آیا لغات پنهان بحث را تا به حال ندیده اید؟! آیا لغات پنهان بحث را تا به حال ندیده اید؟! اگر نمره ی ۴ تا ۵.۵ میخواهید این متن را نخوانید! این مقاله به دو قسمت "برنامه ریزی" و "لغات پنهان" می پردازد. ...
استراتژی های کلیدی برای بخش دوم Speaking (CueCards) استراتژی کلیدی برای پاسخ به بخش دوم امتحان Speaking این مقاله به شما کمک خواهد کرد که جواب های بهتری به بخش دوم امتحان Speaking ب...