کالوکیشن شماره 39

درس کالوکیشن روز 39

food

People should prefer crops and vegetables that are grown without synthetic fertilisers.

افراد بهتر است که محصولات کشاورزی و سبزیجاتی را ترجیح دهند که بدون کودهای مصنوعی رشد میکنند.

 

 

People should avoid eating meat that comes from animals which are treated with hormones or antibiotics.

افراد باید از خوردن گوشتی که از حیوانات درمان شده با هورمون و آنتی بیوتیک ها گرفته میشود پرهیز کنند

 

 

Public awareness should be raised in relation to the products people consume; not all products meet certain requirements.

در ارتباط با محصولاتی که مردم استفاده میکنند، باید آگاهی عمومی داده شود؛ تمامی محصولات نیازهای خاص ما را برطرف نمیکنند.  

 

 

The contamination of food has destroyed its nutritional value; people need to look for healthier alternatives that are not chemically treated.

آلودگی غذا، ارزش غذایی آن را از بین برده است؛ افراد نیاز به جایگزین های سالم تری دارند که فرآیند شیمیایی روی آنها انجام نشده باشد.

 

 

Water contamination is extremely dangerous for people’s health; it is imperative to find a solution to this hazard.

آلودگی آب برای سلامت افراد بسیار مضر است؛ باید راه کاری برای این ضرر پیدا کرد.

 

Questions:

Why do more and more people resort to organic food today?

People today can eat everything they want regarding the numerous options they have, but they can’t eat anything at all regarding their health. Discuss.

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز سی‌ و نهم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 39

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید