کالوکیشن شماره 28

درس کالوکیشن روز 28

communication


However, computer affects personal relationships in such a way that it could lead people to social isolation.

ولی کامپیوتر روی ارتباطات فردی تاثیر میگذارد طوری که ممکن است باعث انزوای اجتماعی برای افراد شود.

 

نکته: به تفاوت این کلمات دقت کنید:

Relation:  ارتباط بین یک شخص با چیز یا کس دیگر (2) افراد خانواده (به این معنی با relative مترادف است)

We’ve been studying the relation between gender and income.

She took me back home to meet all her friends and relations.

Relationship: رفتار یا احساس بین دو شخص، گروه یا کشور

What kind of relationship did you have with your father?

Successful companies know the importance of establishing good relationships with their customers.

Relations (همیشه به صورت جمع): ارتباط یا رفتار متقابل رسمی بین دو گروه یا دو کشور

Relations between the two countries have steadily deteriorated in recent years.

The police are making great efforts to improve relations with the public.


 

The Internet is an invaluable communication tool as people are able to access information online and talk with their peers instantly.

اینترنت یک ابزار ارتباطی ارزشمند است چون افراد قادرند به اطلاعات به صورت آنلاین دسترسی داشته باشند و با افراد هم نوع خود بلافاصله صحبت کنند.

 

 

Advances in technology have led to a noticeable increase in the number of teens with mobile phones 

پیشرفت های تکنولوژی منجر به افزایش قابل توجه در تعداد جوانان با موبایل شده است.

 

 

People learn how to develop their social skills online through social media but this has nothing to do with the real life social skills.

افراد یاد می گیرند مهارتهای اجتماعی خود را به صورت آنلاین از طریق رسانه های اجتماعی بالا ببرند اما این ارتباطی به مهارت های اجتماعی زندگی واقعی آنها ندارد.

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز بیست و هشتم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 28

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

ارسال دیدگاه جدید (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

با تشکر از زحمات شما لطفا روی تلفظ این کلمه دقت شود. /de‧vel‧op: /dɪveləp

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید