کالوکیشن شماره 19

درس کالوکیشن روز ۱۹

urbanisation

 

The gradual migration of people from rural areas to urban ones will lead to the abandonment of the agricultural land and the depopulation of the villages—the majority of which are already deserted.

مهاجرت تدریجی مردم از مناطق روستایی به شهری منجر به ترک دائم زمین های کشاورزی و خالی از سکنه شدن روستاها خواهد شد – که البته بیشتر آنها تا امروز تخلیه شده اند.

Migrate: کوچ کردن برای مدتی
Emigrate from/to: مهاجرت کردن  از/به
Immigrant: مهاجر
Immigration: مهاجرت

 

 

The shortage of jobs in rural areas along with young people’s need to pursue a career, are the two main reasons of rural depopulation.

کمبود شغل در مناطق روستایی درکنار نیاز جوانان به دنبال کردن یک حرفه، دو دلیل اصلی کمبود جمعیت روستایی است.

 

 

In search of a brighter future, people are willing to move to overcrowded areas and join the competitive rat race.

در جهت جستجوی یک آینده روشن تر، افراد تمایل دارند با مناطق پرجمعیت مهاجرت کرده و به زندگی پرهیاهوی پررقابت وارد شوند.

 

 

People leave a healthier lifestyle behind at the expense of earning a higher salary.

افراد یک سبک زندگی سالم را به قیمت رسیدن به حقوق بالاتر رها میکنند.

 

 

Life in urban areas is far too stressful as compared to rural life which is close to nature.

زندگی در مناطق شهری بسیار استرس زاتر از زندگی روستایی است که نزدیکی بیشتری به طبیعت دارد.

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز نوزدهم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 19

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (3)

This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام.استاد من داشتم این دروس رو دوره میکردم. سوال پیش اومد واسم
میشه گرامرthe majority of wich رو کمی توضیح بدید؟

This comment was minimized by the moderator on the site

تشکر از شما

This comment was minimized by the moderator on the site

Pdfراهم ميشه بگذاريد لطفا

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید