راز رسیدن به نمره 9 در بخش Reading آیلتس راز رسیدن به نمره 9 در بخش Reading آیلتس راستش را بخواهید، بخش Reading آیلتس، در واقع یک تست Reading نیست. درست است که ...
پاسخ تشریحی Reading کمبریج های 5 تا 13 عنوان :       پاسخ تشریحی Reading کمبریج های 5 تا 13 زمجموعه:      ...
هیچوقت این ۵ کار را در آزمون PTE انجام ندهید! در آزمون PTE چه کارهایی را نباید انجام دهیم؟!! ۱- وقت خود را برای خواندن دستورالعملها تلف نک...