هیچوقت این ۵ کار را در آزمون PTE انجام ندهید!

در آزمون PTE چه کارهایی را نباید انجام دهیم؟!!

۱- وقت خود را برای خواندن دستورالعملها تلف نکنید! اگر با مدل سوالات آشنا باشید، میدانید همیشه دستورالعملها تکراری هستند.

۲- از فرمت پیروی کنید! اگر قبلا روی تمپلیتهایی کار کرده اید، حتما زمان آزمون نیز از آنها استفاده کنید.

۳- سوالات را زودتر جواب ندهید! سوالات کاملا به اندازه کافی زمانبندی شدهاند. اگر وقت بیشتر دارید، جوابهایتان را چک کنید.

۴- برای یک سوال، بیش از اندازه وقت نگذارید! برای بخشهای Reading و Listening که یک زمان کلی داده میشود، مراقب زمان باشید. وقتی روی یک سوال بیش از اندازه وقت می گذارید، ممکن است فرصت را برای سوالات بعدی از دست بدهید. به عنوان مثال ممکن است، سوالات re-order paragraph سخت تر از سوالات Fill-in blanks باشند.

۵- حتما جواب های نوشته شده تان را مرور کنید! برخی از شرکت کننده ها بدون خواندن و مرور اشکالات خود، از یک بخش می گذرند. به عنوان مثال، پیشنهاد میشود زمان را برای نوشتن essay طوری تنظیم کنید، که حداقل 4 دقیقه برای مرور و پیدا کردن اشکالات خود بگذارید. 

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید