Elements of Style 2017   عنوان :      Elements of Style 2017 مجموعه:      IELTS, PTE, TOEFL...
برای گرفتن مدرک آیلتس چقدر زمان لازم است؟ این سوال برای بسیاری از متقاضیان مدرک آیلتس پیش می‌آید که «چه مدت طول می‌کشد تا مدرک آیلتس بگیریم؟» یا «برای آ...
سرویس Test-Track سرویس Test-Track چیست؟ هرچند بسیاری از داوطلبین آزمون آیلتس، دوره های تکنینک آیلتس را گذرانده اند و با استراتژی ها آشنایی کامل دارند اما به استادی نیاز دارند تا در کنار آنها ایراداتشان را برطر...
مقایسه مراکز مجاز برگزاری آزمون آیلتس در ایران   همانطوریکه می دانید، در حال حاضر مراکز متعددی در ایران مشغول به برگزاری آزمون آیلتس هستند. در این بین، نام مراکز قدیمی تری مانند آیلتس تهران، عصر دین و دانش، ایرسافام ...
چرا بیان برتر؟ سبد کامل آیلتس برای رسیدن به هدف، راههای متفاوتی وجود دارد. این لذت در مسیری است که هو...