کالوکیشن شماره 27

درس کالوکیشن روز 27

internet2


The fact that the internet is less time-consuming and highly efficient at the same time outweighs the disadvantages.

اینکه اینترنت کمتر زمانبر است و همچنین بسیار کاراست، معایب آن را میپوشاند

 

 

The Internet is both a source of information and entertainment; you have instant access to both which is an innovation.

اینترنت هم یک منبع اطلاعاتی و هم یک منبع سرگرمی است؛ شما دسترسی فوری به هردو دارید که این یک نوآوری است.

 

 

The price of progress we have to pay is that computer criminals are getting better and better and you should be on your guard against hackers gaining illegal access into your system in numerous ways.

بهایی که باید در ازای این پیشرفت بپردازیم این است که مجرمان کامپیوتری هرروزه پیشرفت میکنند و باید همیشه خود را در مقابل هکرهایی که به روش های مختلف دسترسی غیرقانونی به سیستم شما دارند محافظت کنید.

 

 

Increased automation saves time.

اتوماسیون افزایش یافته در زمان صرفه جویی میکند.

.

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز بیست و هفتم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 27

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید