کالوکیشن شماره 26

درس کالوکیشن روز ۲۶

Internet1


The internet is an invaluable research tool and can provide us with a wealth of knowledge as the information you need is usually available at the press of a button.

اینترنت یک ابزار ارزشمند برای تحقیق است و می تواند دانش زیادی را در اختیار شما قرار دهد زیرا اطلاعاتی که نیاز دارید معمولا با کلیک یک دکمه در دسترس خواهد بود.

 

 

On the downside, reliance on the internet can turn out to be problematic as you are too dependent on it and you forget to think for yourself.

از جنبه منفی، اتکا به اینترنت می تواند سرانجام مشکل‌زا باشد زیرا به آن زیاد از حد متکی خواهید شد و قدرت تفکرتان را از دست میدهید.

 

 

Technology is developing rapidly and gradually the traditional skills are vanishing as manual labour is replaced with machines. As a result, there is increase in unemployment levels.

فن‌آوری به سرعت در حال رشد است و تدریجا مهارت های سنتی در حال ناپدید شدن هستند زیرا کارهای یدی جای خود را به ماشین‌ها میدهند. درنتیجه، افزایشی در میزان بیکاری وجود دارد.

 

 

The information overload and the over-dependence on technology are two negative aspects of the internet.

بار اطلاعاتی زیاد از حد و وابستگی بیش از حد به تکنولوژی دو جنبه منفی اینترنت هستند.

the modern day information overload

an overload of urgent daily business

.

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز بیست و ششم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 26

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

ارسال دیدگاه جدید (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

خسته نباشید

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید