كتاب PTE EXPERT

كتاب هاي آموزشي PTE Expert نوشته ي David Hill در سطوح B1 و B2 جهت تقويت هر ٤ مهارت Speaking & Writing و Reading و Listening به همراه Answer key و فايل هاي صوتي كه ميتوان به عنوانCourse book جهت استفاده براي تقويت مهارت هاي زباني در راستاي آزمون PTE Academic مفيد واقع شود.

 

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید