راز رسیدن به نمره 9 در بخش Reading آیلتس راز رسیدن به نمره 9 در بخش Reading آیلتس راستش را بخواهید، بخش Reading آیلتس، در واقع یک تست Reading نیست. درست است که ...
IELTS Cambridge 11 - Test1 - Academic Writing - Task2 Governments should spend money on railways rather than roads.To what extent do you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own kno...
5 نکته اصلی در سکشن چهارم - Listening همه زبان آموزانی که حداقل یک بار تجربه شرکت در آزمون اصلی یا شبیه ساز آیلتس را دارند و یا یک تست بخش Listening از کتاب­های شبیه آیلتس تمرین کرده ­اند به این موضوع واقف هستند که بخش 4 ...
قوانین Spelling در Listening آیلتس یکی از دغدغه های دانشجویان در دوره های آیلتس، املا و حروف بزرگ و کوچک در Listening است. ...
مجموعه لغات IELTS مجموعه لغات پرکاربرد برای آزمون آیلتس مجموعه لغات مورد نیاز برای Writing و Speaking...