تفاوت بین آیلتس آکادمیک و جنرال چیست؟

آیلتس دردو نوع Academic و General برگزار میشود. بخش Writing وReading در این دو نوع متفاوت است . نمیتوان گفت کدام آسان تر است . تفاوت در متون آنهاست . متون Academic اختصاصا به محیطهای دانشگاهی و موضوعات مرتبط با آن برمیگردد و متون General به زندگی عمومی. نمره ی Academic برای ادامه تحصیل و یا مشاغل آموزشی مناسب است و نمره ی General برای زندگی و کار در سایر مشاغل. با همه ی اینها شما باید نوع آزمون رابا مقامات و سازمانهای مرتبط با نوع سفر خود چک کنید.

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید