کالوکیشن شماره 45

درس کالوکیشن روز 45

global


There are many people who oppose globalisation because it weakens and threatens national identities.

افراد زیادی هستند که در مقابل جهانی سازی می‌ایستند چون به نظر آنها، جهانی‌سازی هویت‌های ملی را ضعیف کرده و آنها را تهدید میکند.

 

It is crucial that we keep in touch with our roots and preserve the diversity of our culture.

مهم است که با ریشه خود در ارتباط باشیم و تنوع فرهنگی‌مان را حفظ کنیم.

 

It is vital to keep our traditions alive and develop a sense of national identity.

حیاتی است که سنت‌هایمان را زنده نگه داریم و حس هویت ملی را ایجاد کنیم

.

Due to globalisation, not only are all kinds of products accessible to all people but also exposure to languages and education is easier and more convenient than ever.

به دلیل جهانی‌سازی، نه تنها تمام محصولات در دسترس همه مردم هستند بلکه قرارگیری در معرض زبان ها و آموزش ساده تر از همیشه شده است.

 

Internet has greatly altered the way we perceive the world and as a result, people have developed a global perspective.

اینترنت نوع درک ما را از جهان به اندازه زیادی تغییر داده است و در نتیجه مردم به یک درک جهانی رسیده‌اند.

 

The influence of more dominant countries has spread worldwide, wiping out cultural differences.

اثر کشورهای غالب‌تر در سرتاسر جهان انتشار یافته است و از اینرو تفاوت‌های فرهنگی را از بین برده است.

 

Questions:

What are the benefits of globalisation?

What are the negative aspects of globalisation?

How does global change affect people?

In what ways are smaller countries influenced by more dominant ones?

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز چهل و پنجم کالوکیشن

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

ارسال دیدگاه جدید (2)

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام دوستان رایتینگ 2امتحان اصلی امروز پروشات در مورد
paying taxes and contribution to the societyبود

This comment was minimized by the moderator on the site

اساتید میشه این دوره رو یک جوری که شما صلاح میدونید ادامه داد ?

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید