk food. For instance, the cost of organic food has proven prohibitively expensive for most people. Despite this, people in many developed countries, where the problem is most acute, can afford price hikes and will continue to eat high-fat meals.’

جمله اول ‘topic sentence’ می باشد و ایده اصلی پاراگراف را بیان می کند. بنابراین، این جا بهتر است از یک جمله ساده استفاده کنیم.
جمله دوم، موضوع اصلی را توضیح می دهد و از کلمه‘and’ برای وصل کردن دو جمله ساده به هم و ساختن یک جمله پیچیده استفاده کرده است.
جمله سوم یک مثال را ارایه می کند و Phrase ارتباط دهنده‘for instance’ برای این کار استفاده شده است. آخرین جمله هم در مورد محدودیت های بحث صحبت می کند و یک جمله پیچیده می باشد که بیش از یک ایده را به هم وصل کرده است.
پاراگرافی که در بالا آمده است مجموعه ای از جملات ساده و پیچیده است و بنابراین معیار نمره دهی برای استفاده از ساختار های پیچیده در قسمت گرامر را ارضا می کند.

چگونه جملات پیچیده بنویسیم؟

در نظر داشته باشید که جمله پیچیده جمله ای است که از کنار هم قرار گرفتن دو یا چند جمله ساده ساخته می شود. بنابراین، ما باید ساختارهای گرامری که به ما اجازه می دهند این کار را انجام بدهیم را باید یاد بگیریم و با اطمینان در نوشته های خود استفاده کنید. در ادامه، روش هایی برای ربط دادن ایده ها به هم دیگر در یک جمله ارایه خواهند شد. برای ساختن جملات پیچیده، ما به بیش از دوجمله نیاز داریم- یک Clause وابسته و یک Clause مستقل. یک Clause گروهی از کلمات هستند که هم فاعل دارند و هم فعل. نمونه ای از یک Clause وابسته ‘….because the weather was cold.’ می باشد. این Clause یک Clause وابسته می باشد زیرا به تنهایی هیچ معنی ندارد، اگر چه فاعل و فعل دارد.
برای اینکه جمله بالا معنی پیدا کند، می بایست یک Clause وابسته در کنار آن قرار گیرد. همانطور که از اسم آن مشخص است، یک Clause مستقل به تنهایی دارای معنی می باشد. برای نمونه،‘I wore a warm coat.’ یک Clause مستقل می باشد.اگرما این دو جمله را کنار هم بگذاریم، یک جمله پیچیده تشکیل می شود- ‘I wore a warm coat because the weather was cold.’ همانطور که مشاهده می کنید، جملات "پیچیده" لزوما پیچیده نیستند. در ادامه نگاهی خواهیم انداخت به روش هایی که می توان جملات پیچیده نوشت.

۱. Relative clause

شما می توانید از Relative clauses برای دادن اطلاعات ضروری یا اضافی در مورد یک شخص، مکان یا یک چیز استفاده کنید. این کار باعث می شود نوشته های شما خواناتر و روان تر شوند. این کار با استفاده از ضمایر نسبی مانند who, which and that انجام می گردد. برای نمونه، ‘He’s the kind of person who is always friendly.’.

برای نمونه:

Air pollution can cause health problems. Air pollution is largely caused by motor vehicles.

ما می توانیم این دو جمله ساده را با استفاده از کلمه ‘which’ به یک جمله پیچیده تبدیل کنیم.

Air pollution, which is mostly caused by motor vehicles, can cause health problems.

برای نمونه:

There is evidence that some people are more likely to smoke. These people have parents and friends who smoke.

دو جمله بالا نیز می توانند با استفاده از کلمه‘that’ به یک جمله پیچیده تبدیل شوند.

There is evidence that people who have parents and friends that smoke are likely to smoke more.

Subordinate Clauses

میتوانند برای توضیح دادن اسامی و ضمایر استفاده گردند; همچنین برای افعال، قیود و صفت ها مورد استفاده قرار می گیرد;یا می توانند به عنوان فاعل یا مفعول یک Clause دیگر استفاده گردند.این نوع جملات با ارتباط یک Clause مستقل و Clause وابسته با استفاده از کلماتی مانند as, because, while, until, even though, although, when and if ساخته می شوند.

۳. Clauseهای شرطی

این Clause ها به ‘If clauses’ نیز مشهور هستند. آنها زمانی استفاده می شوند که بخواهیم بگوییم که یک عمل در Clause اصلی زمانی اتفاق می افتد که شرایط خاصی مهیا گردد.

برای نمونه:

If I had a million dollars, I would quit my job.
I will be really happy, if I pass the IELTS test.

این Clause های برای مثال زدن در task 2 Writing فوق العاده می باشند.

برای نمونه:

‘Increasing taxes would raise prices and lower consumption. Fast food companies would pass on these taxes to consumers in the form of higher prices and this would lead to people not being able to afford junk food. If the cost of organic food proves prohibitively expensive for most people, they will simply not buy it. Despite this, people in many developed countries, where the problem is most acute, can afford price hikes and will continue to eat high-fat meals.’

آنها هم چنین برای صحبت در مورد موقعیت های غیر واقعی یا گمانه زنی در مورد گذشته یا آینده بسیار مناسب می باشند. 4 نوع جمله شرطی وجود دارد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت: جمله شرطی نوع صفر در مورد اطلاعاتی استفاده می شوند که واقعی هستند. ما می توانیم از If یا When برای آغاز این جملات استفاده کنیم.

برای نمونه:

Nowadays when we travel long distances, we usually use air travel.

جمله شرطی نوع اول برای صحبت در مورد چیزی در حال حاضر یا آینده استفاده می شود.

برای نمونه:

If the city’s population continues to grow, we will need to build more infrastructure.

جمله شرطی نوع دوم برای صحبت در مورد چیزهایی استفاده می شوند که غیر ممکن هستند.

برای نمونه:

If the sun didn’t come up tomorrow, we wouldn’t have any life on earth.

جمله شرطی نوع سوم برای گمانه زنی در مورد گذشته استفاده می شوند. این نوع شرطی، زمانی که پشیمان هستیم یا زمانی که در مورد یک موقعیت غیر واقعی در گذشته صحبت می کنیم، مورد استفاده قرار می گیرد.

برای نمونه:

The Second World War would have never happened if Germany had been given a fairer peace settlement in Word War One.

۴. جملات ترکیبی

جملات ترکیبی جملاتی هستند که از 2 Clause مستقل تشکیل شده اند و توسط یک ارتیاط دهنده مانند ‘and’, ‘for’ ‘but’ برای ارتیاط بین آن ها استفاده شده است.

برای نمونه:

I really want to study, but I’m too tired.
She got to the test centre early, and she did really well on her IELTS test.

بعضی زبان آموزان فکر می کنند که این جملات بسیار ساده می باشند و به عنوان جملات پیچیده محسوب نمی شوند. در حالی که اصلا این طور نیست.

هشدار

نکته کلیدی این است که شما باید این ساختار های گرامری را قبل از امتحان اصلی مطالعه کرده و استفاده از آنها را به خوبی یاد بگیرید. بعضی از زبان آموزان ساختارهای گرامری زیادی را حفظ می کنندو تلاش می کنند از آنها بدون توجه به اینکه کارکرد آنها چگونه است یا اینکه واقعا از آنها درست استفاده می کنند، وارد نوشته های خود می کنند. این کار باعث می شود که جملات آنها قابل خواندن نباشد. به خاطر داشته باشید جملات شما باید عاری از خطا باشد، بنابراین از ساختار های استفاده کنید که بر آنها تسلط دارید. نکته کلیدی این است که از این ساختارها به درستی استفاده کنید. برروی پاسخ دادن به سوال تمرکز کنید و اگر شما استفاده از این ساختارها را به خوبی بدانید، جملات شما بسیار روان خواهند بود.

گام بعدی

در این پست نشان داده شد که چگونه می توانید ایده ی خود را به صورت شفاف و به شیوه ای ساده در نوشته های خود بیان کنید و همزمان جملات با ساختارهای پیچیده بنویسید. هنگامی که برروی Writing سوالات امتحان اصلی IELTS کار می کنید، سعی کنید به این فکر کنید که چه چیز هایی را درقالب جمله های ساده می خواهید بگویید و سپس آن ها را به هم وصل کنید تا جملات پیچیده بسازید. بعد از تمرین کردن زیاد، انجام این کار برای شما خیلی راحت خواهد شد و نوشته های شما بسیار بهتر خواهند شد.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

ارسال دیدگاه جدید (10)

This comment was minimized by the moderator on the site

بسیارمفیدبودیک دنیاسپاس

This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام و عرض تشکر بابت توضیحات بسیار شفاف، ساده و کاربردیتون

This comment was minimized by the moderator on the site

مطلب بسیار مفید و جامعی بود. تشکر فراوان

This comment was minimized by the moderator on the site

Unfortunatly in our country dont teach well english that is why we posses problem .thank you its good

This comment was minimized by the moderator on the site

Thanks for information you.but we dont know how practice thos method

This comment was minimized by the moderator on the site

جالب و اموزنده بود
ممنون بخاطر اینکه انقد شسته رفته توضیح دادین.

This comment was minimized by the moderator on the site

فوق العاده . ضمن تشکر از مدیریت و کارکنان آکادمی بیان برتر.

This comment was minimized by the moderator on the site

Merc az shoma teame khoobetoon, behtarin moassesei hastin ke tahala didam

This comment was minimized by the moderator on the site

مرسی بابا . چقدر کامل می‌نویسین . بهترینین خواستم تشکر کنم تورو خدا همیشه علی بمونین

This comment was minimized by the moderator on the site

خدا خیرتون بده! هرکی میرسه میگه باید پیچیده بنویسی ولی هرکاری میکردم نمره ام بالا نمی رفت. الان درک کردم مشکل چیه! ممنون از این همه اطلاعات خوبی که به اشتراک میگذارید

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

 1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید