Reindeer in Finland سطح اول - آیلتس 5-4 (A2 - B1) Reindeer live in Finland. They...
راز رسیدن به نمره 9 در بخش Reading آیلتس راز رسیدن به نمره 9 در بخش Reading آیلتس راستش را بخواهید، بخش Reading آیلتس، در واقع یک تست Reading نیست. درست است که ...
کتاب های Inside Reading عنوان :      مجموعه کتاب های Inside Reading زمجموعه:      IELTS ...
مجموعه ویدیوهای Simon درس اول تکنیک‌های Simon - Reading - جلسه اول مقدمه ای در مورد Reading آزمون آیلتس و توضیحاتی در مورد بخش های مختلف آن (مدت ویدیو ۲ دقیقه) ...
مجموعه ویدیوهای Simon درس دوم تکنیک‌های Simon - Reading - جلسه دوم تکنیک های اساسی و تمریناتی برای پاسخ دادن به سوالات Gap-Fill (مدت ویدیو ۲۲ دقیقه) ...
مجموعه ویدیوهای Simon درس چهارم تکنیک‌های Simon - Reading - جلسه چهارم چگونگی پاسخ دادن به سوالات Paragraph Headings Matching (مدت ویدیو ۲۱ دقیقه) ...
مجموعه ویدیوهای Simon درس پنجم تکنیک‌های Simon - Reading - جلسه پنجم در این ویدیو به بررسی سوالات which paragraph contains می پردازیم. (زمان ویدیو ۱۷ دقیقه) ...
مجموعه ویدیوهای Simon درس هشتم تکنیک‌های Simon - Reading - جلسه هشتم استراتژی سریع برای جواب دادن به سوالات short answer (زمان ویدیو ۸ دقیقه) ...
مجموعه ویدیوهای Simon درس دهم تکنیک‌های Simon - Reading - جلسه دهم توصیه های نهایی برای پاسخ دادن به سوالات Reading (زمان ویدیو ۷ دقیقه) ...
مجموعه ویدیوهای Simon درس هفتم تکنیک‌های Simon - Speaking- جلسه هفتم پاسخ دادن به موضوع describe an activity در بخش دوم speaking (مدت ویدیو 8 دقیقه) ...
مجموعه ویدیوهای Simon درس سوم تکنیک‌های Simon - WritingTask2- جلسه سوم چگونگی نوشتن مقدمه برای مدل‌های مختلف سوالات در Task2 به همراه نمونه‌ (مدت ویدیو 15 دقیقه)...