sharingtobackground1.jpg
sharingtobackground1.jpg

دوره‌های نیمه خصوصی آیلتس، PTE و مکالمه محض

عموما یکی از مشکلات عمده در یادگیری زبان، ازدحام دانشجویان در کلاس‌ها می‌باشد که منجر به عدم اختصاص زمان کافی برای حل مشکلات دانشجو از سوی استاد و همچنین عدم فرصت کافی برای ابراز توانایی‌های دانشجو در کلاس می‌باشد. از سوی دیگر طولانی بودن تعداد ترم‌ها زبان انگلیسی یکی از المان‌های اصلی در ترک کلاس‌ها می‌باشد. از اینرو دورهای نیمه خصوصی با تعداد دانشجویان کمتر (۵ نفر) و همچنین مسیر کوتاهتر (حداکثر ده ماه برای زبان عمومی و دو ماه برای تکنیک آیلتس) موثرترین راهکار برای افرادی است که هدفمند به یادگیری زبان فکر می‌کنند.

ویژگی‌های دوره‌های نیمه خصوصی ۵ نفره بیان برتر (آیلتس)
 • تدریس توسط چهار استاد در چهار مهارت مختلف
 • آموزش تکنیک‌ها و استراتژی‌ها براساس شرایط دانشجو
 • ارائه تمرینات در حین و بعد از کلاس توسط بورد آموزشی
 • یک آزمون ماک رایگان جهت ارزیابی دانشجو بعد از دوره
 • تنها یک دوره برای تسلط بر تکنیک‌های آیلتس
ویژگی‌های دوره‌های نیمه خصوصی ۵ نفره بیان برتر (مکالمه محض)
 • استفاده از کتاب اختصاصی بیان برتر برای تدریس به روش Microlearning
 • اختصاص میانگین زمانی بیشتر برای پیشرفت و حل مشکل دانشجویان
 • شبیه سازی محیط از طریق ارائه ویدیو، تماس تلفنی به زبان انگلیسی و تمرینات موقعیت محور
 • بهره‌گیری از دو استاد برای آموزش و ارزیابی دانشجو
 • حفظ فاصله اجتماعی با الگوی سازمان بهداشت جهانی
 • تنها ده ماه تا اضافه کردن زبان دوم به رزومه خود