مجموعه ویدیوهای Simon درس چهارم

تکنیک‌های Simon - جنرال WritingTask1- جلسه چهارم

نامه های semi-formal (نیمه رسمی) را فراموش کنید! یاد بگیرید چه زمان باید نامه رسمی و چه زمان باید نامه غیررسمی بنویسید. (مدت ویدیو 12 دقیقه)

بازگشت به منوی اصلی دروس

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید