تکالیف دوره Max1

براساس سیلابس درسی دوره های Wiki نمرات پایان ترم هر زبان آموز براساس میانگین 4 نمره Assignment انجام شده در طول کلاس و بخشی از کار کلاسی زبان آموز که استاد در انتهای ترم می دهد، محاسبه خواهد شد که میانگین دریافت شده باید بالاتر از نمره 70 از 100 باشد. بدیهی است انجام ندادن این Assignmentها به منزله عدم تمایل به شرکت در دوره های بعد بوده و لذا توصیه می شود تکالیف هر هفته، در طول همان هفته انجام شده و برای دپارتمان آزمون ها از طریق لینک ارسال تکالیف فرستاده شود.

تکلیف هفته اول

Assignment 1 (15 Marks):

Download or watch the movie. Then prepare a speech on the topic below. You have to take notes on the topic and speak from your notes, record and send it via the menu Upload the Assignment. Remember that your speaking must be at least TWO minutes.

Do you have any fears or phobias?
How do your fears and phobias interfere with your life?
What fear or phobia can be the most troublesome in the modern world?

 

Right-click on the movies and select Save Target As to download them. (15MB)

تکلیف هفته دوم

Assignment 1 (15 Marks):

Download or watch the movie. Then prepare a speech on the topic below. You have to take notes on the topic and speak from your notes, record and send it via the menu Upload the Assignment. Remember that your speaking must be at least TWO minutes.

What areas of the art do you enjoy?
Tell us about a recent exhibition or performance you went to.
Do you think the arts are important?

 

 

Right-click on the movies and select Save Target As to download them. (17MB)

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (2)

This comment was minimized by the moderator on the site

فایل ویدئویی قابل مشاهده نیست و خطای سرور می دهد

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام با توجه به اینکه تازه ثبت نام کردم تکالیف قبلی را ارسال کنم؟

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید