کالوکیشن solution-Cleft

درس کالوکیشن روز ۱۷

solution

 

Cure-all: something that people think will cure any problem or illness

علاج هر درد، راهکار قطعی

Car manufacturers should be forced to produce hybrid cars or cars powered by renewable clean energy resources as a cure-all for car emission problems.

تولیدکنندگان ماشین باید مجبور شوند به عنوان راه حلی برای مشکلات انتشار گازهای سمی، ماشین های هایبرید و یا ماشین هایی که توسط منابع انرژی تجدیدپذیر کار می کنند تولید کنند.

Investment is not a cure-all for every economic problem.

سرمایه گذاری یک راه حل قطعی برای حل هر مشکل اقتصادی نیست.

 

 

Blanket Solution: a solution that includes all possible cases

There is no blanket solution for the problem of youth unemployment

هیچ راهکاری جامعی برای مشکل بیکاری جوانان وجود ندارد.

 

 

Address a problem/question/issue etc: if you address a problem, you start trying to solve it

حل یک مشکل یا مسئله

Working in rural areas has many issues to address, working conditions, transport and housing.

کار کردن در مناطق روستایی مشکلاتی دارد که باید حل شوند مانند شرایط کاری، حمل و نقل و مسکن

Our products address the needs of real users.

محصولات ما نیاز کاربران واقعی را مرتفع می کند.

 

Insurmountable an insurmountable difficulty or problem is too large or difficult to deal with:

The language difference proved an insurmountable barrier.

تفاوت زبان، یک سد بزرگ بود.

In conclusion, the challenges presented by the booming international tourist industry are numerous and complex. Although they are by no means insurmountable, it is highly unlikely that they will be resolved in the foreseeable future.

در نتیجه، مشکلات بوجود آمده به دلیل افزایش صنعت توریست بین المللی، متعدد و پیچیده هستند. اگرچه آنها غیرقابل حل نیستند، اما خیلی بعید میرسد که در آینده نزدیک بتوان آنها را حل کرد. 

 

 

To face a problem

Any employee, if complacent about the current employment, would be faced with threats posed by others.

هر کارمندی، اگر از شغل فعلی خود راضی باشد، با تهدیدهایی از طرف دیگر روبروست.

نکته 1: توجه داشته باشید که برای "روبرو شدن" می توانید از دو ترکیب زیر استفاده کنید:

To face something

To be faced with something

بنابراین مطمئن شوید که face به تنهایی یعنی "روبرو شدن با" و درحالت عادی نیاز به حرف اضافه ندارد. مثلاً جمله بالا می توانست به این صورت بازنویسی شود:

would face threats posed by others

 

 

Encounter problems/difficulties: to experience something, especially problems or opposition

They encountered serious problems when two members of the expedition were injured.

آنها زمانی که دو عضو حفاری زخمی شدند، ما مشکلات جدی روبرو شدند.

From the outset we encountered difficulties with the system.

از همان ابتدا، ما با مشکلاتی با این سیستم روبرو بودیم.

 

 

Confront: if a problem, difficulty etc confronts you, it appears and needs to be dealt with synonym face:

The problems confronting the new government were enormous.

مشکلاتی که جلوی راه دولت جدید وجود داشت، متعدد بودند.

be confronted with something

Customers are confronted with a bewildering amount of choice.

مشتریان با تعداد بسیار زیاد و گیج کننده ای از انتخاب ها روبرو بودند.

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز هفدهم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 17

درس کالوکیشن روز ۱۸

Cleft

خب همونطوریکه از اسمش هم معلمومه، از ساختارهای تاکیدی، برای تاکید بیشتر روی یک جمله یا یک بخش از جمله استفاده میشود. در Speaking این کار را میتوان با بالا بردن صدا و یا Intonation انجام داد ولی در Writing میتوان از ساختارهای تاکیدی برای رسیدن به این امر استفاده کرد. در این چند هفته، به بررسی چند ساختار تاکیدی خواهیم پرداخت.

ساختارهای Cleft

کلمه Cleft به معنی "تقسیم شده" است. در یک ساختار Cleft، اطلاعاتی که در یک کلاز داده میشود به دو بخش تقسیم شده و هریک از آنها فعل خود را خواهد داشت.

Vanessa has made the greatest impact.

It is Vanessa who has made the greatest impact.

این باعث میشود که به بخشی از جمله تاکید بیشتری داده شود. معمولا از این الگو برای تاکید روی یک بخش اطلاعات جدید، برای توضیح بیشتر و یا حتی مخالفت با گفتار قبل استفاده میشود. در جملات زیر، بخش تاکید شده، Bold شده است.

All of the Redgrave family are gifted actors. But it is Vanessa who made the greatest impact in the world of feature films.

‘I remember your uncle taking us to the fair.’ ‘No, it was my father that took us there.’

یکی از ساختارهای خوب برای Cleft، استفاده از ساختار It cleft است.

It + be + emphasized word/phrase + emphasized word/phrase + that/which/who clause.

It is not just his outlandish sense of humour that I am complaining about.

از این الگو میتوانیم برای تاکید روی فاعل، مفعول، فریز قیدی و یا فریز حرف اضافه ای استفاده کنیم:

Mike took Sally to the party on Saturday.

تاکید روی فاعل:

It was Mike who took Sally to the party on Saturday.

It was Sally (that) Mike took to the party on Saturday.

It was on Saturday (that) Mike took Sally to the party.

It was to the party (that) Mike took Sally on Saturday.

توجه داشته باشید که اگر لازم باشد روی عمل (فعل) تاکید شود، باید از ساختار What Cleft استفاده شود.

What Mike did was take Sally to the party.

What Mike did was to take Sally to the party.

همانطوریکه می بینید در این ساختارها یا از مصدر بدون to یا مصدر با to  استفاده خواهیم کرد.

و اگر فعل به صورت استمراری یا کامل باشد، فعل do را به آن حالت تغییر می دهیم و فعل تاکیدی به ترتیب با ing یا pp بیان خواهد شد:

The boys are not leaving Sandy at home. They are taking him to the match.

What the boys are doing is taking Sandy to the match.

Old members are absent but the new members have taken their seats in the assembly.

What the new members have done is taken their seats in the assembly.

ساختار دیگر Cleftها برای کلازهای wh (کلازهای ربطی است).

The guy who told me about the new club was Zack.

The house where I used to live is near here.

The day (when) we left was the saddest day of my life.

The reason (why) they never told me is they do not trust me.

و ساختار آخر نیز Reversed Cleft است که در آن جای بخش تاکیدی با Cleft عوض میشود.

Taking Sandy to the match is what the boys are doing.

Zack was the guy who told me about the new club.

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز هجدهم کالوکیشن


دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 18

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید