تکنیک‌های آنلاین Listening جلسه پنجم

تکنیک‌های Listening

جلسه پنجم - پیش‌نیاز سوالات Blank/Gap Fill 
همانطوریکه میدانید دامنه لغاتی که در Listening میشونید بسیار کمتر از لغات Reading است، چون حتی شرکت کننده ای با سطحی متوسط نیز باید بتواند Listening را خوب متوجه شود. بنابراین طراح سوال مجبور است، از بین این لغات، لغاتی را برای سوالات Blank/Gap Fill انتخاب کند که نوشتن آنها سخت باشد (لغاتی ساده که املا یا تلفظ سخت دارند) تا بدین ترتیب، همه نتوانند از این لغات نمره بگیرند.

همچنین حتما برای شما هم پیش آمده که وقتی تست می زنید، چند جواب درستتان فقط به علت غلط املایی حذف شده و یا گاهی بعضی لغات را به دلیل آشنا نبودن با تلفظ British یا American آنها از دست میدهید.
بنابراین چندی پیش تصمیم گرفتم کاری آماری انجام داده و تمام لغات Listening را از روی Script تست ها استخراج کنم و سپس با استفاده از یک نرم افزار و حذف لغات ساده، به پرتکرارترین و چالشی ترین آنها از نظر تلفظی و املایی برسم. در مرحله بعد تلفظ British و American این لغات را استخراج کرده و در 15 لیست 20تایی آنها را به صورت به هم ریخته در قالب فایل های صوتی آماده کردم. بین لغات Pauseهایی وجود دارد که به شما اجازه میدهد آنها را بنویسید. سپس میتوانید آنها را از پاسخ های انتهایی جزوه چک کنید.

دانستن این لغات به عنوان پیش نیاز تکنیک های سوالات Blank/Gap Fill به حساب می آید. با کار کردن روی این لغات می توانید مطمئن باشید که اشکالات املایی و تلفظی شما به شدت در Listening کاهش مییابد.

دانلود فایل پی دی اف

فایل صوتی 1

فایل صوتی 2

فایل صوتی 3

فایل صوتی 4

فایل صوتی 5

فایل صوتی 6

فایل صوتی 7

فایل صوتی 8

فایل صوتی 9

فایل صوتی 10

فایل صوتی 11

فایل صوتی 12

فایل صوتی 13

فایل صوتی 14

فایل صوتی 15

تمام 15 فایل صوتی بالا در قالب یک فایل

 

 درس قبل