جلسه ششم Speaking تکنیک‌های Speaking جلسه ششم - بررسی سوالات شرطی نوع دوم Would و استراتژی پاسخگویی ......
جلسه پنجم Speaking تکنیک‌های Speaking جلسه پنجم - Advantage, Disadvantage  ...
جلسه چهارمSpeaking تکنیک‌های Speaking جلسه چهارم - بررسی نوع سوم از سوالات Speaking ...
جلسه سوم Speaking تکنیک‌های Speaking جلسه سوم - بررسی نوع سوم از سوالات Speaking  ...
جلسه دوم Speaking تکنیک‌های Speaking جلسه اول - چگونگی ارزیابی Speaking، ایده‌پردازی و نوع اول سوالات...
بخش دوم آزمون اسپیکینگ آیلتس (IELTS Speaking Part 2) اگر داوطلب کمتر از 2 دقیقه صحبت کند، نمره از دست خواهد داد؟ در بخش دوم آزمون اسپیکینگ (Speaking Part 2) موضوعی مطرح می شود که به داوطلب ۱ دقیق...