در رایتینگ TASK I - چگونه بنویسیم؟ همانطوریکه میدانید استفاده درست از افعال و عبارات جهت توصیف دیاگرام ها، نمودارها و منحنی ها #Charts_Diagrams_Graphs بسیار حائز اهمیت است. نمونه  ای از این عبارات: ...
آموزش رایگان رایتینگ آیلتس - تسک ۲ - قسمت پانزدهم استفاده از تکنیک IDEA+1 برای توسعه ایده در رایتینگ تسک 2 آیلتس ...
آموزش رایگان رایتینگ آیلتس - تسک ۲ - قسمت یازدهم چطور پارگراف های Body را از صفر بسازیم - قسمت اول ...
آموزش رایگان رایتینگ آیلتس - تسک ۲ - قسمت دهم منظور از Thematic Progression در رایتینگ آیلتس چیست و چه تاثیری بر نمره Coherence و Cohesion خواهد داشت؟ ...
آموزش رایگان رایتینگ آیلتس - تسک ۲ - قسمت هشتم بالا بردن نمره Coherence و Cohesion و نوشتن یک پاراگراف با Cohesion بالا ...
منظور از Coherence و Cohesion چیست؟  برای کسب نمره خوب در Writing یکی از چهار معیار، رعایت کردن قوانین Coherence و Cohesion میباشد. ابتدا تفاوت این دو کلمه: منظور از Coherence پیوستگی ایده ها...
۳۰ روز تا نمره 7+ رایتینگ – روز ۵ متن زیر را در ارتباط با " مزایای تاریخ " بخوانید و سعی کنید با استفاده از لغات، کالوکیشن ها و ساختارهای آن، کل متن را در یک پاراگراف خلاص...
۳۰ روز تا نمره 7+ رایتینگ – روز ۲ متن زیر را در ارتباط با "کار کردن از راه دور" بخوانید و سعی کنید با استفاده از لغات، کالوکیشن ها و ساختارهای آن، کل متن را در یک پاراگراف خلاصه کنید. توجه کنید پاراگراف تان باید ش...
۳۰ روز تا نمره 7+ رایتینگ – روز ۱ متن زیر را در ارتباط با "اثرات رسانه برروی کودکان" بخوانید و سعی کنید با استفاده از لغات، کالوکیشن ها و ساختارهای آن، کل متن را در یک پاراگراف خلاصه کنید. توجه کنید پاراگراف تان ...
پاسخنامه رایتینگ Task 1 و Task 2   رایتینگ تمرین کردن همراه با نمونه پاسخنامه، داوطلب را با شرایط آزمون بهتر آشنا می کند و  باعث کاهش استرس خواهد شد. رایتینگ تمرین کردن همراه با نمونه پاسخنامه، ...
یک ساختار فوق العاده برای بیان "مثال" در رایتینگ یکی از مهمترین جملات برای ساپورت ایده ها در تمام رایتینگ ها، استفاده از مثال هاست. اینکه چگونه یک ایده ساده را بدون زحمت گسترش دهیم، در روزهای آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد. ...
رایتینگ 4 کمبریج 13 آکادمیک Some people say history is one of the most important school subjects. Other people think that in today’s world subjects like science and technology are more important than history. Discuss these views and give your opinion. ...
رایتینگ 3 کمبریج 13 آکادمیک In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry.  Why is this case? What can be done about this problem? Give reasons for your answer and include any relevant e...
رایتینگ 1 کمبریج 13 آکادمیک Living in a country where you have to speak a foreign language can cause serious social problems, as well as practical problems.To what extent do you agree or disagree with this statement? Give reasons ...
رایتینگ 2 کمبریج 13 آکادمیک Some people believe that nowadays we have too many choices.To what extent do you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowl...
نامه ای خوب و جذاب بنویسیم ! نامه ای خوب و جذاب در پارت ۱ رایتینگ آیلتس خود بنویسیم! همانطور که می دانید در تسک یک آیلتس جنرال ...
IELTS Cambridge 11 - Test4 - General Writing - Task2 Some people say that it is possible to tell a lot about a person’s culture and character from their choice of clothes. Do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experien...
IELTS Cambridge 11 - Test3 - General Writing - Task2 Essay topics: News stories on TV and in newspapers are very often accompanied by pictures. Some people say that these pictures are more effective than words. What is your opinion about this? Give reasons for your answer and include any relevant ...
IELTS Cambridge 11 - Test2 - General Writing - Task2 Some people say that in all levels of education, from primary school to universities, too much time spent on learning facts and not enough on learning practical skills. Agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant exa...

صفحه1 از2