کالوکیشن شماره 21

درس کالوکیشن روز ۲۱

employment

 

There is a rising demand for web developers.

در حال حاضر یک تقاضای روبه افزایش برای طراحان وب وجود دارد.

 

 

In order to compete in the job market you need to be well-equipped for the position you want and have suitable qualifications.  

برای رقابت در بازار کار لازم است برای شغلی که دوست دارید، خود را به خوبی تجهیز کرده و برای آن شرایط و مهارت های مناسب را داشته باشید.

 

 

Only the basic requirements will not get you very far in relation to employment prospects.

تنها، نیازهای اولیه، شما را در ارتباط با آتیه شغلی (که در ذهن دارید) بالا نخواهد برد.

 

 

In order to secure a job you have to impress potential employers not only with your academic achievements and work experience in your field but also with your social skills.

برای رسیدن به یک شغل دائم، باید کارفرما  (کلمه potential در فارسی به معنی احتمالی می‌باشد و هرچند آنرا زیاد استفاده نمی‌کنیم، اما در نوشته ها یا گفته های انگلیسی خود میتوانید از آن قبل از اسم استفاده کنید) را نه تنها با داشته‌های آکادمیک و تجربه کاری‌تان، بلکه با مهارت های اجتماعی‌تان نیز تحت تاثیر قرار دهید.

 

 

A desirable job helps you gain independence.

یک شغل مطلوب به شما برای رسیدن به استقلال کمک میکند.  

 

 

Being suited to a job in terms of qualifications increases your prospects for promotion.  

مناسب بودن برای یک شغل از نظر شرایط کاری، احتمال/شانس ارتقاءی شما را در آینده افزایش می‌دهد.

 


سعی کنید بعد از خواندن Collocationهای بالا، به سئوالات speaking و writing زیر پاسخ دهید:

Young adults should choose a field of study according to the demands of the job market and not according to their preferences. Do you agree?

Some school graduates prefer to find a job right after school instead of going to university. What are the advantages and disadvantages of that?

What are the benefits of a good education?

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز بیست و یکم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 21

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید