رازهای موفقیت در بخش Retell Lecture

برای کسب نمره بالاتر در این قسمت، می بایست آن را به سه قسمت تقسیم و توانایی خود را در هر یک ارزیابی کنید:

  • گوش دادن
  • نت برداری
  • بازگو کردن

1- گوش دادن: برای تقویت این قسمت، باید دانش کلمات و مهارت گوش کردن خود را افزایش دهید. روزی حدود 5 دقیقه برای حفظ کردن کالوکیشن های آکادمیک زمان بگذارید. روزنامه بخوانید و به BBC news و  TED talksگوش دهید. گوش دهید، نت برداری کنید و سپس بازگو کنید و صدای خود را ضبط نمایید. سپس متن هر لیسنینگ را بخوانید و نت برداری خود را ارزیابی کنید.

2- نت برداری: شامل نوشتن کلمات اصلی در حین گوش دادن می باشد. نت برداری نباید به صورت یک کلمه ای باشد، بلکه باید به گونه ای نت برداری کنید که بتوانید در زمان بازگو کردن آن را به خاطر آورید. شما به ایده اصلی نیاز دارید ولی براساس نمره دهی پیرسون، RL توانایی شما را در تکرار و توضیح موضوع به همراه بیان جزئیات و مثال ها می سنجد. بنابراین عددها و تاریخ ها هم مهم هستند.

3- بازگو کردن: ابتدا به مطالبی که نت برداری کرده اید، فکر کنید و سپس آنها را به صورت روان و با تلفظ صحیح بازگو کنید.

در RL در هر یک از بخشهای زیر به شما 5 نمره داده می شود.

  • Content: در این قسمت برای کسب نمره کانتنت، باید کلمات اصلی، ارتباط میان کلمات، جزئیات و مثالها و سپس نتیجه را بگویید.
  • Pronunciation: تمامی حروف کلمات می بایست به صورت واضحی ادا شوند و استرس کلمات نیز باید رعایت شود.
  • Fluency: ریتم صحبت شما باید روان باشد و هرجایی که لازم است مکث کنید. نباید شک و تردید و یا تکرار در کلمات شما دیده شود. زمانی که بخواهید در حین صحبت کردن، تصمیمات پیچیده بگیرید، روانی گفتارتان پایین می آید. بنابراین ساده صحبت کنید. استفاده از تمپلیت به شما کمک زیادی می کند.

و در آخر، اگر بخشی از لیسنینگ را از دست دادید، روی باقی آن تمرکز کنید و سعی کنید موضوع را بفهمید و بازگو کنید. ممکن است نمره کانتنت را از دست دهید، ولی نمره فلوئنسی و پرونانسیشن را به دست خواهید آورد.

 

یکی از کلید های موفقیت، داشتن نظم در انجام دادن کارهایی است که باید انجام دهید؛ حتی اگر میلی به انجامش ندارید اما میدانید مهم هستند و باید انجام شوند.

برایان تریسی

نازلی منجم زاده
تیم PTE بیان برتر

 

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید